ČPP pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group působí na českém pojistném trhu od listopadu 1995. Základní kapitál společnosti činí 1 miliardu Kč. Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů a dalších sdružení. Je zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami.

Jediným akcionářem České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group je Kooperativa pojišťovna a.s.. Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG je hlavním akcionářem Kooperativy pojišťovny, a.s.. Koncern nově působí pod společnou značkou Vienna Insurance Group.

Klíčovými produkty jsou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tzv. povinné ručení SPECIÁLPOV, SUPERPOV a SPOROPOV. Při stanovování sazeb povinného ručení zohledňuje ČPP kromě obsahu motoru i stáří vozidla, místo trvalého pobytu pojistníka, věk pojistníka, zda je pojistník fyzická osoba podnikatel či právnická osoba.

Povinné ručení je možné sjednat ve třech variantách:


Limity krytí (v Kč)
Za škody na věci a ušlý ziskZa škody na zdravíÚrazové pojištění řidiče při havárii vozidla (smrt/trv. násl.)
SPECIÁLPOV50 mil.50 mil.100tis./150 tis.
SUPERPOV111 mil.111 mil.200 tis./300 tis.
SPOROPOV35 mil.35 mil.

SPOROPOV lze sjednávat bez omezení bydliště (sídla) pojistníka, ale pouze pro osobní a nákladní vozidla do 12 tun s tím, že je výhodný pro klienty, kteří jezdí pouze v ČR, neboť při sjednání tohoto typu pojištění se klient zavazuje ke spoluúčasti do výše 12.000,-Kč pro škody způsobené mimo území ČR.

Ke všem typům pojištění (kromě typu SPOROPOV) lze sjednat ZDARMA povinné ručení za přívěsný vozík do 750 kg, ovšem pouze v případě, že pojistník, držitel i vlastník vozíku jsou totožné osoby jako u hlavního pojištění.

K pojištění typu SPECIÁLPOV a SUPERPOV navíc získáte zdarma pojištění úrazu řidiče.

Ve všech třech variantách jsou zdarma zahrnuty asistenční služby pro případ nehody a poruchy vozidla lišící se limity krytí.

Asistenční služby

Asistenční služby jsou poskytovány jak na území ČR, tak i v zahraničí. Informace k dalším asistenčním službám lze získat na tel. lince.

Úrazové pojištění řidiče

se vztahuje na úrazy, které utrpí řidič pojištěného vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena. Úrazové pojištění zahrnuje varianta SPECIÁLPOV A SUPERPOV a to v těchto limitech:

pro případ smrti následkem úrazu 100 tis. Kč a pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150 000 Kč.

Placení pojistného:

Pojištění je možné platit ve splátkách ročních, pololetních nebo čtvrtletních, přičemž za roční platbu získáte slevu 6 %. Minimální výše splátky musí být při pololetním či čtvrtletním způsobu placení alespoň 500 Kč.

Připojištění:

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí k povinnému ručení tyto druhy připojištění:

– pojištění skel vozidla

– pojištění zavazadel ve vozidle

– pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

– pojištění přírodních rizik

– úrazové pojištění osob ve vozidle

– pojištění Asistence Plus

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang