Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

  • Kalkulačka povinného ručení
  • Rychlé online sjednání
  • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Povinné ručení je dle zákona nezbytností, bez které nelze auto provozovat. Vždy je v zájmu zákazníka, aby dostal co nejvyšší pojistné krytí za co nejlepší cenu. Jak podat žádost o zrušení pojistné smlouvy? Vzor ke stažení je k dispozici níže.

Z povinného ručení jsou hrazeny všechny škody, které způsobí řidič provozem vlastního vozidla na zdraví i majetku třetích osob. Pokud má řidič sjednané výhodné povinné ručení, nemusí se bát, že škody bude muset hradit ze svého.

V případě prodeje auta nebo odhlášení auta z registru vozidel zaniká povinné ručení po pouhém ohlášení pojišťovně. Navíc klient dostane vyplacenou poměrnou část zpět.

Pokud ale pro klienta u stávající pojišťovny přestane být pojištění výhodné, má možnost jej změnit. V článku je ale k dispozici vzor žádosti o zrušení povinného ručení s kterým to bude jednodušší.

Důvody pro změnu pojišťovny

Zákazníci se mohou rozhodnout změnit pojišťovnu z různých důvodů, včetně nákladů, výše krytí nebo zákaznického servisu.

Často, když se pojistné stávající pojistky stalo příliš drahým, je nutné přejít na pojistku s lepšími podmínkami.

Někdy se podniky či jednotlivci mohou rozhodnout změnit pojišťovnu, protože stávající pojistka nenabízí dostatečné krytí pro jejich činnost nebo protože jim jinde nabízejí lepší zákaznický servis.

Vzor žádosti o zrušení pojistné smlouvy je v článku ke stažení.

Žádost o zrušení pojistné smlouvy – vzor

Po rozhodnutí o změně pojišťovny musí zákazníci podniknout kroky ke zrušení stávajícího pojištění. Nejdůležitější je mít na paměti, že zrušení pojistné smlouvy u stávající pojišťovny před datem jejího vypršení má významné důsledky.

Nejenže to bude mít za následek poplatky za zrušení pojistky ze strany pojišťovny, ale v některých případech to může mít za následek i snížení pojistného krytí ze strany nové pojišťovny, protože nemusí nabízet všechny výhody staré pojistky.

Je důležité kontaktovat stávajícího pojistitele a informovat ho o zrušení pojištění. Mělo by to být provedeno písemně, nejlépe dopisem, popřípadě e-mailem zaslaným na oddělení společnosti pro zrušení smlouvy.

V tomto dokumentu by mělo být uvedeno:

  • číslo pojistné smlouvy
  • jméno pojistníka včetně rodného čísla
  • adresu a kontakt na pojistníka
  • požadované datum zrušení
  • důvody zrušení pojistné smlouvy

Zákazník by si měl také nezapomenout uschovat kopii oznámení pro své potřeby.

Žádost o zrušení pojistné smlouvy – vzor ke stažení:

Vzor žádost o zrušení pojistné smlouvy

Nejdůležitější je doručit žádost o zrušení pojistné smlouvy nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období. Pokud to klient nestihne, může se zkusit s pojišťovnou domluvit, nicméně na to přistoupí pojišťovny jen velmi zřídka.

Poté už je jen jedinou možností uložit značky do depozitu, čímž zaniká povinné ručení. Následně značky z depozitu vzít zpět a sjednat nové pojištění.

Ten kdo se ptá, „co se stane když nevyzvednu značky z depozitu?“ může auto nechtěně vyřadit z provozu. Ten kdo si nezažádá o vrácení značek ani neprodlouží dobu, po kterou mají být v depozitu uloženy, může dostat oznámení o tom, že bylo auto z moci úřední vyřazeno z provozu.

Při rušení povinného ručení je rovněž nutné získat vyjádření o zrušení smlouvy od stávajícího pojistitele. V tomto dokumentu by mělo být uvedeno datum účinnosti zrušení a případný zbývající dlužný zůstatek na pojistce.

Co když není auto pojištěno?

Aby se předešlo jakýmkoli nemilým překvapením během procesu zrušení, měli by zákazníci před zrušením stávajícího pojištění kontaktovat nového pojistitele a ujistit se, že bude bezproblémově sjednána nová pojistka.

Auto totiž nesmí být nepojištěno ani jeden den, jinak hrozí pokuta od České Kanceláře Pojistitelů. Ta totiž vede svou evidenci ve které poměrně rychle zjistí, že je auto v provozu bez zákonného pojištění.

Sankce za nepojištěné vozidlo vyměřuje ČKP za každý den, kdy autu pojištění chybí. Sankce se vypočítává v závislosti na objemu válců motoru. K tomu si přidává ČKP navíc 300 korun za vymáhání pohledávky.

Pokud je však provozováno auto bez povinného pojištění, hrozí řidiči pokuta ve výši od 5 000 až 40 000 korun.

S tím souvisí také nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontrole. Protože bez sjednání pojištění zelenou kartu řidič vlastně nemá. V tomto případě může být udělena pokuta 1 500 až 3 000 korun.

ČKP neřeší tyto přestupky jako takové. To spadá do kompetence správních orgánů a Česká Kancelář Pojistitelů na případné přestupky pouze upozorňuje.

Online srovnávače pomohou ušetřit čas, který by jinak klient strávil obvoláváním jednotlivých pojišťoven.

Sjednání nového pojištění

Po úspěšné výpovědi povinného ručení je třeba neprodleně sjednat nové pojištění, které bude na to předešlé časově navazovat. Nejlepší je udělat průzkum ještě před tím, než bude vypovězena stávající pojistka.

K vyhledání nejlepšího povinného ručení lze buď obejít či jinak kontaktovat pojišťovny a zjistit, jakou výši krytí nabízí a za jakou cenu.

Pro někoho může být ale toto časově náročné. Proto lze využít různé srovnávače pojištění online a ušetřit tak mnoho času. Ty po zadání potřebných údajů vyhledají všechny adekvátní nabídky pojišťoven, které lze přehledně porovnávat.

Tyto srovnávací nástroje obvykle poskytují spotřebitelům snadno použitelné rozhraní pro nalezení nejlepší sazby pro jejich specifické potřeby.

Mnohé z těchto nástrojů poskytují vzdělávací zdroje o terminologii pojištění automobilů nebo možnostech krytí, díky nimž je nakupování pojištění mnohem méně zastrašující.

Stejně se ale po vyhledání pojistky v online srovnávačích vyplatí kontaktovat konkrétní pojišťovnu. Vždy je lepší se zeptat, jaké jsou v pojistce výluky a také ověřit, zda všechny podmínky smlouvy vyhovují dané situaci.

U online srovnávačů je také třeba dbát na to, aby byl web bezpečný. Do srovnávače totiž zadávají klienti mnoho osobních informací, které mohou být při nízkém zabezpečení zneužity.

Jakmile je vaše pojištění uzavřeno, je důležité jej udržovat aktuální. Před ukončením pojistného období se vyplatí kontaktovat pojišťovnu a zkontrolovat všechny aspekty pojistné smlouvy.

Je také důležité mít na paměti, že pojištění se nevztahuje na případné škody na majetku či na zdraví viníka. Pro pokrytí případných škod na majetku je důležité sjednat si také havarijní pojištění.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang