Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

  • Kalkulačka povinného ručení
  • Rychlé online sjednání
  • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Pojištění vozidla je nezbytným požadavkem pro ty, kteří vlastní automobil. Ačkoli je pojištění odpovědnosti pro řidiče povinné, záleží už jen na tom, za jakou cenu povinné ručení řidič získá. Jak bonusy cenu ovlivňují?

Povinné ručení, také označované jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je jedním ze základních typů pojištění, které řidiči musí mít, aby mohli legálně provozovat své vozidlo na silnicích.

Co je to povinné ručení?

Povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je typ pojistné smlouvy určený ke krytí případných škod z odpovědnosti, které může být řidič ze zákona povinen uhradit v důsledku dopravní nehody.

Je důležitou součástí odpovědného řidiče a pomáhá chránit všechny zúčastněné strany v případě nehody.

Povinné ručení hradí škody způsobené na jiném vozidle, majetku nebo osobě v případě nehody, za kterou je pojištěný ze zákona odpovědný.

Uzavřením pojištění odpovědnosti přebírá majitel vozidla odpovědnost za to, že pomůže ochránit ostatní před škodami způsobenými jeho vozidlem.

Ceny pojištění odpovědnosti se liší v závislosti na řadě faktorů, jako je věk řidiče, typ vozidla, počet ujetých kilometrů a historie nehod. Nejlepší je získat za co nejnižší cenu co nejvyšší možné krytí.

Kromě povinného ručení, které je vyžadováno zákonem, se řidiči mohou rozhodnout, že si zakoupí dodatečné pojištění.

Příkladem doplňkového pojištění, které může být pro řidiče výhodné, je havarijní pojištění, které pokryje škody na vozidle způsobené vlastníkem vozidla nebo třeba následkem živelných pohrom či třeba vandalismu.

Mít odpovídající pojištění odpovědnosti je pro všechny majitele vozidel nezbytné. Znalostí základů povinného ručení pro vozidlo se mohou řidiči ujistit, že řádně chrání sebe, svou rodinu i ostatní účastníky silničního provozu.

Bonusy povinné ručení dokážou výrazně zlevnit.

Co jsou to bonusy u povinného ručení?

Bonus je něco, co dokáže snížit cenu pojistného. Závisí, jak dlouho je zákazník pojištěn bez pojistných událostí. Tato doba se počítá v měsících.

Tuto databázi vede Česká kancelář pojistitelů, která je známá také pod značkou ČKP a vznikla na začátku roku 2000. Vedou se zde záznamy o fyzických osobách i firmách.

Bonusy, tedy slevy na povinné ručení, lze získat již po prvním roce sjednání povinného ručení a zohledňují se do nich všechny pojistné události.

Dříve šly bonusy u povinného ručení převádět. Bylo například možno využívat bonusů někoho, kdo vlastnil pojištění dlouho a bez nehod. Například otec, děda, apod. Toto využívání už je ale zrušeno.

Jak se bonusy přičítají a odečítají?

Bonusy povinné ručení a zejména jeho cenu výrazně ovlivňují. Pokud dojde k pojistné události, pojišťovna odečítá počet měsíců, o které je celkový počet pojištění snížen. Bývá to rozmezí 24 až 36 měsíců.

Z tohoto čísla vyplyne doba, ze které pojišťovny počítají bonus. Ten se počítá v procentech. Slevy jsou poskytovány od 5 do 60 procent. Pokud člověk jezdí dlouho bez nehod, může na pojištění výrazně ušetřit, protože je pro pojišťovny méně rizikovým.

Každý řidič může své bonusy zjistit v databázi ČKP, která je s pojišťovnami spojená.

Opak pro bonusy povinného ručení se nazývá malus. Pokud pojišťovna přijde při odečítání měsíců za pojistné události k zápornému číslu, jedná se o malus. Ten může způsobit přirážku k ceně povinného ručení.

Slevy na povinném ručení jsou poskytovány od 5 do 60 procent.

Jak získat nejlevnější povinné ručení?

Sjednat si nejlevnější pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla nemusí být nic složitého. S určitým průzkumem mohou řidiči najít nejlepší pojistný plán, který vyhovuje jejich potřebám a odpovídá jejich rozpočtu.

Prvním krokem při hledání nejlevnějšího pojištění motorových vozidel je rozhodnout se, jaké krytí je nutné.

Jde o to, do jaké výše kryje pojišťovna škody na cizím vozidle, ujmu na zdraví cestujících nebo dokonce pro případ smrti. Dále lze připlatit ještě doplňkové pojištění.

V případě doplňkových pojištění je dobré zvážit potenciální riziko. Jak často a kde člověk jezdí, kolik má cestujících a jaký typ auta řídí, to vše může hrát roli v množství potřebného pokrytí a ceně.

Odhad hodnoty aktiv, která je třeba chránit, by měl pomoci rozhodnout, zda je potřeba další krytí.

Dalším krokem je udělat průzkum online a porovnávat sazby a krytí mezi různými pojišťovnami. K tomu mohou pomoci také různé kalkulačky a srovnávače. V některých je také možno zohlednit bonusy.

Hledání nabídek online může pomoci ušetřit si čas s obíháním jednotlivých pojišťoven a porovnat sazby u různých pojistitelů, aby pojistitel viděl, co je nabízeno pro požadované krytí a rozpočet.

Pokud chce získat zákazník nejlepší nabídku, musí být připraven vyjednávat. Agenti a zástupci poskytovatelů si chtějí udržet zákazníka, takže pomáhá požádat o slevy nebo vyjednat politiku, aby vyhovovala konkrétním potřebám a rozpočtu.

Být informovaným spotřebitelem a zkoumat, jaké typy slev pojišťovny nabízejí, může pomoci získat nejlepší cenu.

Bonusy jsou použít také na havarijní pojištění.

Bonusy na havarijní pojištění

Bonusy lze zohlednit také na havarijní pojištění. Nicméně každá pojišťovna nabízí různou výši slev a proto je i zde potřeba určitý průzkum, aby zákazník získal nejvýhodnější nabídku.

Havarijní pojištění je forma pojištění automobilu, která poskytuje finanční ochranu za škody a ztráty, které mohou vzniknout při dopravní nehodě.

Tento typ pojištění obvykle pokryje léčebné výlohy a také veškeré fyzické škody způsobené na vozidle. Může také poskytnout náhradu za podezřelé okolnosti, jako je srážka a útěk, které nejsou vždy kryty běžnými pojistnými smlouvami.

Havarijní pojištění bude přizpůsobeno na míru podle toho, jaký typ krytí si zákazník zvolí. Standardní havarijní pojištění vozidla poskytne ochranu před škodou na majetku a ublížení na zdraví.

Existují také volitelné zásady, jako je krytí pro komplexní fyzické poškození, krytí kolizí, různá doplňková pojištění nebo třeba zahraniční asistence.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang