ČKP příspěvek – co to je a proč se musí platit?

Povinné ručení je pro všechny motoristy v České republice povinné. Kromě pojistného, které vlastník vozidla platí své pojišťovně, se ale řidiči mohou setkat i s ČKP příspěvkem. O co se vlastně v případě ČKP příspěvku jedná a proč se musí platit? 

Shrnutí článku

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) sdružuje všechny pojišťovny, které v České republice nabízí povinné ručení.

ČKP příspěvek je platba do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Výše ČKP příspěvku se liší podle typu a objemu motoru vozidla. Pro osobní automobily se pohybuje od 300 Kč do 1 800 Kč ročně.

Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly.

Podle registrační značky vozidla lze zjistit, zda je za vozidlo uhrazen příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Česká kancelář pojistitelů: Strážce povinného ručení

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizace sdružující všechny pojišťovny, které v České republice nabízí povinné ručení. ČKP plní řadu důležitých funkcí, které zajišťují hladký chod systému povinného ručení a chrání všechny jeho účastníky.

Hlavní funkce ČKP:

 • Správa garančního fondu: Garanční fond slouží k úhradě škod způsobených nepojištěnými vozidly, vozidly s neznámým vlastníkem a vozidly, která způsobila škodu v zahraničí a pojišťovna v dané zemi neplní.
 • Dohled nad pojistným: ČKP dohlíží na to, aby pojišťovny kalkulovaly pojistné pro povinné ručení v souladu se zákonem a aby ceny pojistného byly spravedlivé.
 • Informační servis: ČKP poskytuje širokou škálu informací o povinném ručení jak pojišťovnám, tak i široké veřejnosti.
 • Prevence: ČKP se aktivně věnuje prevenci dopravních nehod a zvyšování povědomí o bezpečnosti na silnicích.

Další důležité aktivity ČKP:

 • Provozuje asistenční linku 1224: Tato linka slouží řidičům k hlášení dopravních nehod a k získání pomoci v případě potřeby.
 • Organizuje kampaně na podporu bezpečnosti silničního provozu: ČKP se snaží zvyšovat povědomí o rizicích spojených s dopravou a o tom, jak jim předcházet.
 • Spolupracuje s orgány státní správy: ČKP spolupracuje s Policií ČR, Ministerstvem dopravy a dalšími orgány státní správy na tom, aby systém povinného ručení fungoval co nejlépe.

ČKP je důležitou institucí, která hraje klíčovou roli v systému povinného ručení v České republice. Díky své činnosti chrání všechny řidiče a zajišťuje, že i v případě nehody s nepojištěným vozidlem je možné získat odškodnění.

Co je ČKP příspěvek?

ČKP příspěvek je platba do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP).  

Tento fond slouží k úhradě škod způsobených:

 • nepojištěnými vozidly
 • vozidly s neznámým vlastníkem
 • vozidly, která způsobila škodu v zahraničí a pojišťovna v dané zemi neplní

Celková kalkulace povinného ručení zpravidla příspěvek ČKP neobsahuje. Příspěvek do ČKP se hradí samostatně, a to buď přímo na účet ČKP, nebo prostřednictvím pojišťovny, u které je sjednáno povinné ručení.

Výše ČKP příspěvku

Výše ČKP příspěvku se liší podle typu a objemu motoru vozidla. Pro osobní automobily se pohybuje od 300 Kč do 1 800 Kč ročně.

Kdo ČKP příspěvek platí?

ČKP příspěvek platí každý, kdo má v České republice registrované motorové vozidlo. Platí se společně s pojistným za povinné ručení.

Proč je ČKP příspěvek důležitý?

ČKP příspěvek pomáhá chránit všechny řidiče v České republice. Díky němu je možné i v případě nehody s nepojištěným vozidlem získat odškodnění.

TIP: Může se stát, že je v nehodě zainteresované nepojištěné vozidlo, v tomto případě je ČKP příspěvek důležitý. Dále je také důležité vědět, kdo hlásí nehodu pojišťovně a jaké jsou v tomto procesu možnosti.

Jak se ČKP příspěvek používá?

Garanční fond ČKP používá vybrané prostředky na:

 • úhradu škod způsobených nepojištěnými vozidly
 • financování preventivních programů
 • podporu projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu

Hradit tento příspěvek je důležité. Podle registrační značky lze zjistit, zda za vozidlo zaplacený je, nebo není.

Kancelář pojistitelů je řidičům k dispozici

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) na svých webových stránkách pravidelně zveřejňuje širokou škálu aktuálních informací, které jsou důležité pro všechny řidiče. 

Mezi tyto informace patří:

 • Změny v legislativě: ČKP informuje o všech změnách v zákonech a předpisech, které se týkají povinného ručení, provozu motorových vozidel a bezpečnosti silničního provozu.
 • Upozornění na podvodníky: ČKP varuje řidiče před podvodnými praktikami, se kterými se mohou setkat v oblasti povinného ručení a havarijního pojištění.
 • Doporučení pro řidiče: ČKP zveřejňuje rady a tipy, jak se chovat v případě dopravní nehody, jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě a jak předcházet dopravním nehodám.
 • Informace o preventivních programech: ČKP informuje o preventivních programech, které podporuje, a o tom, jak se do nich mohou řidiči zapojit.
 • Statistiky o dopravních nehodách: ČKP zveřejňuje statistiky o dopravních nehodách v České republice, včetně informací o počtu nehod, zraněných a usmrcených.

Aktuality pro řidiče lze nalézt na webu ČKP v sekci „Pro řidiče“. Kromě webových stránek je možné sledovat ČKP i na sociálních sítích.

ČKP je důležitým zdrojem informací pro všechny řidiče. Díky informacím, které ČKP zveřejňuje, se řidiči mohou dozvědět o všech důležitých změnách v oblasti povinného ručení a bezpečnosti silničního provozu a také se mohou chránit před podvodníky.

Obecně se doporučuje pravidelně navštěvovat webové stránky ČKP a sledovat ČKP na sociálních sítích, aby řidiči byli vždy informováni o všech novinkách a důležitých informacích.

ČKP: Nepojištěné vozidlo

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) spravuje garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly. V případě dopravní nehody s nepojištěným vozidlem, ČKP je nutné neprodleně kontaktovat a podat hlášení o škodě.

K hlášení o škodě je potřeba:

 • záznam o dopravní nehodě
 • doklady o vlastnictví a provozu vozidla
 • doklady o škodě
 • doklady o tom, že druhé vozidlo bylo nepojištěné

ČKP poté prověří hlášení a v případě, že bude shledáno oprávněným, vyplatí odškodnění. Výše odškodnění se řídí zákonem o povinném ručení.

Důležité:

 • Nepojištěné vozidlo je velkým rizikem pro všechny účastníky silničního provozu. V případě dopravní nehody s nepojištěným vozidlem může být obtížné, až nemožné, získat odškodnění za způsobenou škodu.
 • Je důležité si před sjednáním povinného ručení ověřit, zda je daná pojišťovna členem ČKP. Pouze pojišťovny, které jsou členy ČKP, přispívají do garančního fondu.
 • V případě podezření, že se jedná o nepojištěné vozidlo, lze si to ověřit na webu ČKP.

Doporučení:

 • Doporučuje se sjednat si povinné ručení u renomované pojišťovny, která je členem ČKP.
 • V případě dopravní nehody s nepojištěným vozidlem musí řidiči neprodleně kontaktovat ČKP a podat hlášení o škodě.

TIP: ČKP také může být nápomocna při ověření vozidla podle SPZ, například v případě koupě ojetého vozidla.

Česká kancelář pojistitelů kontakt uvádí v několika podobách 

Kontakt s Českou kancelář pojistitelů (ČKP) je možné kontaktovat hned několika způsoby:

Telefonicky:

 • Informační centrum ČKP: 221 772 772 (v pracovní dny 8:00–18:00)
 • Linka pomoci řidičům: 1224 (nonstop)

Písemně:

 • Poštovní adresa: Česká kancelář pojistitelů, P.O.Box 65, 111 21 Praha 1
 • E-mail: prispevek@ckp.cz

Osobně:

 • Sídlo ČKP: Na Poříčí 32, 110 00 Praha 1

Webové stránky:

 • Na webových stránkách ČKP https://www.ckp.cz/ lze nalézt širokou škálu informací o povinném ručení, garančním fondu a dalších aktivitách ČKP.

Sociální sítě:

 • ČKP je aktivní i na sociálních sítích: Facebook, Twitter a LinkedIn

V případě dotazů ohledně povinného ručení, garančního fondu nebo dalších aktivit ČKP, je nezbytné se obrátit na kontaktní centrum ČKP. Česká kancelář pojistitelů kontakt umožňuje hned několika způsoby. Proto by měl být jednoduchý téměř pro každého.

Nezaplacený ČKP příspěvek mohou odhalit i policisté

Uhrazený příspěvek ČKP SPZ automobilu prozradí na první dobrou společně s platností povinného ručení.

Policisté ve službě s přístupem k informačnímu systému Evidence dopravních nehod (EDN) a k informačnímu systému Ministerstva vnitra (ISMV) můžou z registrační značky (RZ) vozidla zjistit, zda je za dané vozidlo uhrazen příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Při silniční kontrole tak policista může:

 • Ověřit, zda je za dané vozidlo uhrazen povinný příspěvek do ČKP.
 • Zjistit, zda pojistné za povinné ručení je platné.
 • Získat informace o historii pojištění vozidla dle spz.
 • Zjistit, zda vozidlo není v pátrání.

Informace o uhrazeném příspěvku do ČKP jsou důležité pro:

 • Zajištění bezpečnosti silničního provozu: Policisté můžou na místě zadržet RZ nepojištěného vozidla a zabránit tak jeho provozování.
 • Ochranu řidičů: V případě dopravní nehody s nepojištěným vozidlem je možné z garančního fondu ČKP získat odškodnění.

Důležité:

 • Uhrazení příspěvku do ČKP je povinností každého vlastníka motorového vozidla.
 • Nepojištěné vozidlo představuje riziko pro všechny účastníky silničního provozu.
 • V případě zjištění, že za vozidlo není uhrazen příspěvek do ČKP, hrozí řidiči pokuta.

ČKP příspěvek je důležitou součástí systému povinného ručení v České republice. Pomáhá chránit všechny řidiče a zajišťuje, že i v případě nehody s nepojištěným vozidlem je možné získat odškodnění. 

Zaplacení příspěvku do ČKP je povinností každého vlastníka motorového vozidla, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. Proto je důležité, aby každý řidič zkontroloval, zda je za jeho vozidlo uhrazen příspěvek do ČKP, což zajišťuje bezpečnější prostředí na silnicích.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang