Značka Zimní výbava

Zavádí se nová dopravní značka „Zimní výbava“, která přikazuje řidiči použít zimní pneumatiky v úsecích, kde to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu. Povinnost se vztahuje na motorová vozidla kategorie M nebo N, aby byly vyloučeny zejména pracovní stroje, traktory, čtyřkolky a motocykly. Tato povinnost se řidiči ukládá ve stanoveném období od 1. listopadu do 30. dubna, kdy především v horských oblastech, ve kterých lze užití nových dopravních značek očekávat nejčastěji, je užití zimních pneumatik nezbytné pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přičemž podle místních podmínek může být dodatkovou tabulkou stanovené období upraveno odchylně. Splnění této povinnosti lze nahradit použitím zimních řetězů, ovšem za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené pro použití sněhových řetězů zvláštním právním předpisem.

Co se týká technických parametrů zimních pneumatik – zejména pak minimální hloubky dezénu, bylo přistoupeno k mezinárodně uznávaným kritériím, tj. u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech. Vzhledem k tomu, že tato dopravní značka není mezinárodně užívána, bude zapotřebí zejména v počátku zavedení této značky řidiče informovat pomocí doplňkové tabulky o tom, jaká kritéria Česká republika vyžaduje v minimální hloubce dezénu. Případně lze připustit, aby příslušný dopravní úřad sám podle místních podmínek stanovil období, kdy je nezbytné tuto povinnost po řidičích motorových vozidel požadovat, odlišně od obecné úpravy.

Zároveň se zavádí nová dopravní značka „Zimní výbava – konec“, která stanoví konec úseku s povinným užitím zimních pneumatik. Pod značkou může být navíc tabulka, která upravuje období, ve kterém příkaz platí.

Úseky, kam se v uvedeném období bez zimní výbavy nesmí, budou označené modrými kulatými značkami s emblémem automobilu a sněhové vločky.

Vyhláška uvádí v platnost dvě nové příkazové dopravní značky:

Nová dopravní značka - Zimní výbava

Platnost dopravní značky „Zimní výbava“ Obecně dopravní značka „Zimní výbava“ platí v období od 1. listopadu do 30. dubna. Pod značkou však může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením odlišné úpravy doby platnosti. Příkaz použití zimní výbavy vyplývající z této dopravní značky nekončí vzdálenější hranicí nejbližší křižovatky, jak tomu bývá u většiny svislých dopravních značek, ale je ukončen až dopravní značkou „Zimní výbava – konec“.

Za porušení vyhlášky bude řidičům hrozit ztráta jednoho bodu a pokuta v blokovém řízení až 2000 korun.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang