Ztráta technického průkazu – co dělat a jak vyřídit duplikát?

Ztráta technického průkazu, ať už velkého (VTP) nebo malého (osvědčení o registraci vozidla, část I.), může způsobit komplikace při provozování vozidla. V případě VTP, jelikož se od roku 2024 v ČR nevydávají, je nutné požádat o vystavení duplikátu osvědčení o registraci vozidla. V případě malého technického průkazu je nutné vyplnit formulář a nahlásit ztrátu na úřadě obce s rozšířenou působností nebo na registru vozidel.

Technický průkaz se od roku 2024 nazývá Osvědčení o registraci vozidla. Nahrazuje dřívější „velký“ a „malý“ technický průkaz a obsahuje všechny relevantní informace o vozidle.

Shrnutí článku

Od 1. ledna 2024 slouží malý technický průkaz jako jediný doklad, který oficiálně osvědčuje registraci vozidla.

V případě ztráty velkého technického průkazu se již nevydává duplikát velkého technického průkazu, nýbrž duplikát malého technického průkazu.

V případě ztráty malého technického průkazu je nutné požádat o jeho duplikát na úřadě obce s rozšířenou působností.

Malý technický průkaz jako jediný doklad

Od 1. ledna 2024 slouží malý technický průkaz (TP) jako jediný doklad, který oficiálně osvědčuje registraci vozidla. Nahrazuje tak dřívější systém, kdy se pro základní informace o vozidle a provozovateli používal malý technický průkaz (TP) a pro podrobnější technické údaje velký technický průkaz (VTP).

Nový malý technický průkaz (TP) obsahuje:

 • základní informace o vozidle (registrační značka, VIN, značka, typ)
 • informace o provozovateli (jméno, adresa)
 • informace o technické způsobilosti vozidla (datum evidenční kontroly, datum STK)
 • další informace (počet sedadel, barva, emisní norma)

Malý technický průkaz (TP) je nezbytné mít u sebe:

 • při řízení vozidla
 • při technické kontrole
 • při evidenční kontrole
 • při prodeji vozidla

V případě ztráty malého technického průkazu (TP) je nutné požádat o jeho duplikát na úřadě obce s rozšířenou působností (ORP).

Ztráta velkého technického průkazu

V případě ztráty velkého technického průkazu (VTP) se již nevydává duplikát velkého technického průkazu (VTP), ale duplikát malého technického průkazu (TP). Důvodem je, že od 1. ledna 2024 se velký technický průkaz již nevydává. Nahrazuje ho TP, který obsahuje všechny informace, které dříve obsahovaly oba průkazy (VTP i TP).

Při ztrátě velkého technického průkazu se tedy vydává Duplikát TP, který obsahuje:

 • základní informace o vozidle (registrační značka, VIN, značka, typ)
 • informace o provozovateli (jméno, adresa)
 • informace o technické způsobilosti vozidla (datum evidenční kontroly, datum STK)
 • další informace (počet sedadel, barva, emisní norma)

Dále je nutné:

 • nahlásit ztrátu VTP na úřadě obce s rozšířenou působností (ORP), kde byl VTP vydán.
 • vyplnit formulář „Žádost o vydání duplikátu technického průkazu“.
 • zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč.

Velký technický průkaz je nyní nahrazen malým technickým průkazem, který obsahuje všechny informace, které dříve obsahovaly oba průkazy. Slouží tedy jako jediný doklad.

Ztráta technického průkazu, ať už velkého nebo malého, vždy vyžaduje vyřízení duplikátu osvědčení o registraci vozidla.

Ztráta malého techničáku – malého technického průkazu

V případě ztráty malého techničáku – malého technického průkazu je nutné co nejdříve navštívit úřad obce s rozšířenou působností (ORP), kde byl malý technický průkaz vydán.

Na ORP je nutné:

 • Vyplnit formulář „Žádost o vydání duplikátu TP“.
 • Předložit platný doklad totožnosti.
 • Uhradit správní poplatek za vydání duplikátu malého technického průkazu (100 Kč).

Po ověření dokladů a zaplacení poplatku ORP zašle žadateli duplikát malého technického průkazu na adresu uvedenou v žádosti do 30 dnů od podání žádosti.

Duplikát malého technického průkazu je náhradní doklad, který má stejnou platnost jako originální malý technický průkaz. Slouží k prokazování technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Co dělat při ztrátě velkého technického průkazu?

Od 1. ledna 2024 se v případě ztráty velkého technického průkazu (VTP) nevydává duplikát velkého technického průkazu (VTP), nýbrž duplikát malého technického průkazu (TP).

Důvodem je, že od 1. ledna 2024 se velký technický průkaz (VTP) již nevydává a nahrazuje ho TP, který obsahuje všechny informace, které dříve obsahovaly oba průkazy (VTP i TP).

Co tedy dělat při ztrátě velkého technického průkazu:

 • Vlastník vozidla nahlásí ztrátu VTP na úřadě obce s rozšířenou působností (ORP), kde byl VTP vydán.
 • Vyplní formulář „Oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení technického průkazu“. Formulář je dostupný na ORP nebo ke stažení na webových stránkách Ministerstva dopravy.
 • Zaplatí správní poplatek 50 Kč.
 • ORP mu vydá potvrzení o nahlášení ztráty VTP.

Vlastník vozidla dále požádá o vydání duplikátu TP pouze pokud nemá platný TP:

 • Vyplní formulář „Žádost o vydání duplikátu technického průkazu“. Formulář je dostupný na ORP nebo ke stažení na webových stránkách Ministerstva dopravy.
 • Zaplatí správní poplatek 100 Kč.
 • ORP mu vydá duplikát TP na počkání.

Od 1. ledna 2024 se v České republice nevystavují duplikáty velkých technických průkazů (VTP). V případě ztráty nebo odcizení malého technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla, část I.) je stále možné požádat o jeho duplikát.

Duplikát technického průkazu

V případě ztráty nebo odcizení velkého technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla, část II.), je nutné požádat o vystavení nového osvědčení o registraci vozidla (obdoba duplikátu).

Důležité:

V případě, že je vozidlo zastaveno, je nutné nejprve tuto zástavu zrušit, než je možné požádat o duplikát malého technického průkazu.

Duplikát malého technického průkazu je označen viditelně jako duplikát.

V případě, že je provozovatel vozidla odlišný od vlastníka, je nutné doložit souhlas vlastníka s vyřízením duplikátu malého technického průkazu.

Duplikát velkého technického průkazu

Od 1. ledna 2024 se v České republice nevystavují duplikáty velkých technických průkazů (VTP).

Postup:

 1. Nahlášení ztráty: Ztrátu malého technického průkazu je nutné nahlásit na úřadě obce s rozšířenou působností (obecní úřad v místě bydliště) nebo na registru vozidel.
 2. Vyplnění žádosti: Na úřadě je nutné vyplnit „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“.
 3. Doklady: K žádosti je nutné přiložit doklad totožnosti a v případě odcizení dokladů protokol od Policie ČR.
 4. Správní poplatek: Za vystavení duplikátu malého technického průkazu se hradí správní poplatek 100 Kč, v případě odcizení a předložení protokolu od PČR je poplatek snížen na 100 Kč.
 5. Vystavení duplikátu: Duplikát malého technického průkazu je obvykle vystaven na počkání, v případě složitějších případů do 30 dnů.

V případě ztráty nebo odcizení malého technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla, část I.) je namístě požádat o jeho duplikát.

Duplikát malého technického průkazu

V případě ztráty nebo odcizení malého technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla, část I.) je nutné co nejdříve požádat o jeho duplikát.

Postup:

 1. Nahlášení ztráty: Ztrátu malého technického průkazu je nutné nahlásit na úřadě obce s rozšířenou působností (obecní úřad v místě bydliště) nebo na registru vozidel.
 2. Vyplnění žádosti: Na úřadě je nutné vyplnit „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“.
 3. Doklady: K žádosti je nutné přiložit doklad totožnosti a v případě odcizení dokladů protokol od Policie ČR.
 4. Správní poplatek: Za vystavení duplikátu malého technického průkazu se hradí správní poplatek 100 Kč, v případě odcizení a předložení protokolu od PČR je poplatek snížen na 100 Kč.
 5. Vystavení duplikátu: Duplikát malého technického průkazu je obvykle vystaven na počkání, v případě složitějších případů do 30 dnů.

Původní doklad se pak stává neplatným a jeho používání je po vystavení duplikátu sankcionováno.

Ztráta velkého / malého technického průkazu: Formulář

Od 1. ledna 2024 se v České republice nevydávají velké technické průkazy (VTP). V případě ztráty VTP je nutné požádat o vystavení nového osvědčení o registraci vozidla (obdoba duplikátu).

V případě ztráty malého technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla, část I.) je nutné vyplnit formulář „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel„.

Nový velký technický průkaz

Nový velký technický průkaz již není možné získat. Od 1. ledna 2024 se v České republice nevydávají velké technické průkazy (VTP). Nahrazuje je malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla, část I.) a elektronická databáze s technickými parametry vozidla.

VTP byl obsáhlý dokument, který obsahoval detailní informace o vozidle, jako je jeho značka, model, VIN kód, datum registrace, technické parametry, údaje o emisích a další.

Změna systému přináší několik výhod:

 • Zjednodušení: Pro registraci vozidla je nutné předložit pouze jeden doklad – malý technický průkaz.
 • Dostupnost: Technické parametry a další informace o vozidle jsou dostupné online a na více místech.
 • Aktualizace: Informace v elektronické databázi jsou průběžně aktualizovány.

Změna systému má i nevýhody:

 • Není dostupný offline: Pro přístup k informacím o vozidle je nutné mít internetové připojení.
 • Ochrana dat: Existují obavy o ochranu dat v elektronické databázi.

Malý technický průkaz obsahuje základní údaje o vozidle a jeho provozovateli. Technické parametry a další informace o vozidle jsou dostupné v elektronické databázi registru vozidel. Do této databáze je možné nahlédnout online na Portálu občana (https://www.gov.cz/), na úřadě obce s rozšířenou působností nebo na registru vozidel.

Kdo vydává velký technický průkaz?

Od 1. ledna 2024 se v České republice nevydávají velké technické průkazy (VTP). V případě registrace nového vozidla je vydáván pouze malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla, část I.).

Do konce roku 2023 vydával velký technický průkaz úřad obce s rozšířenou působností (obecní úřad v místě bydliště) při registraci silničního vozidla pro provoz na veřejných komunikacích.

Kdo vydává výpis údajů z technického průkazu:

 • Portál občana: online na https://obcan.portal.gov.cz/
 • Úřad obce s rozšířenou působností: na obecním úřadě v místě bydliště
 • Registr vozidel: na pracovišti registru vozidel

V případě potřeby je možné z evidencí registru vozidel získat výpis údajů z technického průkazu, který nahrazuje kopii VTP.

Kopie velkého technického průkazu

Od 1. ledna 2024 se v České republice nevydávají kopie velkých technických průkazů. Z evidencí registru vozidel je možné získat výpis údajů z technického průkazu, který nahrazuje kopii velkého technického průkazu.

Postup pro získání výpisu:

 1. Podání žádosti: Žádost o výpis údajů z technického průkazu je možné podat online na Portálu občana, na úřadě obce s rozšířenou působností (obecní úřad v místě bydliště) nebo na registru vozidel.
 2. Doklady: V případě online žádosti je nutné prokázat se elektronickou identitou, na úřadě je nutné předložit doklad totožnosti.
 3. Správní poplatek: Za výpis údajů z technického průkazu se hradí správní poplatek 100 Kč.
 4. Vystavení výpisu: Výpis údajů z technického průkazu je obvykle vystaven na počkání, v případě online žádosti je zaslán do emailové schránky.

Výpis údajů z technického průkazu nenahrazuje technický průkaz. Výpis obsahuje základní údaje o vozidle, jako je jeho značka, model, VIN kód, datum registrace a další. Výpis je možné použít například pro doložení vlastnictví vozidla, pro uzavření pojistné smlouvy nebo při prodeji vozidla.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang