Pillow pojišťovna

Historie Pillow pojišťovny

Pillow pojišťovna je jedna z nově založených na českém trhu. Její činnost začala v roce 2015. Tehdy nabízela pojištění vozidel. Jedná se o českou pobočku nezávislé pojišťovny. Její název „Pillow“ znamená v překladu z angličtiny polštář. K ucelené jejího názvu a loga došlo v roce 2019. Přišla s revoluční, jasnou a výhodnou nabídkou povinného ručení a havarijního pojištění.

V roce 2020 dosáhla pojišťovna Pillow na ocenění za nejrychleji rostoucí společnost v oboru pojištění vozidel. Výsledky mezi rokem 2019 a 2020 byly opravdu úspěšné. Počet pojištěnců se vyšplhal na trojnásobné hodnoty.

Investiční skupina RSJ je akcionářem pojišťovny Pillow. Společnost je pod Českou národní bankou a kontrolu uceluje nezávislý auditorský subjekt. Pojišťovna je zodpovědná a důvěryhodná. I přes krátkou dobu na trhu poskytuje velmi zajímavé pojištění pro ochranu automobilu, majetku, škodou či újmě na zdraví a nemoci.

Současnost Pillow pojišťovny

Díky rychlému růstu a vzestupu v oblibě se pojišťovna Pillow pyšní více jak 60 000 klienty. Poskytuje novinky v pojištění a snaží se zjednodušovat jeho podmínky. Propagují jasné, stručné a jednoduché požadavky, kterým bude rozumět opravdu každý. V jednoduchosti pokračují i v rámci uzavírání pojištění. Nabízí totiž sjednání i z domova. Existující aplikace podpoří sjednání odkudkoli, za pár minut a snadno.

Klient se může na Pillow pojišťovnu spolehnout. Klientela je pro ně důležitá, proto se snaží stavit vzájemný vztah na důvěře. Platby za pojištění jsou stále připisovány jejímu plátci. To znamená, že Pillow pojišťovna přistupuje k pojištění s dvojím pohledem. Domluvená část platby je využita na platbu nákladů. Zbylá je využita na škody. V případě přebytku se pojišťovna dělí s klientem o výslednou sumu.

Aplikace a rozhraní správy pojištění je velmi přehledné. Klient má vše na jednom místě. Díky pravidelným platbám může zjistit a ověřit, zda má pojištění zaplaceno. V aplikaci je hned několik dalších vychytávek, které jsou buď již aktivní, nebo v nejbližší době již budou. Jedná se o přehled všech uzavřených smluv u pojišťovny Pillow nebo například online chat pro komunikaci zdarma s poskytovatelem.

S jednoduššími podmínkami a požadavky jednoznačně souvisí i možnost ukončení vztahu poskytovatele, pojistitele, a klienta, pojistníka. Žádné protahování, uzavírání smluv se závazky a držení pojištěných osob přes jejich vůli. Pokud se klient rozhodne smluvní vztah ukončit, může tak učinit na konci jakéhokoli zúčtovacího období, na které má již zaplaceno. V případě měsíčního placení pojistné částky může klient smlouvu vypovědět každý měsíc v roce.

Produkty

Produktové portfolio pojišťovny Pillow se zabývá vozidly, majetkovou strukturou, nemocí a úrazy. Pro automobil nabízí povinné ručení a havarijní pojištění. Vychází z konceptu co osoba nejezdí, tolik toho zaplatí. Pokud vlastník vozidla jezdí málo, snižuje se jeho riziko častých nehod. V tom případě i méně zaplatí na pojištění. A to díky málo ujetých kilometrů. Nabízí férovou kalkulaci, která porovná odhady a realitu. V případě, že odhad odjetých kilometrů se liší od těch opravdu najetých, pojišťovna Pillow vyrovná přeplatky či nedoplatky.

V případě pojištění majetku nabízí společnost pojistky jak pro majitele, tak i pro nájemce. Klient si u pojišťovny Pillow může pojistit rodinný dům i byt. Majetek je kompletně pojištěn, to znamená od základů, až po sklepní prostory a střešní krytiny, přídavné stavby u domu, jako je plot, dílna, kumbál, nebo garáž a zahrada. Základní pojištění, nazývané jako základní polštář, kryje před všemi častými a běžnými riziky vzniku. Před požárem, škodou kvůli vichřici, ale i havárií prasklých a poškozených vodovodních potrubích.

Pojištění, které Pillow pojišťovna nabízí, může obsahovat i ochranu před nemocí i úrazem. Jejich portfolio produktů poskytuje kompletní pojištění, který je skvělý pro život. Lze uzavřít online, během několika chvil a z pohodlí domova. Podmínky jsou opravdu jasné a Pillow jasně říká, že jim bude rozumět každý. Pojištění je bez poplatků, které nejsou potřeba. Výše ceny pojištění se odvíjí od osobních údajů žadatele. Interaktivní formulář vede potenciálního klienta krok za krokem a po vyplnění několika dat vypočte jasnou cenu na míru. V případě zájmu o pojištění Pillow je sjednání bez komplikací. Potvrdí se první platbou odkudkoli. Bez návštěv poboček. Pojištění si žadatel určuje sám, stejně tak vybírá jen on, jaké situace chce vybrat a na kolik korun chce být kryt. Osoba si může vybrat mezi úrazovým pojištění a kompletním pojištění zdraví a nemoci.

Podpora klientů

Pojišťovna Pillow staví své služby tak, aby byla spokojenost zákazníků zajištěna. Nabízí non-stop asistenci a pomoc svým pojistníkům. Pro zajištění podpory vlastní pojišťovna tři linky, které se rozlišují dle účelu volání. Jedna linka pomáhá v případě potřeby automobilu a motorového vozidla obecně. Druhá linka poskytne pomoc v případě problému s domem či bytem. Třetí linka poradí v případě postupu při vzniku dopravní nehody. Poskytuje totiž právní asistenci.

U vozidel nabízí příjezd služby, opravy i odtah. U majetkové pomoci řeší havarijní stavy, zařizují řemeslníky a odborníky na problematické situace, které mohou nastat. Právní asistenci může klient využít právě při dopravní nehodě, při trestním řízení nebo přestupku, ale zároveň i při zjišťování potřebných informací pro koupi a prodej vozidla.

Povinné ručení Pillow pojišťovna

Pojištění automobilu je zákonem dané a povinné ručení musí mít sjednané každý vlastník vozidla. V případě, že je nehoda způsobena, poskytovatel pojištění kryje škody, které byly pojistníkem způsobeny. Náklady za vzniklé havárie mohou být likvidační a mohou jak na majetku, tak i na zdraví a životě, dosahovat velmi vysokých hodnot.

Pillow pojišťovna, stejně tak jako ostatní pojistitelé, nabízí limity u povinného ručení. To se skládá z limitu plnění na škody na majetku a na zdraví a životě. Jak bylo již nastíněno. princip výpočtu pojistného na povinném ručení vychází z ujetých kilometrů. Čím méně vlastník s vozidlem jezdí, tím nižší sumy na pojistném bude platit. Dokázat ujeté kilometry je velmi jednoduché. Pojišťovna požaduje fotografii, na které bude viditelný stav tachometru. Tento snímek se zasílá skrze mobilní aplikaci.

Kilometry na snímku dokládají reálný stav ujeté vzdálenosti. Tyto hodnoty se porovnají s předem domluveným odhadem ujetých kilometrů. Pokud ujel klient méně kilometrů, než bylo smluveno, vrací se mu 50 % z přeplacené částky. V případě, že by klient ujel více, než původně myslel, že ujede, nic se neděje. Jen se doplatí suma z přepočtené sazby, která na pojištění chybí k doplacení.

Složité balíčky a varianty povinného ručení nejsou u pojišťovny Pillow vítány. Sází na jasnost a jistotu pro žadatele. Chtějí, aby klient jasně věděl, že se na pojištění vozidla může spolehnout. Sází na přesnost a poskytují jasné povinné ručení. Preferují přesné znění a požadavky s plněním ručení. U pojišťovny Pillow se nemůže stát, že by klient pročítal složité podmínky na několika stránkách a dohledával, jakou alternativu zvolit, aby v balíku měl i například připojištění čelního skla. Vše vysvětlují, nabízejí a sjednávají rychle, bez složitých procesů a administrací.

Havarijní pojištění Pillow pojišťovna

Havarijní pojištění není již zákonem povinně dáno. Ovšem vyplatí se jej uzavřít. Zatímco povinné ručení kryje škody druhých stran, havarijní pojištění je jistotou pro samotného vlastníka automobilu. Z tohoto typu pojištění auta jsou kryty škody na vozidle vlastníka. Platí i tehdy, kdy je nehoda způsobena jeho chybou.

Pillow pojišťovna má v nabídce produktů hned několik balíků havarijního pojištění. Nazývají je jako polštáře.

Polštář první je specifický pro dopravní nehody. Z tohoto polštáře se finanční prostředky využívají pro krytí škod z důvodu střetu, nárazu, pádu vozidla nebo předmětu na něj, či chemického poškození.

Polštář druhý poskytuje ochranu před střetem se zvěří. Pokud jsou škody způsobené zvěří, využije se tento druh finančních prostředků.

Polštářů je celá řada. Lze využít i polštář před vandalismem, úrazem, škodou na zavazadlech a mnoha dalšími situacemi.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang