Nový majitel nepřepsal auto – diskuze, nejčastější otázky

Prodej automobilu je důležitým životním momentem a je důležité si předem zjistit spoustu informací. To vždy platí, jak ze strany prodávajícího, tak kupujícího. Ale co dělat, když některá ze stran zanedbala svou právní povinnost, a například nový majitel nepřepsal auto – diskuze ohledně této problematiky se mohou zdát poněkud nepřehledné. 

Existuje několik nejčastějších otázek, které se ve věci vlastnění automobilu dost často naskytují. Odpovědi na ně poskytují přehled možností a postupů pro majitele vozidla v České republice.

Vždy však záleží na konkrétní situaci, a proto se všeobecně doporučuje využít poradenství na příslušných úřadech a komunikovat problém co nejdříve.

Shrnutí článku

Je povinností nového majitele vozidla provést jeho přepis do svého jména do 15 dnů od data zakoupení.

Pokud kupující nepřepsal vozidlo, následkem může být pokuta až do výše 10 000 Kč.

Za včasné předání vozidla nese však stále odpovědnost prodávající.

Pokud již vozidlo není ve vlastnictví původního majitele, musí být tento fakt nahlášen na příslušném dopravním inspektorátu.

Odhlášení vozidla, které již není vlastnictví, je povinností původního majitele.

Základní pojmy

Při nákupu a přepisu vozidla v České republice je důležité mít jasnost o základních pojmech a povinnostech, které tato transakce obnáší.

Kupujícím se rozumí osoba, která získává vozidlo do vlastnictví na základě kupní smlouvy na auto, zatímco prodávajícím je osoba, která vozidlo prodává.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a provést přepis vozidla na své jméno. Prodávající musí předat vozidlo v souladu s kupní smlouvou a poskytnout veškeré potřebné dokumenty, jako je technický průkaz, registrační doklady a osvědčení o emisích

Přepis vozidla zahrnuje vyplnění příslušných formulářů na místním dopravním inspektorátu, zaplacení poplatků spojených s převodem vlastnictví a vydání nových registračních značek. 

Je také důležité ověřit technický stav vozidla a případně provést potřebné opravy nebo údržbu. Důkladná komunikace mezi kupujícím a prodávajícím a dodržování právních povinností jsou klíčové pro úspěšný a bezproblémový proces.

Diskuze: Nový majitel nepřepsal auto – otázky a odpovědi

Zde jsou nejčastější otázky a odpovědi ohledně případů, kdy kupující nepřepsal vozidlo, odhlašování vozidla a zda lze jezdit pouze na kupní smlouvu:

 • Jaké jsou povinnosti nového majitele v této situaci?

Nový majitel vozidla má povinnost přepsat auto do svého jména v co nejkratší možné době po jeho zakoupení.

 • Jakým způsobem komunikovat s novým majitelem o této záležitosti?

Počátkem komunikace s novým majitelem by mělo být zjištění důvodů, proč nový majitel nepřepsal auto, diskuze by možná mohla pomoci. Je totiž možné, že mu chybí informace, nebo potřebné dokumenty.

 • Jak donutit nového majitele k přepisu vozidla?

Pokud nový majitel nepřepíše vozidlo v České republice, lze ho k tomu donutit následujícími způsoby: Vysvětlit mu důležitost přepisu vozidla do svého jména a určit mu jasnou lhůtu, do které musí být přepis proveden. 

 • Co dělat, pokud nedojde ke spolupráci nového majitele?

Nedojde-li ke spolupráci, doporučuje se informovat příslušné úřady a požádat o jejich intervenci. Nejlepším řešením je příslušné úřady kontaktovat a nastínit situaci. Může se jednat o místní dopravní inspektorát nebo úřad dopravy, který může přijmout opatření k vyřešení této záležitosti.

 • Jaké jsou právní důsledky nepřepsání vozidla novým majitelem?

Nepřepsání vozidla na nového majitele do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy může mít pro obě strany značné právní důsledky. Hlavním rizikem je pokuta za nepřepsání vozidla, která se pohybuje v rozmezí od 5 000 Kč do 50 000 Kč a hrozí jak prodávajícímu, tak kupujícímu.

 • Je možné konzultovat tuto situaci s právním odborníkem?

Ano, v některých případech nepřepsání vozidla může být vhodné konzultovat situaci s právním odborníkem, který poskytne potřebné rady a pomůže s řešením této záležitosti v souladu s platnými právními předpisy.

 • Jak odhlásit auto, které už nemám?

Auto lze v České republice odhlásit následujícími způsoby. Ekologickou likvidací, kdy auto majitel odveze na akreditované autovrakoviště, které vystaví protokol o ekologické likvidaci. S protokolem a vyplněným formulářem o zániku vozidla je potřeba následně navštívit úřad a nahlásit likvidaci vozidla.

 • Můžu jezdit na kupní smlouvu?

Ne, v České republice není možné jezdit autem pouze na kupní smlouvu. Pro provoz auta na pozemních komunikacích je potřeba platná registrace, technická kontrola, povinné ručení a řidičský průkaz. Kupní smlouva nenahrazuje žádný z těchto dokladů.

Po koupi auta je nutné ho do 10 dnů přihlásit na nového majitele na úřadě obce s rozšířenou působností.

 • Jak odhlásit auto a nechat si ho na díly?

V České republice neexistuje cesta, jak auto odhlásit a nechat si ho na díly. Jedinou legální možností, jak auto odhlásit z registru vozidel, je jeho ekologická likvidace na akreditovaném autovrakovišti.

Alternativou může být prodej auta na díly, kdy kupující auto odhlásí a zlikviduje. Taky lze auto rozebrat a prodat díly, zbývající karoserii s VIN kódem je však vždy nutno nechat ekologicky zlikvidovat.

Nepřepsání vozidla – následky

V případě nepřepsání vozidla je nutné kontaktovat příslušný dopravní inspektorát, který se nachází v místě trvalého bydliště majitele vozidla. Na tomto úřadě lze získat veškeré potřebné informace ohledně postupu odhlášení vozidla a vyplnit potřebné formuláře

Mezi nejdůležitější patří Žádost o odhlášení vozidla z evidence a Zpráva o technickém stavu vozidla

Pro podrobnější poradenství a konzultace lze kontaktovat specializované právní poradce nebo advokátní kanceláře, které mají zkušenosti s tímto typem záležitostí a poskytnou důkladné vedení a podporu při řešení této situace.

Plná moc k přepisu vozidla v České republice

Tento dokument umožňuje osobě, která ji obdrží, jednat jménem majitele vozidla při vyřizování veškerých administrativních formalit spojených s přepisem. To znamená, že osoba s plnou mocí může podat veškeré potřebné dokumenty, vyplnit formuláře a jednat s úřady

Pro získání plné moci k přepisu vozidla je obvykle nutné sepsat ověřený dokument, který obsahuje detailní informace o majiteli vozidla a osobě, které je plná moc udělena. Tento dokument je poté předložen příslušnému dopravnímu inspektorátu nebo úřadu, kde se vyřizuje přepis vozidla.

Kdy je potřeba:

 • Pokud se nelze osobně dostavit na úřad obce s rozšířenou působností k provedení přepisu vozidla.
 • Může ji vystavit jak prodávající, tak kupující.

Je důležité si uvědomit, že plná moc na přepis auta musí být platná a musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené českými právními předpisy.

Co musí plná moc obsahovat:

 • Identifikaci zmocnitele (prodávajícího nebo kupujícího): jméno, příjmení, adresa, rodné číslo.
 • Identifikaci zmocněnce: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo.
 • Úkon, k němuž je plná moc udělena: přepis vozidla.
 • Údaje o vozidle: značka, model, VIN kód, RZ.
 • Datum a místo vyhotovení.
 • Podpis zmocnitele (musí být úředně ověřen).

Platnost plné moci:

 • 30 dnů od ověření podpisu.

Kde ověřit podpis:

 • Na pobočce České pošty s kontaktním místem Czech POINT.
 • U notáře.
 • Na krajském úřadě.
 • Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Poplatek za ověření je 30 Kč za jeden podpis.

Odpověď na otázku „Můžu jezdit na kupní smlouvu?“ je v ČR záporná

V České republice nelze jezdit autem pouze na kupní smlouvu.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně definuje, že pro provoz vozidla na pozemních komunikacích je potřeba:

 • platný technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • platné povinné ručení
 • řidičský průkaz odpovídající typu vozidla

Kupní smlouva nenahrazuje žádný z těchto dokladů. I když nový majitel auto koupil a má kupní smlouvu, bez registrace a dalších dokladů nemůže auto legálně provozovat na pozemních komunikacích.

Jízda s autem bez řádné registrace je přestupek, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. Navíc policie může auto na místě zabavit.

K přihlášení auta je potřeba:

 • kupní smlouva
 • velký technický průkaz
 • osvědčení o evidenční kontrole (STK)
 • doklad o zaplacení poplatku za registraci

Po koupi auta je nutné ho do 10 dnů přihlásit na nového majitele. To se dělá na úřadě obce s rozšířenou působností. 

Další častá otázka: „Jak odhlásit auto, které už nemám?“ 

Existují dva způsoby, jak odhlásit auto, které se už nenachází v osobním vlastnictví:

1. Ekologická likvidace

Nejprve je potřeba najít akreditované autovrakoviště. Poté předložit potřebné doklady:

 • velký technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • občanský průkaz

Autovrakoviště následně vystaví protokol o ekologické likvidaci. S protokolem o ekologické likvidaci a vyplněným formulářem o zániku vozidla je nutné navštívit úřad obce s rozšířenou působností. Auto bude vyřazeno z registru vozidel.

2. Vývoz auta do zahraničí:

Je zásadní odhlásit auto z registru vozidel na úřadě obce s rozšířenou působností.

 • Potřebné doklady:
  • Velký technický průkaz
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • Občanský průkaz
  • Doklad o vývozu auta (např. CMR)

Auto bude vyřazeno z registru vozidel.

Důležité:

Při odhlášení auta z registru vozidel se platí poplatek 800 Kč. Auto musí být odhlášeno z registru vozidel do 30 dnů od jeho prodeje, darování, zničení nebo vývozu do zahraničí. Pokud není auto z registru vozidel odhlášeno, hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Nový majitel nepřepsal auto – shrnutí

V souladu s českými právními předpisy je povinností nového majitele vozidla provést jeho přepis do svého jména do 15 dnů od data zakoupení. Pokud kupující nepřepsal vozidlo, následkem může být pokuta až do výše 10 000 Kč. Za včasné předání vozidla nese však stále odpovědnost prodávající.

Pokud již vozidlo není ve vlastnictví původního majitele, měl by být tento fakt nahlášen na příslušném dopravním inspektorátu, a to co nejdříve. 

Odhlášení vozidla, které již není vlastnictví, je povinností původního majitele a nejedná se o automatický proces. Neřešení této situace může mít právní důsledky, včetně finančních pokut a právních sporů. Je proto důležité jednat v souladu s platnými právními předpisy a řešit tuto záležitost co nejdříve.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang