Evidenční kontrola (EK) neboli zkráceně „evidenčka vozidla“ je nezbytným krokem pro každého motoristu. A to jak při registraci vozidla, tak i změně vlastnictví. Týká se to automobilů, ale i motocyklů. Jak dlouho trvá evidenční kontrola a jak probíhá? Co potřebuji na evidenční kontrolu? A v neposlední řadě: kolik stojí evidenční kontrola?  

Pro ty, kteří se v tomto procesu cítí ztraceni, je zde kompletní průvodce, který se zabývá veškerými kroky od začátku do konce.

Hlavní témata:

 • Jak dlouho trvá evidenční kontrola?
 • Nevyhovující evidenční kontrola
 • Evidenční kontrola nepojízdného vozidla
 • Kolik stojí evidenční kontrola?
 • Platí STK jako evidenční kontrola?
 • Co potřebuji na evidenční kontrolu?
 • Jak probíhá evidenční kontrola?
 • Evidenční kontrola motocyklu
 • Přepis vozidla a evidenční kontrola
 • Kdy se dělá evidenční kontrola?
 • Jak dlouho platí STK jako evidenční kontrola?

Jak dlouho trvá evidenční kontrola?

Doba trvání evidenční kontroly se obvykle pohybuje mezi 15 a 30 minutami

Nicméně, délka kontroly se může lišit v závislosti na několika faktorech:

 • Vytížení stanice technické kontroly (STK): V rušnějších stanicích může kontrola trvat déle kvůli čekání.
 • Složitost kontroly: U složitějších vozidel nebo v případě, že jsou zjištěny závady, může kontrola trvat déle.
 • Počet vozidel: Pokud s vámi na kontrolu přijdou i další řidiči, může se doba čekání prodloužit.

Tipy pro zkrácení doby čekání:

 • Objednat se předem: Mnoho stanic STK umožňuje online rezervace termínů, čímž zajistí klientům kratší čekání.
 • Preference doby mimo špičku: V STK je obvykle nejvíce rušno v ranních a odpoledních hodinách.
 • Příprava všech potřebných dokladů: Kompletní dokumentace urychlí proces kontroly.

Nevyhovující evidenční kontrola

V případě, že vozidlo nesplňuje požadavky EK, majitel auta obdrží protokol o evidenční kontrole, ve kterém budou uvedeny závady, které je nutné odstranit. Po jejich opravě je nutné absolvovat opakovanou EK.

Důvody k nevyhovující evidenční kontrole

 • Technické závady: Závady brzd, řízení, osvětlení, pneumatik apod.
 • Neshoda údajů: Nesoulad mezi údaji v technickém průkazu a skutečným stavem vozidla (např. barva karoserie, VIN kód).
 • Chybějící doklady: Nepředložení všech požadovaných dokladů (technický průkaz, osvědčení o registraci, doklad totožnosti).

Co dělat v případě nevyhovující evidenční kontroly

 • Odstranit závady: Doporučuje se v servisu nechat opravit závady uvedené v protokolu o EK.
 • Opakování EK: Po opravě závad je nutné absolvovat opakovanou EK na stejné stanici STK.
 • Dodržování lhůty: Opakovaná EK musí být provedena do 30 dnů od první kontroly.

Poplatek za opakovanou EK

Za opakovanou evidenčku vozidla se obvykle neplatí poplatek, pokud je provedena do 30 dnů od první kontroly a pokud byly odstraněny všechny závady. V případě pozdějšího provedení nebo neodstranění závad je nutné poplatek za EK uhradit znovu.

Důsledky ignorování nevyhovující EK

 • Nelze provést změnu vlastnictví: Bez platného protokolu o EK není možné provést zápis do registru vozidel a změnit tak vlastnictví vozidla.
 • Pokuta: V případě provozu vozidla s nevyhovující EK hrozí pokuta až 10 000 Kč.

Doporučení

 • Prověření vozidla v servisu předem: Tím se sníží riziko zjištění závad během kontroly.
 • Pečlivé prostudování protokolu o EK: Pro majitele vozidel je nezbytné se ujistit, že rozumí všem uvedeným závadám a ví, jak je odstranit.
 • Dodržování lhůty pro opakovanou EK: Tak se lze vyhnout zbytečným komplikacím a pokutám.

Nevyhovující evidenční kontrola není tragédie, ale je nutné ji brát vážně a včas vyřešit.

Evidenční kontrola nepojízdného vozidla

U nepojízdných vozidel je možné provést EK na místě, kde se vozidlo nachází. Je nutné kontaktovat STK a domluvit si termín. Znamená to tedy, že i v případě nepojízdného vozidla je nutné EK absolvovat, ale existují jistá specifika.

Možnosti provedení evidenční kontroly nepojízdného vozidla

 • Na stanici technické kontroly (STK): Vozidlo lze přepravit na STK na podvalníku nebo odtahovou službou.
 • Na místě, kde se vozidlo nachází: Pracovník STK může provést EK přímo na místě, kde se nepojízdné vozidlo nachází.

Podmínky pro evidenční kontroly nepojízdného vozidla

 • Identifikovatelnost: Vozidlo musí mít jasně viditelné identifikační znaky, tzn. VIN kód a typ motoru.
 • Doklady: Je nutné předložit všechny požadované doklady (technický průkaz, osvědčení o registraci, doklad totožnosti).
 • Souhlas: V případě EK na místě je nutný souhlas majitele pozemku, kde se vozidlo nachází.

Postup evidenční kontroly nepojízdného vozidla

Evidenční kontrola – co je potřeba ze strany řidiče:

 • Kontaktování STK: Prvním krokem je domluvení termínu EK a informování o nepojízdnosti vozidla.
 • Příprava dokladů: Všechny potřebné doklady nesmí chybět.
 • Připravení vozidla: Je nezbytné zajistit, aby byly identifikační znaky vozidla jasně viditelné.
 • Provedení evidenční kontroly: Pracovník STK zkontroluje identifikační znaky, doklady a provede kontrolu originality vozidla.

Cena evidenční kontroly nepojízdného vozidla

Cena evidenční kontroly nepojízdného vozidla se obvykle pohybuje mezi 300 a 500 Kč, ale může se lišit v závislosti na stanici STK.

Důležité

 • Nepojízdné vozidlo musí být přepravováno v souladu s platnými předpisy.
 • V případě EK na místě je nutné zajistit přístup pro pracovníka STK k vozidlu.
 • Evidenční kontrola nepojízdného vozidla může být časově náročnější než EK pojízdného vozidla.

Evidenční kontrola nepojízdného vozidla je sice administrativní krok, ale je nezbytný pro změnu vlastnictví a registraci vozidla.

Kolik stojí evidenční kontrola?

Cena EK se liší v závislosti na stanici STK, ale obvykle se pohybuje mezi 300 a 500 Kč. Některé STK nabízí slevy pro seniory, studenty, držitele průkazů ZTP/P a pro opakované EK. Cena EK nepojízdného vozidla se může lišit v závislosti na vzdálenosti, kterou musí pracovník STK ujet.

Faktory ovlivňující cenu EK

 • Typ vozidla: Osobní automobily, motocykly, nákladní automobily a přívěsy obvykle spadají do různých cenových kategorií.
 • Lokalita: Ceny EK se mohou lišit v závislosti na regionu a konkurenceschopnosti trhu.
 • Služby: Některé STK nabízí nad rámec základní EK i další služby, jako je kontrola originality vozidla, měření emisí, apod., které cenu EK zvyšují.

Doporučení

 • Porovnání cen na několika STK ještě před EK: Lze tak ušetřit nemalé peníze.
 • Případné slevy: Mnoho STK nabízí slevy pro různé skupiny osob.
 • Objednání předem: Majitelé vozidel se tak vyhnou zbytečnému čekání.

Evidenčka vozidla není drahá záležitost, ale je důležitým krokem pro zajištění legálního provozu vozidla. Avšak na otázku, kolik stojí evidenční kontrola neexistuje univerzální odpověď.

Platí STK jako evidenční kontrola?

Ne, STK a EK jsou dvě odlišné kontroly. STK se zaměřuje na technický stav vozidla, zatímco EK ověřuje údaje o vozidle a jeho shodu s technickým průkazem.
Jedná se tedy o dvě odlišné kontroly, které se provádějí z různých důvodů:

 • STK: Stanice technické kontroly (STK) se zaměřuje na technický stav vozidla a ověřuje, zda je vozidlo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.
 • Evidenční kontrola (EK): EK se zaměřuje na ověření údajů o vozidle a jeho shodu s technickým průkazem. Provádí se při změně vlastnictví, dovozu vozidla ze zahraničí, změně údajů v technickém průkazu a při ztrátě technického průkazu.

Platí STK jako evidenční kontrola? Ne. I když obě kontroly provádí STK, jejich účel a rozsah se liší. Pro evidenční kontrolu je nutné absolvovat speciální kontrolu na STK, která se zaměřuje na specifické body relevantní pro EK.

Důležité

 • Pro evidenční kontrolu je nutné předložit specifické doklady.
 • Evidenční kontrola má kratší platnost než STK.
 • Za evidenční kontrolu se obvykle platí nižší poplatek než za STK.

V případě, že si majitelé vozidel nejsou jisti, zda je pro ně nutná STK nebo EK, doporučuje se kontaktovat STK a informovat se o specifických požadavcích.

Jak dlouho platí STK jako evidenční kontrola?

STK neplatí jako evidenční kontrola. Jedná se o dvě odlišné kontroly s rozdílným zaměřením a platností. Na otázku, jak dlouho platí STK jako evidenční kontrola tedy nelze odpovědět, protože STK jako evidenční kontrola neplatí.

Co potřebuji na evidenční kontrolu?

Evidenční kontrola – co je potřeba:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklad totožnosti
 • v případě změny vlastnictví – kupní smlouvu, darovací smlouvu, apod.

Shrnutí: Co potřebuji k evidenční kontrole?

Pro evidenční kontrolu (EK) bude potřeba:

 • originál velkého technického průkazu (VTP)
 • originál malého technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla)
 • doklad totožnosti – občanský průkaz, řidičský průkaz, pas
 • v případě změny vlastnictví – kupní smlouvu, darovací smlouvu apod.
 • v případě ztráty technického průkazu – doklad o nahlášení ztráty

Jak probíhá evidenční kontrola?

 • Pracovník STK zkontroluje VIN kód, číslo motoru, barvu karoserie a další údaje o vozidle.
 • Porovná údaje v technickém průkazu s údaji na vozidle.
 • Provede kontrolu originality vozidla.
 • V případě souladu všech údajů vydá protokol o evidenční kontrole.

Shrnutí: Jak probíhá evidenční kontrola?

 1. Příjezd na STK: Vozidlo je nutné přivézt na STK. Objednávat se předem není nutné, ale může to zkrátit dobu čekání.
 2. Předložení dokladů: Majitel vozidla předloží veškeré doklady potřebné pro EK (viz výše).
 3. Kontrola vozidla: Pracovník STK zkontroluje identifikační znaky vozidla (VIN kód, číslo motoru), barvu karoserie, typ motoru, rozměry pneumatik a ráfků, počet míst k sezení, výrobní štítek s údaji o vozidle, zápis tažného zařízení a další údaje v technickém průkazu.
 4. Vyhotovení protokolu: Po kontrole řidiči obdrží protokol o evidenční kontrole, ve kterém je uveden výsledek kontroly.

Evidenční kontrola motocyklu

U motocyklů probíhá EK obdobným způsobem jako u automobilů. Kontroluje se VIN kód, typ motoru, barva, rozměry pneumatik a ráfků, výrobní štítek a další. Evidenční kontrola motocyklu se provádí z totožných důvodů jako u automobilu, a to při změně vlastnictví, registraci a znovuzaregistrování.

Provádí se na stanici technické kontroly (STK) a slouží k ověření údajů o motocyklu a jeho shodu s technickým průkazem.

Průběh evidenční kontroly motocyklu

 1. Příjezd na STK: Motocykl je nutné přivézt na STK. 
 2. Předložení dokladů: Pracovníkům STK se odevzdávají doklady potřebné pro EK (viz výše).
 3. Kontrola motocyklu: Pracovník STK zkontroluje identifikační znaky motocyklu (VIN kód, číslo motoru), barvu karoserie, typ motoru, rozměry pneumatik a ráfků, výrobní štítek s údaji o motocyklu, zápis tažného zařízení (pokud je motocykl vybaven) a další údaje v technickém průkazu.
 4. Vyhotovení protokolu: Po kontrole je vyhotoven protokol o evidenční kontrole, ve kterém je uveden výsledek kontroly.

Přepis vozidla – evidenční kontrola

Při přepisu vozidla je nutné nejprve absolvovat EK a poté podat žádost o zápis do registru vozidel. Přepis vozidla – evidenční kontrola, tyto dva procesy jdou tedy ruku v ruce.

Kdy se dělá evidenční kontrola?

Jedna z nejdůležitějších otázek každého majitele dopravního prostředku: Kdy se dělá evidenční kontrola? 

Zde jsou na ni odpovědi:

 • při změně vlastnictví vozidla
 • při dovozu vozidla ze zahraničí
 • při změně údajů v technickém průkazu (např. změna barvy)
 • při ztrátě technického průkazu nebo osvědčení o registraci

Evidenční kontrola je klíčovým krokem pro zajištění bezpečnosti na silnicích a ochranu majetku motoristů. Pravidelnou údržbou a kontrolou vozidla lze předejít nečekaným problémům a udržet své vozidlo v optimálním stavu.

Pro každého motoristu by tedy mělo být přirozené si předem zjistit odpovědi na otázky ohledně tohoto procesu. Co potřebuji k evidenční kontrole? Jak probíhá evidenční kontrola a co je potřeba ze strany majitele vozidla? Každý zodpovědný řidič by se měl po těchto informacích pídit a dát svému vozidlu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang