Vzorová kupní smlouva na auto

Dobrá smlouva omezí rizika při koupi ojetiny
Přestože u stárnoucích automobilů přibývá drobných závad, se závažnějšími problémy se kupující smířit nemusí. Při reklamaci ojetiny totiž hrají rozhodující roli kupní smlouvy. V těch ale právníci často odhalují podstatné nedostatky. Mnohá ustanovení kupních smluv jsou nesmyslná a odporují občanskému zákoníku, který je jim nadřazen. Pokud kupující zjistí po převzetí vozidla jakékoliv závady, s nimiž nebyl seznámen, má nárok požadovat na prodávajícím přiměřenou slevu z kupní ceny. Jestliže je závada taková, že znemožňuje užívání vozidla, tak může i odstoupit od smlouvy. Reklamovat však lze skutečně jen závady, které na vozidle prokazatelně byly už při jeho převzetí kupujícím, nikoliv ty, které vznikly později. Prodávající neručí za běžné opotřebení, odpovídající danému stáří automobilu. Pokud se ve smlouvě objeví, že automobil je »bez závad«, pak má kupující v případě sebemenší závady nárok na odstoupení od smlouvy. Dostat tak výhodné ustanovení do smlouvy se ale asi povede málokterému kupujícímu. Ve smlouvě má být uvedeno například i to, že vozidlo je po vážnější havárii, což ale neplatí například pro odřený lak. I když je auto opraveno, může se nehoda projevit snížením jeho kvality. Zamlčení takového faktu znamená samozřejmě nárok na jednání o slevě či odstoupení od smlouvy. Je dobré, když prodávající zaručí, že auto není kradené. Kdyby se prokázal opak, od zabavení vozidla to kupujícího sice neochrání, ale protože byl uveden v omyl, může na prodávajícím žádat kupní cenu zpět jako bezdůvodné obohacení.

Motoristé při koupi staršího automobilu často využívají služeb autobazarů. Ty většinou hrají pouze roli zprostředkovatele, méně často auta samy vykupují. Kdo je skutečným majitelem auta, je důležité při pozdějším uplatňování zjištěných závad. Kupující se tedy obrací přímo na původního majitele auta, když bazar koupi pouze zprostředkoval, nebo přímo na bazar, pokud auto od původního majitele vykoupil. Zjištěnou závadu musí kupující uplatnit okamžitě, nejpozději pak do šesti měsíců od převzetí automobilu.

Důležitým faktem při sepisování kupní smlouvy je, aby se řídila občanským, nikoli obchodním zákoníkem. V případném soudním sporu totiž občanský zákoník přesněji vymezuje, na co má kupující právo.

Správně sepsaná smlouva musí obsahovat:

  • údaje o prodávajícím, kupujícím, případně zprostředkovateli
  • přesnou identifikaci vozu (SPZ, značku, typ, rok výroby, barvu, číslo podvozku, číslo karoserie, číslo technického průkazu, počet najetých kilometrů
  • předávané dokumenty a klíče
  • seznam příslušenství a doplňků auta
  • prohlášení prodávajícího, že vůz je jeho majetkem a neváží se k němu žádné další nároky či pohledávky třetích osob
  • co nejpodrobnější popis stavu vozidla a jeho částí
  • popis závad, na které je kupující upozorněn
  • způsob zaplacení kupní ceny, podmínky přihlášení, odhlášení a převodu automobilu, případně i plnou moc k těmto úkonům
  • ustanovení o tom, že je sepsána podle občanského zákoníku

TIP: Existují situace, kdy je potřeba před prodejí vozidla auto uskladnit. V takovém případě se hodí uložit vozidlo do depozitu. Tato tématika však mezi motoristy vyvolává spoustu otázek ohledně toho, jak dlouho může být auto v depozitu, co je třeba vědět a vyplnit.

Přepis vozidla je také velmi zásadní během této transakce. V případech, kdy nový majitel nepřepsal vozidlo na své jméno totiž nese odpovědnost i prodávající.

Jak získat finance z vozu, který je nepojizdný, ale obsahuje i funkční součásti? Od roku 2021 již neexistuje možnost, jak odhlásit auto a nechat si ho na díly. Lze však rozprodat funkční části a zbytek karoserie nechat ekologicky zlikvidovat na autorizovaném vrakovšti.