Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Dopravní nehoda se může stát každému. Při řešení dopravních nehod v České republice hraje klíčovou roli nahlášení události příslušné pojišťovně. Kdo hlásí nehodu pojišťovně? Jakým způsobem lze nahlásit pojistnou událost? Ať už pro viníka, nebo poškozeného, je velmi důležité vědět, jak správně postupovat. 

Nahlášení nehody je zásadní jak pro poškozené strany, které hledají náhradu škody, tak i pro pojišťovny, které musí provést adekvátní vyšetření a poskytnout odpovídající finanční kompenzaci. Přestože se může zdát, že je tento proces rutinní záležitostí, skrývá v sobě mnoho důležitých aspektů a pravidel, které je nutné dodržet.

Shrnutí článku

V České republice je povinností řidiče či účastníka dopravní nehody nahlásit tuto událost své pojišťovně co nejdříve po jejím nastání.

Nahlásit nehodu musí viník své pojišťovně. Poškozený musí nahlásit nehodu pojišťovně viníka. V případě neznámého viníka lze nehodu nahlkásit ČKP.

Neexistuje žádná pevně daná lhůta, do kdy je nutné nahlásit nehodu pojišťovně. Je však nutné ji nahlásit tzv. bez zbytečného odkladu, tedy co možná nejdříve.

Dopravní nehoda: určení viníka

Dopravní nehody jsou častým jevem na silnicích po celém světě a jejich vyřešení zahrnuje řadu složitých faktorů, včetně určení viníka. Určení toho, kdo je odpovědný za dopravní nehodu, je klíčové pro spravedlivé řešení a následné poskytnutí finanční kompenzace poškozeným stranám. 

Proces určení viníka dopravní nehody zahrnuje detailní vyšetřování okolností a faktorů vedoucích k události, včetně analýzy fyzických důkazů, svědectví zúčastněných osob a případně i policejní zprávy.

Často se využívají také moderní technologie, jako jsou kamerové záznamy z dopravních křižovatek, nebo datové záznamy z vozidel, které mohou poskytnout důležité informace o průběhu události. 

Některé případy jsou poměrně jednoznačné, pokud je například jedna strana evidentně porušila dopravní předpisy. Zatímco jiné případy mohou být mnohem komplikovanější, zejména pokud je viník nejasný, nebo se objevují protichůdná svědectví.

Ve výsledku je spravedlivé určení viníka klíčové pro zajištění náležitého odškodnění poškozeným stranám a prevenci budoucích nehod.

Kdo hlásí nehodu pojišťovně? 

V České republice je povinností řidiče či účastníka dopravní nehody nahlásit tuto událost své pojišťovně co nejdříve po jejím nastání. Tento krok je klíčový jak pro rychlé zahájení procesu likvidace škody, tak i pro dodržení legislativních požadavků.

Obvykle má každá pojišťovna k dispozici linku pro hlášení nehod, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Hlášení dopravní nehody zpravidla obsahuje základní informace o události, jako jsou datum a místo nehody, účastníci, svědci, popis škod a případně zjištění policie, pokud byla přítomna na místě.

Toto hlášení je zásadní nejen pro zahájení procesu vyšetřování a likvidace škody, ale také pro posouzení případných nároků na pojistné plnění a stanovení výše finanční kompenzace.

Kdo hlásí nehodu pojišťovně:

 • Pro viníky nehody:
  • Nahlásit nehodu své pojišťovně je nutné.
  • Pojišťovna viníka bude řešit náhradu škody s pojišťovnou poškozeného.
 • Pro poškozené:
  • Musí nahlásit nehodu pojišťovně viníka.
  • Pojišťovna viníka s poškozeným bude řešit náhradu škody.

Samotná procedura hlášení se liší mezi pojišťovnami, avšak ve většině případů je k dispozici telefonická linka nebo online formulář, který umožňuje řidičům a poškozeným rychle a snadno nahlásit dopravní nehodu své pojišťovně.

Do kdy nahlásit nehodu pojišťovně

V České republice neexistuje žádná pevně daná lhůta, do kdy je nutné nahlásit nehodu pojišťovně. Zákon o pojistné smlouvě pouze uvádí, že je nutné škodu nahlásit „bez zbytečného odkladu“. To v praxi znamená, že nehoda měla být nahlášena pojišťovně co nejdříve, nejlépe do několika dnů od nehody.

Důvody pro rychlé nahlášení nehody pojišťovně:

 • Zahájení procesu odškodnění: Pojišťovna poškozeného nemůže zahájit proces odškodnění, dokud neobdrží oznámení o nehodě.
 • Dokládání splnění zákonné povinnosti: V České republice je zákonná povinnost pro všechny účastníky dopravní nehody nahlásit ji pojišťovně. Nehlášení nehody včas může vést k sankcím ze strany pojišťovny.
 • Zajištění záznamu o nehodě: Pojišťovna provede šetření nehody a zpracuje záznam o nehodě. Tento záznam může být důležitý pro případné spory.

I když neexistuje pevná lhůta na to, do kdy nahlásit nehodu pojišťovně, neznamená to, že při pozdním hlášení mizí nárok na odškodnění. Pojišťovna ale může krátit pojistné plnění.

Co dělat, když viník nenahlásil nehodu v České republice?

Pokud viník nenahlásil nehodu pojišťovně, má poškozený několik možností:

1. Kontaktovat viníka a vyzvat ho k nahlášení nehody

Viníka je nejlepší kontaktovat telefonicky, emailem, nebo písemně. V písemné výzvě je potřeba uvést datum a místo nehody, RZ viníka a poškozeného, a vyzvat ho k nahlášení nehody jeho pojišťovně.

2. Kontaktovat pojišťovnu viníka a informovat ji o nehodě

Pojišťovna viníka bude požadovat datum a místo nehody, RZ viníka a poškozeného, a popis průběhu nehody. Pojišťovna viníka by poté měla kontaktovat viníka a vyzvat ho k nahlášení nehody.

3. Kontaktovat Českou kancelář pojistitelů (ČKP)

ČKP je garančním fondem, který pomáhá poškozeným v případě, že viník nehody není pojištěn, nebo je jeho totožnost neznámá. V tomto případě ČKP za viníka uhradí škodu poškozenému.

4. Obrátit se na právníka

Právník může poradit s dalším postupem a pomůže vymáhat náhradu škody od viníka.

Důležité je ihned po nehodě je potřeba shromáždit všechny důkazy (fotky, záznam z kamerového systému, svědectví atd.).

Základní pravidla:

 • V České republice je povinností všech účastníků dopravní nehody nahlásit ji pojišťovně. To platí i v případě, že nehoda byla malá a nedošlo k žádnému zranění.
 • Viník nehody hlásí nehodu své pojišťovně.
 • Poškozený hlásí nehodu pojišťovně viníka.
 • Při neznámém viníkovi se nehoda hlásí České kanceláři pojistitelů (ČKP).

Dopravní nehoda – hlášení pojišťovně:

 • Nejjednodušší způsob hlášení dopravní nehody pojišťovně je nahlásit ji telefonicky.
 • Lze také nahlásit nehodu online na webových stránkách pojišťovny.
 • V obou případech je nezbytné vyplnit hlášení o dopravní nehodě.

Co je potřeba k hlášení nehody:

 • záznam o dopravní nehodě (tzv. „euroformulář“)*
 • doklady o vozidle (technický průkaz, zelená karta)
 • doklady o řidiči (řidičský průkaz)
 • doklady o škodě (faktury za opravy, lékařské zprávy)

*I když jde o drobnou nehodu bez škod na zdraví, je důležité sepsat záznam o dopravní nehodě. Může se hodit v případě, že se v budoucnu objeví nějaké skryté škody na vozidle.

Co dělat při nabourání auta při couvání?

Nabourání auta při couvání se může stát i zkušeným řidičům, může nejčastěji se jedná o nehodu při couvání na parkovišti. Je důležité zachovat klid a postupovat správně.

Co dělat při nabourání auta při couvání či nehodě při couvání na parkovišti krok za krokem:

Některé kroky se budou lišit v závislosti na závažnosti nehody.

1. Zastavení vozidla a zapnutí výstražných světel

Řidiči by nikdy neměli opouštět místo nehody a a měli by zapnout výstražná světla, aby signalizovali ostatním účastníkům provozu, že se něco stalo.

2. Kontrola, zda nedošlo ke zranění

Pokud kdokoli utrpěl zranění, je vždy nutné zavolat záchrannou službu.

3. Rozsah škody

Hodí se prohlédnout si obě auta a zdokumentovat škodu na fotografiích. Pokud je škoda na obou autech malá, lze se s druhým řidičem domluvit na mimosoudním vyrovnání.

4. Záznam o dopravní nehodě

Pokud je škoda větší, nebo pokud se s druhým řidičem nelze domluvit, je nutné vyplnit záznam o dopravní nehodě (tzv. „euroformulář“).

5. Kontaktování pojišťovny

Je potřeba kontaktovat pojišťovnu a informovat ji o rozsahu škody. Pojišťovna poté pojištěnci pomůže s vyřízením pojistného plnění.

6. Kontaktování policie

V případě, že došlo ke zranění, nebo pokud je škoda na obou autech větší než 100 000 Kč, je nutné kontaktovat policii.

Další rady:

 • Pokud řidiči neví, jak postupovat, obecně se doporučuje se obrátit na asistenční službu pojišťovny.
 • Pokud má nehoda svědky, hodí se požádat je o kontaktní údaje.
 • Také se vyplatí uschovat si všechny dokumenty týkající se nehody (záznam o dopravní nehodě, fotky, zprávy od pojišťovny atd.).

Dopravní nehoda je takřka vždy stresující událostí. Pokud se však dodrží vše, co se dodržet má, může vše proběhnout hladce a bez problémů.

Co dělat, když: „Nemám záznam o dopravní nehodě.“

Ztráta tzv. euroformuláře, nebo v případě, kdy řidič nemá záznam o dopravní nehodě, může zkomplikovat další řešení pojistné události.

Existuje několik kroků, které pomohou situaci vyřešit:

1. Kopie záznamu

 • Pokud účastníci nehody vyplňovali více kopií euroformuláře, doporučuje se najít druhou kopii.
 • Nebo kontaktovat druhého účastníka nehody, zda si uschoval kopii.
 • Pokud účastnici nehodu hlásili policii, mohou se obrátit na ně a požádat o kopii záznamu.

2. Shromáždění jiných důkazů

 • Pokud účastník nemá záznam o dopravní nehodě, je důležité shromáždit co nejvíce jiných důkazů. 

Patří sem:

 • fotografie poškozených vozidel
 • svědectví svědků nehody
 • zpráva o dopravní nehodě od policie
 • dokumentace z asistenční služby

3. Kontaktování pojišťovny

 • I bez záznamu o dopravní nehodě je důležité nahlásit nehodu pojišťovně. Pojišťovna pomůže zhodnotit situaci a navrhne další kroky.

V případě komplikovaných případů, kdy se účastníkům nedaří s pojišťovnou dohodnout na odškodnění, hodí se zvážit pomoc právníka. 

Co dělat, když: „Jsem viník autonehody.“

Pokud se stane, že se řidič nevyhne tomu, že si musí přiznat následující: „jsem viník autonehody“, je důležité jednat rychle a zodpovědně. Prvním krokem je poskytnout pomoc případným zraněným osobám a zajistit bezpečnost místa nehody pro ostatní účastníky provozu. 

Dále je nezbytné nahlásit dopravní nehodu své pojišťovně co nejdříve po jejím nastání. To lze udělat prostřednictvím telefonické linky pojišťovny nebo online formuláře, který obvykle poskytuje pojišťovna.

Je důležité poskytnout pojišťovně veškeré relevantní informace o nehodě, včetně okolností, svědectví, poškozených vozidel a případných zranění. 

Může být také vhodné konzultovat se svým právním zástupcem práva a povinnosti v této situaci. Nakonec je důležité dodržovat veškeré pokyny a postupy stanovené pojišťovnou a spolupracovat s nimi při vyřizování případu.

Dodržet bezpečnostní opatření a pokyny pojišťovny

Závěrem lze konstatovat, že proces hlášení dopravní nehody pojišťovně v České republice je klíčovým, jak pro poškozené strany, tak i pro samotné pojišťovny. Rychlé a správné nahlášení nehody umožňuje efektivní zahájení procesu likvidace škody a poskytnutí odpovídající finanční kompenzace

Je důležité dodržovat veškeré postupy a pokyny stanovené pojišťovnou a spolupracovat s nimi při vyřizování případu.

Pro účastníky dopravních nehod je rovněž klíčové dodržovat bezpečnostní opatření na místě nehody a poskytovat pomoc zraněným osobám. Zodpovědné jednání v této situaci může pomoci minimalizovat škody a zajistit rychlé a spravedlivé vyřešení případu.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang