Přenos SPZ na nové auto – jak na to a kdy je nutná výměna?

Při koupi ojetého vozu s platnou registrační značkou (SPZ) má nový majitel možnost tuto SPZ převést na své jméno. Přenos SPZ je administrativní úkon, který se provádí na úřadě obce s rozšířenou působností.

Nový majitel nemusí platit za novou SPZ a může si ponechat původní číselnou kombinaci. Přenos SPZ je také administrativně jednodušší než vyřizování nové SPZ. Pokud je SPZ poškozená, je nutné ji před převedením na nového majitele vyměnit. Totéž platí i v případě, že je SPZ znehodnocená, například po dopravní nehodě. V takovém případě je nutné vyřídit novou SPZ.

Shrnutí článku

Není nutné platit za novou SPZ, lze si ponechat původní číselnou kombinaci. Pokud je SPZ poškozená, je nutné ji před převedením auta na nového majitele vyměnit.

Přenos SPZ na nové auto se provádí na úřadě obce s rozšířenou působností.

O výměnu SPZ lze požádat pomocí Žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla na úřadě obce s rozšířenou působností.

Základní poplatek za výměnu v rámci přenosu SPZ na nové auto činí 250 Kč.

Pokud je požadována nová SPZ s odlišnou kombinací znaků, cena se zvyšuje na 600 Kč.

Přenos SPZ na nové auto: Zachování evidenčního čísla

Při koupi ojetého vozu s platnou registrační značkou (SPZ) má nový majitel možnost tuto SPZ převést na své jméno. Přenos SPZ na nové auto je administrativní úkon, který se provádí na úřadě obce s rozšířenou působností.

Výhody přenosu SPZ na nové auto:

 • Ekonomická stránka: Nový majitel nemusí platit za novou SPZ, čímž ušetří poplatek za její výrobu.
 • Zachování číselné kombinace: Pokud je pro nového majitele důležitá specifická číselná kombinace na SPZ, převodem si ji může ponechat.
 • Administrativní jednoduchost: Převod SPZ je administrativně jednodušší a méně náročný než vyřizování nové SPZ.
 • Plynulý přechod: Převod SPZ umožňuje plynulý přechod vlastnictví vozu a zachování kontinuity v evidenci vozidel.

Úskalí přenosu SPZ na nové auto:

 • Poškozená SPZ: Pokud je SPZ poškozená, je nutné ji před převedením na nového majitele vyměnit. Totéž platí i v případě, že je SPZ znehodnocená, například po dopravní nehodě. V takovém případě je nutné vyřídit novou SPZ.
 • Dluhy na vozidle: Nový majitel by si měl před převodem SPZ ověřit, zda na voze nejsou evidovány žádné dluhy. V opačném případě by za ně mohl ručit.
 • Změna bydliště: Pokud se nový majitel po koupi vozu přestěhuje do jiného kraje, bude muset SPZ přehlásit na úřad obce s rozšířenou působností v místě svého nového bydliště.

Pokud novému majiteli nevadí stávající SPZ a není nutné ji měnit z technických důvodů, obvykle není nutné ji vyměňovat.

Výměna registrační značky

Proces výměny registrační značky v rámci přenosu SPZ na nové auto probíhá na úřadě obce s rozšířenou působností. Nový majitel si zde podá Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. V žádosti uvede údaje o vozidle, starém a novém majiteli a zaškrtne políčko o výměně registrační značky.

K žádosti o výměnu registrační značky je nutné přiložit:

 • malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla část I.)
 • doklad o pojištění vozidla
 • doklad totožnosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Výměna registrační značky se obvykle vyřizuje na počkání. V případě, že je nutné vyrobit novou SPZ, může se doba vyřízení prodloužit o několik dní.

Po koupi nového vozu není nutné hned vyřizovat novou registrační značku (SPZ). Existuje možnost přenést stávající evidenční číslo ze starého auta na nové.

Výměna registrační značky při přepisu

Výměna registrační značky při přepisu je součástí procesu přenosu SPZ. Nový majitel v Žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla aktivně vyjádří svůj záměr vyměnit registrační značku zaškrtnutím příslušného políčka v daném formuláři.

Tímto krokem se aktivuje proces vyřazení stávající SPZ a vygenerování nové SPZ pro dané vozidlo, která bude následně přiřazena k novému majiteli.

Důležité je zdůraznit, že výměna registrační značky při přepisu auta není povinná. Nový majitel má možnost ponechat si stávající SPZ, pokud je v dobrém stavu a splňuje platné legislativní normy.

Cena výměny registrační značky

Cena výměny registrační značky se řídí specifickými okolnostmi daného případu. Základní poplatek za výměnu v rámci přenosu SPZ na nové auto činí 250 Kč. Tato suma se skládá ze správního poplatku 200 Kč za tabulku nové SPZ a 50 Kč za zápis do registru vozidel.

V případě poškozené SPZ je cena výměny registrační značky identická, pokud je požadována výměna za identickou SPZ. Pokud je požadována nová SPZ s odlišnou kombinací znaků, cena se zvyšuje na 600 Kč.

Poškozená SPZ

Kromě zhoršené identifikace vozidla, která může vést k dopravním komplikacím a zneužití, může poškozená SPZ představovat i další problémy:

 • Estetický aspekt: Poškozená SPZ, ať už je znečistěná, promáčklá, zrezlá, nebo popraskaná, zhoršuje vzhled vozidla. To může být důležité pro majitele, kteří si cení estetické stránky svého vozu, ať už z osobních důvodů, nebo z důvodu profesního využití.
 • Snížení hodnoty vozidla: Poškozená SPZ může negativně ovlivnit i hodnotu vozidla. V případě prodeje vozu s poškozenou SPZ může kupující požadovat slevu, nebo se i úplně rozhodnout pro koupi jiného vozu.
 • Zhoršená viditelnost: V případě silného znečištění, nebo prasklin na SPZ, může být zhoršena její viditelnost. To může být problematické v případě policejní kontroly, nebo při průjezdu mýtnými branami.
 • Riziko pokuty: Za jízdu s poškozenou SPZ hrozí pokuta od Policie ČR. Výše pokuty se liší v závislosti na závažnosti poškození.

Poškozená registrační značka (SPZ) představuje bezpečnostní i estetický problém. Nečitelná, promáčklá, nebo jinak poškozená SPZ znemožňuje snadnou identifikaci vozidla, čímž ohrožuje plynulost silničního provozu a otevírá prostor pro zneužití. V takovém případě je nutná výměna SPZ za novou.

Výměna poškozené SPZ

Výměna poškozené SPZ je obdobná výměně registrační značky při přepisu. Nový majitel si podá Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla a zaškrtne políčko o výměně registrační značky. K žádosti je nutné přiložit i doklad o poškození SPZ.

Výměna poškozené SPZ probíhá na úřadě obce s rozšířenou působností (obvykle dle trvalého bydliště majitele vozidla). Vlastník vozu předloží:

 • žádost o zápis změny v registru vozidel
 • poškozenou SPZ
 • malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla část I.)
 • doklad o pojištění vozidla
 • doklad totožnosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Správní poplatek za výměnu poškozené SPZ za identickou je 250 Kč. V případě požadavku na novou SPZ s odlišnou kombinací znaků se poplatek zvyšuje na 600 Kč.

Výměna poškozené SPZ za stejnou

Poškozená registrační značka (SPZ) představuje bezpečnostní riziko a znemožňuje snadnou identifikaci vozidla. V takovém případě je nutná výměna SPZ za novou. Pokud si majitel vozidla přeje zachovat stávající číselnou kombinaci, ať už z osobních preferencí, nebo z důvodu profesního využití, je nutné provést duplikát SPZ.

V případě, že dojde k poškození registrační značky (SPZ) a vlastník vozidla si přeje vyměnit ji za stejnou, je nutné provést výměnu poškozené SPZ za stejnou. Postup výměny poškozené SPZ za stejnou je v tomto případě totožný s výměnou SPZ z jiných důvodů, s tím rozdílem, že v Žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je nutné zaškrtnout políčko o duplikátu.

Proces výměny poškozené SPZ za stejnou je poměrně jednoduchý. Majitel vozidla nejprve vyplní Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla a zaškrtne políčko „Duplikát RZ“. Dále si připraví velký a malý technický průkaz, poškozenou SPZ, platný doklad totožnosti a doklad o zaplacení správního poplatku (200 Kč za tabulku).

Následně navštíví úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště, kde podá Žádost s výše uvedenými dokumenty. Úřad ověří totožnost žadatele, zkontroluje dokumenty a vyrobí duplikát SPZ. Po zaplacení správního poplatku je duplikát SPZ předán majiteli vozidla.

V případě ztráty SPZ se neprovádí duplikát, ale vydání nové SPZ. Cena za novou i duplikát SPZ je stejná. Důležité je poznamenat, že duplikát SPZ má stejnou kombinaci znaků jako poškozená SPZ. Výměnu SPZ je nutné provést do 30 dnů od poškození, ztráty, nebo změny bydliště.

Kolik stojí nová SPZ?

Kolik stojí nová SPZ? To je otázka, kterou si klade mnoho řidičů, kteří potřebují vyměnit své registrační značky. Kolik je tedy stojí nová SPZ?

Cena za novou SPZ se skládá ze dvou poplatků:

 • Správní poplatek za tabulku SPZ: 200 Kč
 • Správní poplatek za zápis do registru vozidel: 50 Kč

Celková cena za novou SPZ je tedy 250 Kč.

Další faktory ovlivňující cenu:

 • Expresní vyřízení: Za expresní vyřízení výměny SPZ si úřad může účtovat příplatek.
 • Typ SPZ: Cena motocyklové SPZ je obvykle nižší než cena automobilové SPZ.
 • Personalizovaná SPZ: SPZ na přání je dražší než standardní SPZ. Cena se liší v závislosti na délce a kombinaci znaků.

Vlastní registrační značka s kombinací znaků podle vlastního výběru má několik potenciálních výhod. Umožňuje snadnou identifikaci vozu na silnici, v parkovišti nebo na fotografiích. Je však důležité poznamenat, že výměna SPZ je zpoplatněna a ne všechny kombinace znaků jsou dostupné.

Majitel vozidla podle SPZ

Možnosti zjištění majitele vozidla podle SPZ:

 • Policie ČR: V odůvodněných případech (např. dopravní nehoda, trestný čin) může policie na základě SPZ zjistit majitele vozidla.
 • Pojišťovna: Pojišťovna, u které je vozidlo pojištěno, má přístup k informacím o majiteli.
 • Úřad obce s rozšířenou působností: Vlastník vozidla může na úřadě na základě SPZ zjistit jméno a adresu majitele.
 • Online služby: Existují online služby, které nabízí zjištění majitele podle SPZ. Tyto služby však obvykle nejsou spolehlivé a nemají přístup k oficiálním databázím.

Získávání informací o majiteli vozidla na základě registrační značky (SPZ) je právně ošetřeno a omezeno. Informace o vlastníkovi nejsou volně dostupné z důvodu ochrany osobních údajů.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang