Pojišťovny – co vše se dá pojistit a kde získat to nejlepší pojištění?

V dnešním světě hraje pojištění v životě každého člověka zásadní roli – zejména pokud jde o ochranu rodiny a financí před nepředvídatelnými riziky. Co vše si může zákazník pojišťovny pojistit?

Pojišťovny poskytují finanční prostředky potřebné k tomu, aby se člověk udržel nad vodou, pokud se stane něco neočekávaného.

Uzavřením pojistné smlouvy se zákazníci mohou chránit před finančními ztrátami v případě úrazu, nemoci, přírodní katastrofy, úmrtí, odpovědnosti nebo škody na majetku.

Jaké jsou druhy pojištění?

Mezi nejzákladnější formy pojištění patří zdravotní pojištění, pojištění automobilů, pojištění domácnosti, životní pojištění a pojištění odpovědnosti.

  • Zdravotní pojištění pokrývá léčebné výlohy za návštěvy nemocnice, vyšetření, návštěvy lékaře a další. Pojištění automobilu kryje náklady na opravu a účty za lékařskou péči, pokud dojde k poškození vozidla při nehodě.
  • Pojištění domácnosti poskytuje finanční ochranu v případě poškození domu povodní, požárem, vichřicí, krádeží nebo jinou neočekávanou událostí.
  • Životní pojištění vyplácí jednorázovou částku oprávněným osobám držitele pojistky v případě jeho smrti.
  • Pojištění odpovědnosti chrání člověka před finanční odpovědností, pokud je shledán viníkem nějaké nehody. To se nemusí týkat jen autonehod, ale pojišťovny vyplácí finanční náhradu například pokud pojištěný rozbije či poškodí cizí věc.
  • Cestovní pojištění je vhodné pro ty, kteří často cestují. Obvykle kryje léčebné výlohy, ztrátu zavazadel a zrušení cesty způsobené nepředvídanými okolnostmi, jako je například špatné počasí.
  • Pojištění domácích mazlíčků pokryje návštěvy veterináře a náklady na léčbu čtyřnohých přátel.
  • Podnikatelské pojištění může podnikatelům pomoci získat zpět své náklady v případě vloupání, poškození majetku nebo soudních sporů. V závislosti na pojistné smlouvě mohou mít zákazníci také nárok na pojistné plnění v případě úmrtí nebo zranění zaměstnance.
  • Ochrana hypotéky kryje splátky bance v případě, že pojistník onemocní nebo ztratí zaměstnání. Pojištění kritických onemocnění vyplácí pojistné plnění v případě, že je pojistníkovi diagnostikováno závažné onemocnění, například rakovina, infarkt nebo mrtvice.
  • Pojištění ochrany příjmu nahradí pojistníkovi část jeho ušlého příjmu v případě, že nebude moci pracovat z důvodu nemoci nebo úrazu.

Druhů pojištění je mnoho. S výběrem toho nejlepšího pojištění pomohou volně dostupné kalkulačky a srovnávače. Pokud člověk neví, jaké konkrétní druhy pojištění jsou pro něho vhodné, může se poradit s pojišťovacím agentem.

Pojištění domácnosti poskytuje výraznou finanční pomoc při požárech, povodních a podobně.

Jak získat nejvýhodnější pojištění?

Hledání správného pojištění může být zdrcující – s tolika možnostmi je obtížné zjistit, jak získat nejlepší pojištění.

Pokud však zákazník pochopí, jaký druh pojistného krytí potřebuje, a prozkoumá správné pojištění pro konkrétní situaci, určitě najde pojistnou smlouvu, která bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám.

Nejprve je nutné věnovat nějaký čas tomu, aby zákazník zjistil, jaký typ krytí potřebuje.

V závislosti na individuální situaci může být potřeba rovnou několik druhů pojištění, včetně zdravotního pojištění, pojištění domácnosti, vozidla, životního pojištění a cestovního pojištění.

Je nezbytné určit, který typ pojištění potřebujete, a získat nabídky těchto konkrétních pojistek.

Při nákupu pojištění je důležité porovnat nabídky několika různých společností. To pomůže získat lepší představu o tom, za jaký typ pojištění se kolik platí a zda je pro danou potřebu pojistka vhodná.

Nejlepším řešením je získat nabídky alespoň od pěti různých poskytovatelů, aby zákazník získal lepší představu o tom, co je k dispozici.

Průzkum je před uzavřením pojistné smlouvy klíčový.

Na co dát při sjednávání pojištění pozor?

Při porovnávání poskytovatelů pojištění je velice důležité pečlivě číst drobné písmo a klást otázky, pro ujištění, že zákazník rozumí tomu, co je a není v pojistné smlouvě zahrnuto.

Kromě toho je dobré zvážit pověst společnosti, pokud jde o služby zákazníkům a schopnost hradit pojistné události. Pomoci může také poprosit přátele a rodinu o doporučení renomovaných pojišťoven.

Někdy je levnější variantou mít více pojistek u jedné společnosti. To může poskytnout zvýhodněné sazby a jednodušší přístup. Mnohé pojišťovny nabízejí balíčky pro pojištění automobilu, domácnosti a životní pojištění, někdy je možné jako bonus dostat nějaké připojištění zdarma.

Pojišťovací agent nebo finanční poradce také poradí

Pokud má zákazník problémy s nalezením nejlepší pojistné smlouvy, může požádat o pomoc pojišťovacího makléře nebo finančního poradce.

Tito odborníci pracují pro zákazníka, nikoli pro pojišťovnu, takže je pravděpodobnější, že navrhnou pojistku, která bude vyhovovat všem potřebám. Umí totiž vyjednat pojistku přímo na míru dle požadavků zákazníka.

Mohou dokonce vědět o speciálních nabídkách nebo slevách, o kterých klient vědět nemusí.

Klíčem k nalezení nejlepší pojistné smlouvy je nakonec provést průzkum a věnovat čas nalezení té, která je nejvhodnější pro konkrétní situaci.