ČSOB Pojišťovna

Historie ČSOB Pojišťovny

Pojišťovna ČSOB vznikla na území České republiky v roce 1994, tehdy se ještě jmenovala Chmelařská vzájemná pojišťovna, tato byla v roce 2001 odkoupena tehdejším strategickým partnerem KBC Insurance N.V. Za jistou dobu po prodeji se pojišťovna přejmenovala z tehdejší Chmelařské vzájemné pojišťovny na ČSOB Pojišťovnu, proto nyní vystupuje pod jménem Pojišťovna ČSOB. Na současné ČSOB pojišťovně se podílel i prodej podniku mezi IPB Pojišťovnou, a.s. a ČSOB Pojišťovnou, dnes se tato pojišťovna řadí k univerzálním pojišťovnám českého trhu. Nabízí opravdu spoustu produktů, ať už životních, či neživotních pojištění, pro fyzické i právnické osoby, firmy i korporace.

Současnost ČSOB Pojišťovny

Pojišťovna ČSOB se řadí k největším pojišťovnám na českém trhu. Chlubí se kvalitou služeb a servisem, nabízí velice dobře zákaznicky orientované produkty. V roce 2010 si odnesla třetí místo v hodnocení Hospodářských novin za kvalitu poskytovaného servisu a dlouhodobě stabilní pozici na trhu pojišťoven. Zákazníkům slibuje také silné zázemí v jedné z největších Evropských finančních skupin KBC. V roce 2018 získala cenu 2. nejlepšího inovátora mezi pojišťovnami. V roce 2019 se dostala na předepsané pojistné ve výši 8,1 %. Takto velký podíl ji řadí mezi největší pojišťovny v ČR.

Produkty

Jak už bylo zmíněno, pojišťovna nabízí velice pestrou nabídku produktů. Patří do ní například pojištění vozidel, cestovní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, životní a úrazové pojištění a také například pojištění firmy. Všechny tyto produkty jsou stavěny s ohledem na pojistníka i pojistitele. Velmi zajímavým balíčkem pojištění je pojištění internetových rizik. V rozvoji online doby je tento typ krytí rizik velmi žádaný. Pojištění vozidel nabízí ČSOB Pojišťovna s možnou slevou a doplňky. Lze sjednat povinné ručení, havarijní pojištění, nebo komplexní pojištění vozidla.

Povinné ručení ČSOB Pojišťovny

Povinné ručení této pojišťovny nabízí spoustu výhod, například 20% slevu při sjednání pojištění online, úrazové pojištění řidiče nabízejí dokonce zdarma v ceně, stejně jako pojištění osobních věcí řidiče i ostatních cestujících. Samozřejmostí je asistenční služba v případě nehody nebo poruchy automobilu.

Varianty balíčků povinného ručení se odlišují dle typu produktu. Rozdílné jsou v doplňkových pojištění a v krytí rizik. Odlišují se limitem plnění, vyjádřené poměrem újma na majetku a na zdraví. Klient si může vybrat 1 ze 3 pojistných produktů povinného ručení.

Balíčky povinného ručení

První varianta se nazývá „Standard„. Jedná se o cenově nejvýhodnější povinné ručení od ČSOB Pojišťovny. Limit plnění je nastaven na 35/44 milionu korun. Úrazové pojištění řidiče je v hodnotě 100 000 Kč. Pojištění osobních věcí, připadající řidiči je v hodnotě 5 000 Kč, osob rodinných příslušníků taktéž. Součástí povinného ručení je i asistenční služba.

Druhou variantou je balíček „Dominant„. Jedná se o skvělý poměr výkonné nabídky za dobrou cenu. Limit plnění je u této varianty již 100/100 milionu korun. Úrazové pojištění řidiče je nastaveno na dvojnásobek první nabídky, čili na 200 000 Kč. U pojištění soukromých věcí řidiče a rodinných příslušníků je to obdobný dvojnásobek částky. Každé skupině je pojištění poskytnuto na výši 10 000 Kč. Asistenční služby jsou součástí balíčku.

Třetí nabídkou ČSOB Pojišťovny je balíček „Premiant„. Nejdražší balíček, s nejvyšším zabezpečením a nejvyšším limitem plnění v částce 200/200 milionu korun. Pojištění proti úrazu řidiče je 300 000 Kč. Osobní věci řidiče a jeho příslušníků jsou pojištěny do hodnot 15 000 Kč pro každou ze zmíněných subjektů. Asistenční služby jsou samozřejmostí. Navíc je balíček obohacen o pojištění škod na vlastním vozidle, které nastane při zaviněné nehodě. Jedná se o částku 10 000 Kč. Ve stejné hodnotě je pojištěno i zapůjčení náhradního vozidla v případě potřeby.

Samozřejmostí jsou přídavné balíčky k povinnému ručení, jako například pojištění čelního skla nebo vozidla proti přírodním živlům.

Havarijní pojištění

Komplexní pojištění vozidla nabízí ČSOB Pojišťovna s vysokým limitem, až do výše 200 milionu korun. Jedná se o balíček povinného ručení a havarijního pojištění. Ochrání před důsledky zaviněné nehody a zároveň kryje náklady na opravu. Poskytuje jistotu v jednom balíčku.

Havarijní pojištění od ČSOB Pojišťovny nabízí ochranu před odcizením, garantuje cenu vyplacení plné pojistné částky na 5 let, která byla původně sjednána. V rámci pojištění poskytuje nonstop asistenční službu. Na výběr má klient opět 3 varianty havarijního pojištění.

Balíčky se rozlišují dle krytých rizik, které zastřešují. „Standard“ chrání před škodou způsobenou živlem, zvěří, střetem či nárazem vozidla, jakýmkoli jiným poškozením, vandalismem. Asistenční služby jsou součástí balíčku.

Dominant“ kryje všechny výše zmíněné rizika a škody z balíčku Standard. Ovšem tato nadstavba havarijního pojištění nabízí v ceně i pojištění odcizení.

Ideální variantou pro nové auto je balíček „Premiant“. Nabízí kompletní pojištění před zmíněnými riziky. Je doplněno garanci pojistné částky na dobu 5 let, při které se nemůže změnit sjednaná výše vyplacení pojistného i při totální škodě vozidla.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang