Hasičská vzájemná pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů na území ČR. Byla založena roku 1900 v Brně. Činnost Hasičské vzájemné pojišťovny byla obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992. V současné době působí v oblasti neživotního i životního pojištění.

INFOLINKA POJIŠŤOVNY: 222 119 119

Hasičská vzájemná pojišťovna zohledňuje při výpočtu sazeb povinného ručení také místo bydliště pojistníka. Povinné ručení nabízí ve dvou variantách:

VariantaLimity krytí
Za škody na věci a ušlý ziskZa škody na zdraví
STANDARD35 mil. Kč35 mil. Kč
NADSTANDARD70 mil. Kč70 mil. Kč

V obou variantách jsou zdarma zahrnuty základní asistenční služby a navíc obě varianty obsahují úrazové pojištění řidiče na pojistné částky 100 000 Kč pro případ smrti způsobené úrazem a 200 000 Kč pro případ trvalých následků.

Asistenční služby
V obou variantách pro vozidla do 3,5 t a nad 3,5 t jsou zdarma zahrnuty základní asistenční služby a navíc obě varianty obsahují úrazové pojištění řidiče a přepravovaných osob ve vozidle na pojistné částky 100 000 Kč pro případ smrti způsobené úrazem a 200 000 Kč pro případ trvalých následků.

Placení pojistného
Pojistné je možné platit v pololetních či čtvrtletních splátkách bez navýšení,ovšem za roční platbu poskytuje Hasičská vzájemná pojišťovna slevu ve výši 5 %.

Připojištění
K povinnému ručení si dále můžete sjednat připojištění všech skel na vozidle na limity plnění 5,10,15 nebo 20 tisíc korun, přičemž roční pojistné činí u pojistné částky 5 tisíc 800 Kč/rok 10 tisíc 900 Kč / rok, 15 tisíc 1 600 Kč / rok a u pojistné částky 20 tisíc 2 000 Kč / rok. Pojištění všech skel se sjednává s 5% spoluúčastí, minimálně 500 Kč. Dále si můžete sjednat rozšíření asistenčních služeb za cenu 285 Kč / ročně pro vozidla do 3,5 t a 240 Kč / ročně pro vozidla nad 3,5 t a dále připojištění střetu se zvěří + živel pojistná částka 30 tisíc za 600 Kč/rok.

Pro přiznání bonusu je možné buď doložit originál potvrzení o době trvání pojištění a bezeškodném průběhu, pokud jej při sjednání máte, nebo si Hasičská vzájemná pojišťovna Váš bezeškodný průběh ověří dle dat z České kanceláře pojistitelů. Pojištění, z něhož si pojistník uplatňuje bonusy, nesmí v předchozí pojišťovně zaniknout dříve než 12 měsíců před uzavřením pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny, v opačném případě Hasičská vzájemná pojišťovna bonus neuzná.

Za sjednání pojištění online u této pojišťovny získáte slevu ve výši 10 %, tato sleva platí po celou dobu trvání pojistné smlouvy!

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang