Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

  • Kalkulačka povinného ručení
  • Rychlé online sjednání
  • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Společnost AXA Česká republika s.r.o. zahájila svoji činnost na českém trhu v roce 1998 pod obchodním názvem WASS YT s.r.o., v roce 1999 byla přejmenována na CSWIN FINANCIAL SERVICES s.r.o a posléze na Winvest Finanční poradci s.r.o. Základní kapitál byl od roku 2001 navýšen na stávajících 150 000 000 Kč. Ke konci roku 2004 měla společnost celkem 43 zaměstnanců. Jediným společníkem společnosti je  AXA životní pojišťovna a.s.

AXA pojišťovna a.s. stanovuje sazby povinného ručení dle výkonu vozidla, ne dle objemu motoru. Dále má na cenu povinného ručení vliv tovární značka a model vozidla, věk držitele či zda je vozidlo registrováno na IČ a místo bydliště/místo podnikání. Povinné ručení sjednává pouze pro osobní motorová vozidla a nákladní vozidla do 3,5 t s maximálně 9 místy k sezení a pro přípojná vozidla do 750 kg.

Povinné ručení nabízí ve dvou variantách a to:


Limity krytí (v Kč)
Za škody na věci a ušlý ziskZa škody na zdraví
STANDARD35 mil.35 mil.
STANDARD PLUS70 mil.70 mil.

K oběma variantám získáte zdarma základní asistenční služby.

Placení pojistného
Pojistné je možné platit v ročních, pololetních či čtvrtletních splátkách, přičemž področní platby jsou bez navýšení. Za roční platbu získáte slevu 10 %.

Připojištění
K povinnému ručení si dále můžete sjednat připojištění skel, připojištění zavazadel, úrazové připojištění a pojištění právní asistence.

Připojištění skla (včetně zadního a bočních skel)
Slouží pro případ poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoliv náhodnou událostí, ke které došlo samostatně , tj. bez škody na dalších částech vozidla. Maximální pojistné plnění je 20 000 Kč v jednom pojistném období. Spoluúčast je 20 % z pojistného plnění, min. 1000 Kč.
Za připojištění skla klient zaplatí 900 Kč/rok.

Připojištění zavazadel
Připojištění se sjednává pro případ:
zničení v důsledku živelné události
poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě
krádeže vloupáním, loupežným přepadením zavazadel umístěných ve vozidle a ve střešním kufru
Maximální limit plnění je 30 000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního kufru, kdy maximální plnění pojišťovny při spoluúčasti 5 000 Kč je 15 000 Kč. Připojištění zavazadel stojí 700 Kč/rok.

Úrazové připojištění
Toto připojištění slouží k eliminaci důsledků úrazu přepravovaných osob v pojištěném MV, kterého následkem je smrt nebo trvalá invalidita. Pojištěnými osobami jsou řidič a osoby dopravované vozidlem.
Pojistná částka je pro každou přepravovanou osobu:
za smrt následkem úrazu 100 000 Kč
za trvalé následky úrazu 200 000 Kč

Osobní MV do 6 sedadel – 700 Kč/rok
Osobní MV 7 až 9 sedadel – 1 100 Kč/rok

Pojištění právní asistence Komfort
Toto připojištění rozšiřuje základní rozsah právní asistence AXA Auto o následující pojistná rizika – spory související:
s kontrolou MV (STK)
s užíváním parkovacího místa nebo garáže
s jinými závazkovými vztahy týkajícími se MV
s trestním nebo správním právem
Cena připojištění je 700 Kč.

Asistenční služby 24 hod.
Bezplatné poskytnutí asistenčních služeb k povinného ručení i havarijního pojištění.

Povinné ručení i pro obytná přípojná vozidla do 750 kg.

UPOZORNĚNÍ:
K tomu, aby jste byli krytí pro případ nehody od počátku pojištění, musí být první platba pojistného připsána na účet AXA pojišťovny nejpozději pátý den po počátku pojištění. V opačném případě Vám bude AXA pojišťovna plnit až z pojistných událostí nastalých po připsání první platby na účet pojišťovny.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang