Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Povinné ručení patří mezi základní požadavky pro provoz vozidla na českých silnicích. Má za cíl chránit motoristy a ostatní účastníky silničního provozu před následky nehod. Kontrola povinného ručení + zpětné doplacení povinného ručení, co dělat v případě nezaplaceného pojištění a další otázky by měl zjišťovat každý potenciální majitel vozidla ideálně před koupí vozidla.

Nicméně, pokud majitel vozidla nedodrží povinnost platit pravidelné pojistné za povinné ručení, mohou nastat nepříjemné důsledky, které se mohou dotknout nejen jeho, ale i ostatních účastníků silničního provozu. 

Základní pojmy

Povinné ručení na auto je základním druhem povinného pojištění, které je vyžadováno pro každé motorové vozidlo provozované na území ČR. Jeho účelem je chránit účastníky silničního provozu před následky nehod, které mohou způsobit škodu na majetku nebo zranění osob. 

Kryje škody způsobené vozidlem třetím osobám, tj. osobám nezapojeným do dopravní nehody, jako jsou například ostatní řidiči, chodci či majitelé majetku. Povinné ručení nekryje škody na vlastním vozidle majitele, ani škody na jeho zdraví. 

Jeho platnost je závislá na pravidelném placení pojistného a je povinností každého majitele motorového vozidla v České republice, který musí mít povinné ručení sjednáno alespoň na dobu platnosti registrace vozidla.

Nejčastější otázky a odpovědi

 • „Musím platit povinné ručení, když autem nejezdím?“

Ano, i když provozovatel s vozidlem nejezdí, je stále povinností mít sjednané a platné povinné ručení, pokud je vozidlo registrováno a je na něj vydána registrační značka. Povinné ručení chrání nejen vlastníka auta, ale i ostatní účastníky silničního provozu v případě, že by vozidlo bylo zapojeno do nehody. 

Zbavení se povinnosti platit povinné ručení lze dosáhnout pouze odhlášením vozidla z evidence. Další možností je dočasné uložení auta do depozitu, vozidlo tak nesmí být používáno v silničním provozu a jsou uložené i registrační značky.

 • „Jak zjistit, zda mám zaplacené povinné ručení?“

Existuje několik možností, jak jakožto vlastník vozidla zjistit, zda mám zaplacené povinné ručení. První možností, jak zjistit pojištění auta je kontaktovat svou pojišťovnu, která poskytne informace o platbě povinného ručení a jeho aktuálním stavu. 

Dále je také možné zkontrolovat platbu povinného ručení prostřednictvím online portálu  pojišťovny, k čemuž budou potřeba přístupové údaje. 

Další možností, jak zjistit pojištění auta, je prověřit stav povinného ručení na webových stránkách České kanceláře pojistitelů (ČKP), kde lze ověřit pojištění dle spz vozidla. V neposlední řadě lze kontaktovat také Českou kancelář pojistitelů přímo prostřednictvím telefonu a ověřit stav povinného ručení.

 • „Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení. Co když nezaplatím povinné ručení?“

V tomto případě je důležité jednat co nejdříve. Prvním krokem je kontaktovat svou pojišťovnu a informovat je o situaci a poradit se, jaký postup je v takovém případě vhodné zvolit a jak rychle lze provést platbu. 

Majitel vozidla je povinen mít platné pojištění pro každé vozidlo, které provozuje na veřejných silnicích. Pokud se během kontroly prokáže, že vozidlo není správně pojištěno déle, než 30 dní od termínu splatnosti, může to vést k právním krokům ze strany úřadů, včetně možného postihu za porušení povinnosti mít platné pojištění.

Některé pojišťovny mohou nabízet možnost platby online nebo přes bankovní převod. Je důležité jednat co nejdříve a zajistit, aby byla situace řešena v souladu s platnými zákony a předpisy.

 • Jak často se platí povinné ručení? 

To, jak často se platí povinné ručení závisí na pojišťovně a také pojištěnci. Zpravidla se platí jednou ročně. 

Pojišťovny však nabízí i možnost platby rozdělit:

 • Půlročně: Platba je rozdělena do dvou stejných splátek, které se hradí po šesti měsících.
 • Čtvrtletně: Platba je rozdělena do čtyř stejných splátek, které se hradí po třech měsících.
 • Měsíčně: Platba je rozdělena do dvanácti stejných splátek, které se hradí každý měsíc.

Frekvenci plateb si klient volí při sjednávání pojištění. U rozdělených plateb si pojišťovny někdy účtují příplatek. Jak najít nejvýhodnější povinné ručení? V tom může pomoci například online srovnání povinného ručení.

 • Kdy hrozí pokuta za auto v depozitu?

Pokuta za auto v depozitu může být udělena v různých případech, zejména pokud majitel vozidla nedodržuje povinnosti stanovené zákony České republiky.

Příklady situací, ve kterých může dojít k udělení pokuty, zahrnují nepředložení platných registračních značek úřadům v určené lhůtě, nedodržení povinností spojených s odhlášením vozidla z evidence nebo neoprávněné parkování vozidla na veřejném prostranství

Výše pokuty může být různá v závislosti na konkrétní situaci a může být stanovena příslušnými úřady podle platných zákonů a předpisů. 

Kontrola povinného ručení + zpětné doplacení povinného ručení – jak na to

Ověření platnosti povinného ručení a možnost zpětného doplacení pojistného jsou důležitými prvky správného řízení vozidla v České republice. Pravidelná kontrola platnosti povinného ručení je základní povinností každého majitele vozidla

To zahrnuje nejen sledování data vypršení pojistné smlouvy, ale také ověření, zda je pojistné včas a pravidelně placeno. V případě, že při ověření platnosti povinného ručení majitel vozidla zjistí, že nebylo uhrazeno včas, měl by okamžitě kontaktovat svou pojišťovnu a zajistit, že bude pojistné doplaceno

Zpětné doplacení pojistného je obvykle možné do určité lhůty po vypršení platnosti pojistné smlouvy, avšak tato lhůta se může lišit v závislosti na podmínkách dané pojišťovny. Proto se obecně doporučuje při zapomenutém povinném ručení neprodleně kontaktovat svoji pojišťovnu.

Jak zjistit dluh u ČKP (České kanceláře pojistitelů)

Jak zjistit dluh na povinném ručení? Pokud z jakéhokoli důvodu nelze kontaktovat pojišťovnu, využít online portál či zákaznickou linku. Existuje ještě jedna možnost – kontrola pojištění ČKP.

ČKP kontrola pojištění aneb jak zjistit dluh u ČKP:

Ověření pojištění ČKP umožňuje několika způsoby. Nejjednodušším způsobem, jak zjistit dluh na povinném ručení, který lze provést z pohodlí domova, je ověření pojištění online.

Online:

 • Webové stránky ČKP:
  • Přihlásit se do sekce „Moje registrace“ lze pomocí svého rodného čísla a hesla.
  • V sekci „Dluhy“ jsou k dispozici informace o případných dluzích za nezaplacené povinné ručení.
 • Informační systém ČKP:
  • Na webu ČKP je k dispozici informační systém, ve kterém lze vyhledat informace o vozidle a jeho pojištění.
  • Po zadání registrační značky (RZ) nebo VIN kódu vozidla se zobrazí  informace o platnosti povinného ručení a případných dluzích.

Telefonicky:

 • Kontaktní centrum ČKP:
  • Na kontaktní centrum ČKP se pojištěnci mohou dovolat na čísle 224 911 511.
  • Operátor následně sdělí informace o případných dluzích.

Ověření pojištění ČKP písemně:

 • Žádost o informaci:
  • Také existuje možnost ověření pojištění ČKP za pomoci písemné žádosti o informaci o veškerých dluzích.
  • Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a rodné číslo.

Dluh je nutné co nejdříve uhradit. V opačném případě hrozí sankce, jako je pokuta, exekuce, nebo zákaz provozu vozidla.

Co je ČKP příspěvek?

Příspěvek do České kanceláře pojistitelů (ČKP) je povinný poplatek, který hradí každý vlastník motorového vozidla v České republice. Slouží k financování garančního fondu ČKP, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly.

Výše příspěvku do ČKP se odvíjí od typu a objemu motoru vozidla. Pro osobní automobily do 3,5 tuny se jedná o 300 Kč ročně.

Příspěvek do ČKP se hradí:

 • Samostatně, a to buď přímo na účet ČKP, nebo prostřednictvím pojišťovny, u které máte sjednáno povinné ručení.
 • Spolu s pojistným na povinné ručení, pokud si tuto možnost řidič vybere u své pojišťovny.

„Musím platit povinné ručení, když s autem nejezdím?“

I když řidič vozidlo momentálně nevyužívá, ale vozidlo je registrováno a je na něj vydána registrační značka, v České republice je stále povinností mít sjednané a platné povinné ručení

Automobil stále může být vystaven různým rizikům, jako je krádež, poškození při nepředvídatelných událostech nebo škody způsobené přírodními katastrofami. Mít platné povinné ručení zajišťuje ochranu v případě takových událostí. 

Při dlouhodobém nevyužívání vozidla, lze zvážit možnost dát ho do depozitu. Tímto krokem lze placení povinného ručení přerušit, avšak vozidlo nesmí být provozováno na veřejných komunikacích. Je důležité dodržovat tuto podmínku, neboť provoz nezajištěného vozidla může mít vážné právní následky. 

Vozidlo v depozitu však není nedotknutelné. Pokuta za auto v depozitu může být udělena v případě, že majitel neplní zákonné povinnosti související s umístěním vozidla do depozitu, například nedodržení stanovených lhůt pro uložení vozidla nebo neoprávněné parkování na veřejném prostranství mimo depozitní zařízení.

„Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení. Co když nezaplatím povinné ručení?“

V situaci s nezaplaceným povinným ručením v České republice, je důležité jednat co nejdříve a řešit tuto záležitost efektivně. 

Zde je několik praktických tipů, jak postupovat:

 1. Kontakt s pojišťovnou: Prvním krokem je kontaktovat svou pojišťovnu a informovat je o situaci. Lze také zjistit stav povinného ručení a možnosti, jak jej rychle zaplatit. Pojišťovna zpravidla poskytne informace o aktuálním dlužném zůstatku a možnostech platby.
 1. Platba online: Mnoho pojišťoven umožňuje platbu povinného ručení online prostřednictvím svých webových stránek. Je to rychlá a pohodlná varianta, jak vyřídit platbu z pohodlí domova.
 1. Platba prostřednictvím bankovního převodu: Pokud pojištěnec nemá možnost platit kartou online, může zvolit možnost platby bankovním převodem. A po získání platebních údajů od pojišťovny provést platbu z bankovního účtu.
 1. Splátkový kalendář: Při obtížích s okamžitou platbou celé částky, se většinou lze s pojišťovnou dohodnout na splátkovém kalendáři. Tímto způsobem lze rozložit platbu na více splátek, což může usnadnit zvládnutí finančních nákladů.
 1. Konzultace s právním zástupcem: Pokud se situace zdá komplikovaná, může být užitečné konzultovat situaci s právním zástupcem. Právník může poskytnout právní radu a pomoci s řešením problému.

Zda je vozidlo pojištěno umí policie zkontrolovat na dálku


Od roku 2023 policie kontroluje platnost povinného ručení na dálku. Kontrola povinného ručení se provádí online propojením s databází České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ověření vozidla podle SPZ je tedy běžnou praxí.

Jak to funguje:

 • Policista zadá do svého systému registrační značku (RZ) vozidla.
 • Systém automaticky ověří v databázi ČKP, zda je pro dané vozidlo sjednáno povinné ručení.
 • Pokud je povinné ručení platné, systém zobrazí zelenou ikonku.
 • Pokud povinné ručení není platné, systém zobrazí červenou ikonku a policista může řidiče zastavit a sankcionovat.

Důležité:

 • Při kontrole povinného ručení má policie přístup pouze k informaci o tom, zda je vozidlo pojištěno, neboli zda je pro dané vozidlo sjednáno povinné ručení. Nevidí detailní informace o pojištění, jako je jméno pojistníka, výše pojistného plnění atd.

Je klíčové, aby řidiči nezanedbávali tuto základní pojišťovací povinnost, aby chránili nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Pravidelná kontrola povinného ručení a včasná platba pojistného jsou základními kroky pro zajištění bezpečnosti na silnicích a minimalizaci rizika právních a finančních problémů.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang