Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Povinné ručení přívěsného vozíku je ze zákona povinné pro všechny přívěsné vozíky s celkovou hmotností nad 750 kg. Jeho úkolem je chránit majitele vozíku před finančními následky škod, které by mohl způsobit třetí osobě. Bez platného povinného ručení je provoz přívěsného vozíku nelegální a hrozí za něj pokuta.

Povinné ručení je pro přívěsný vozík ze zákona nezbytné, a to i v případě, že nemá vlastní motor. Toto pojištění kryje škody způsobené provozem přívěsu na zdraví a majetku třetích osob. Bez povinného ručení není možné přívěsný vozík přihlásit k provozu.

Malý přívěsný vozík za auto

Malý přívěsný vozík za auto je praktický pomocník pro převoz nejrůznějšího nákladu. Existuje mnoho typů malých přívěsných vozíků, od těch nejjednodušších pro převoz zahradního nářadí až po ty, které jsou vybaveny ložnou plochou a skříní pro pohodlný převoz motocyklu nebo kola.

Typy malých přívěsných vozíků za auto:

 • Nákladní přívěsy: Pro převoz stavebního materiálu, nábytku, zahradní techniky atd.
 • Sklopné přívěsy: Pro snadnější nakládání a vykládání objemných předmětů.
 • Brzděné přívěsy: Pro bezpečnější přepravu těžkých nákladů.

Ať už se malý přívěsný vozík za auto používá pro převoz zahradního nářadí, stavebního materiálu, nábytku, motocyklu, kola nebo cokoli jiného, je důležité myslet na jeho povinné ručení.

Povinné ručení na přívěsný vozík

Cena povinného ručení na přívěsný vozík se liší v závislosti na typu a hmotnosti vozíku, ale i na výši limitů pojistného plnění. Minimální limity pojistného plnění pro povinné ručení přívěsného vozíku jsou 35 milionů Kč na újmu na zdraví a 35 milionů Kč na škodu na majetku.

Povinné ručení pro přívěsný vozík je ze zákona povinné, stejně jako pro osobní automobily. Kryje škody, které by přívěs způsobil třetím osobám v případě dopravní nehody.

Cena povinného ručení pro přívěsný vozík je obvykle nižší než pro osobní auto. Pohybuje se v rozmezí od několika desítek do několika set korun ročně. Cena se liší v závislosti na typu a hmotnosti přívěsu, věku a bydlišti pojistníka a dalších faktorech.

Cena povinného ručení na vozík se odvíjí od několika faktorů, jako je:

 • celková hmotnost přívěsu
 • typ přívěsu
 • výkon tažného vozidla
 • věk a bydliště řidiče

Při sjednávání povinného ručení pro přívěsný vozík je důležité:

 • Zvolit si správný typ pojištění: Existuje několik typů povinného ručení pro přívěsné vozíky. Základní pojištění kryje pouze škody na majetku a zdraví, havarijní pojištění kryje i škody na samotném přívěsu.
 • Vybrat si pojišťovnu s dobrou reputací: Porovnat ceny a pojistné podmínky různých pojišťoven.
 • Uvést správné údaje: Při sjednávání pojištění je důležité uvést správné údaje o přívěsném vozíku, například jeho typ, hmotnost a RZ.

Proč je povinné ručení pro přívěsný vozík nezbytné?

 • Ochrana před finančními následky: V případě dopravní nehody může přívěsný vozík způsobit značné škody na majetku a zdraví třetích osob. Povinné ručení kryje tyto škody a chrání tak majitele vozíku před nutností platit je z vlastní kapsy.
 • Legální provoz: Bez platného povinného ručení není možné přívěsný vozík přihlásit k provozu a jeho provozování na pozemních komunikacích je nelegální.

Přihlášení vozíku za auto

Přihlášení přívěsného vozíku k provozu je nutné pro všechny vozíky s celkovou hmotností nad 750 kg. Pro přihlášení vozíku za auto je nutné navštívit úřad obce s rozšířenou působností a předložit požadované doklady, včetně technického průkazu vozíku a kupní smlouvy.

Postup přihlášení přívěsného vozíku k provozu:

 • Vyplnění formuláře: Na úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt, je potřeba vyzvednout a vyplnit formulář „Žádost o zápis do registru silničních vozidel„.
 • Příprava dokladů: K vyplněnému formuláři je potřeba přiložit:
  • velký technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla
  • kupní smlouvu
  • doklad o zaplacení poplatku
 • Zaplacení poplatku: Za přihlášení přívěsného vozíku se hradí poplatek 800 Kč. Poplatek je možné zaplatit hotově na úřadě nebo předem bankovním převodem.
 • Evidenční kontrola: Po kontrole dokladů úředník sepíše protokol o evidenční kontrole. Protokol je nutné podepsat. Dle legislativy je dokonce možná i evidenční kontrola nepojízdného auta. A jak dlouho evidenční kontrola trvá? Obvykle mezi 15 až 30 minutami.
 • Vydání ORV a RZ: Po schválení registrace bude žadateli vydáno osvědčení o registraci vozidla (ORV) a přidělena registrační značka (RZ).

Kupní smlouva přívěsný vozík

Kupní smlouva na přívěsný vozík by měla obsahovat všechny důležité informace o vozíku, jako je jeho typ, rok výroby, VIN kód a celková hmotnost. Dále by v kupní smlouvě měla být uvedena cena vozíku a platební podmínky.

Kupní smlouva na přívěsný vozík by měla obsahovat:

 • Identifikace smluvních stran:
  • Prodávající: Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně IČO a DIČ.
  • Kupující: Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu.
 • Identifikace přívěsného vozíku:
  • Typ: Označení typu a modelu přívěsného vozíku.
  • Rok výroby: Rok, ve kterém byl přívěsný vozík vyroben.
  • VIN kód: Identifikační číslo vozidla, které je unikátní pro každý přívěsný vozík.
  • Celková hmotnost: Maximální povolená hmotnost přívěsného vozíku.
 • Cena a platební podmínky:
  • Cena: Celková kupní cena za přívěsný vozík.
  • Platební podmínky: Způsob a termín platby kupní ceny.
 • Další náležitosti:
  • Datum a místo podpisu: Datum a místo, kde byla kupní smlouva podepsána oběma smluvními stranami.
  • Podpisy smluvních stran: Vlastnoruční podpisy prodávajícího a kupujícího.
 • Doporučené doplňující informace:
  • Stav přívěsného vozíku: Popis aktuálního stavu přívěsného vozíku, včetně případných vad a opotřebení. Samotný vozík musí mít platnou STK, jízda bez STK je v České republice nezákonná a to i v případě přívěsného vozíku.
  • Výbava: Seznam vybavení, které je součástí kupní ceny.
  • Záruka: Informace o případné záruce na přívěsný vozík.
  • Možnost odstoupení od smlouvy: Informace o možnosti odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

Přepis přívěsného vozíku

Přepis přívěsného vozíku je nutný v případě změny vlastníka vozíku. Pro přepis přívěsného vozíku je nutné navštívit úřad obce s rozšířenou působností a předložit požadované doklady, včetně technického průkazu vozíku, kupní smlouvy a vyplněného formuláře pro přepis přívěsného vozíku.

K přepisu přívěsného vozíku je potřeba:

 • velký technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla
 • kupní smlouva
 • doklad o zaplacení poplatku

Přepis přívěsného vozíku je důležitý úkon, který je nutné provést do 30 dnů od změny vlastnictví. V opačném případě hrozí pokuta.

Formulář pro přepis přívěsného vozíku

Formulář pro přepis přívěsného vozíku je dostupný na úřadech obcí s rozšířenou působností a také na internetu. Formulář pro přepis přívěsného vozíku je nezbytný dokument, který je nutné vyplnit a podložit doklady v případě změny vlastnictví přívěsu. Formulář slouží k úřednímu zápisu změny vlastníka v registru vozidel.

Dostupnost formuláře:

 • Úřady obcí s rozšířenou působností: Formulář je k dispozici na úřadě obce s rozšířenou působností, kde se provádí i samotný přepis přívěsného vozíku.
 • Internet: Formulář je dostupný ke stažení na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR a na stránkách některých úřadů obcí s rozšířenou působností.

Vyplnění a podpis formuláře:

 • Vyplnění: Formulář je nutné vyplnit čitelně a správně. Všechny požadované údaje je nutné uvést dle dokladů o vozidle a o kupní smlouvě.
 • Podpis: Formulář musí podepsat obě strany kupní smlouvy, tj. prodávající i kupující.

Plná moc k přepisu přívěsného vozíku

Plná moc k přepisu přívěsného vozíku umožňuje zmocnit jinou osobu k provedení přepisu přívěsného vozíku. Plná moc musí být písemná a musí obsahovat jméno a adresu zmocněnce, jeho rodné číslo a podpis.

Náležitosti plné moci k přepisu přívěsného vozíku:

 • Písemná forma: Plná moc musí být písemná a musí obsahovat všechny náležitosti dle § 31 občanského zákoníku.
 • Identifikace zmocněnce: V plné moci je nutné uvést jméno a příjmení zmocněnce, jeho adresu trvalého pobytu a rodné číslo.
 • Rozsah zmocnění: Plná moc musí jasně specifikovat, k jakým úkonům je zmocněnec oprávněn. V tomto případě se jedná o provedení přepisu přívěsného vozíku.
 • Podpis: Plná moc musí být podepsána zmocnitelem.
 • Ověření podpisu: Pro úřední účely je nutné podpis na plné moci úředně ověřit. Ověření podpisu může provést notář, obecní úřad nebo pobočka Czech POINT.

Plná moc k přepisu přívěsného vozíku je dokument, kterým se zmocňuje jiná osoba k provedení přepisu přívěsného vozíku na úřadě obce s rozšířenou působností. Zmocněnec tak může jednat jménem zmocnitele a vyřizovat veškeré náležitosti spojené s převodem vlastnictví přívěsu.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang