Hasičská vzájemná pojišťovna

Historie Hasičské vzájemné pojišťovny

Hasičská vzájemná pojišťovna vznikla roku 1900 v Brně. Ovšem jako většina pojišťoven nejspíše zanikla 24. října 1945, kdy byly podepsáním dekretu prezidentem všechny soukromé pojišťovny znárodněny. Jako řada jiných pojišťoven i tato znovu vznikla. K obnovení Hasičské vzájemné pojišťovny pomohlo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, když 26. listopadu 1991 v Brně bylo její znovu založení schváleno ustavující valnou hromadou. Hlavně zásluhou tohoto sdružení je tato pojišťovna opět mezi známými českými pojišťovnami. Oficiálně vznikla až o rok později od jejího znovu založení a to zapsáním do obchodního rejstříku 11. listopadu 1992 také v Brně. Patří k nejstarším pojišťovacím ústavům v České republice.

Současnost

Nyní pojišťovna působí na celém území České republiky. Nese obchodní jméno Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. a sídli na adrese Praha 2, Římská 45. Zaměřuje se hlavně na pojišťovací činnost, činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností, zábrannou činností či zajišťovací činností. Tato pojišťovna spolupracuje se sbory dobrovolných hasičů, jejichž členům nabízí vzájemnou spolupráci. Poskytuje sborům dobrovolných hasičů produkty hasičské vzájemné pojišťovny možnost nabízet je občanům. I díky tomuto jsou služby této pojišťovny maximálně dostupné opravdu všem. Zároveň se jedná o zdroj peněz pro spolky dobrovolných hasičů.

Produkty

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí spoustu kvalitních produktů pro fyzické i právnické osoby a samozřejmě i firmy.

Z produktů pro podnikatele a firmy je důležité například pojištění staveb a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti, zemědělské pojištění či pojištění přepravy. Velmi častým a nezbytným pojištěním podnikatelů je pojištění odpovědnosti za škodu, které Hasičská vzájemná pojišťovna poskytuje.

Pro občany zase nabízí například pojištění staveb, domácností, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění, cestovní pojišťění, životní pojištění či pro nás zajímávé havarijní pojištění nebo například povinné ručení. V balíčkách pro občany může klient nalézt komplexní pojištění občana, nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Povinné ručení Hasičské vzájemné pojišťovny

Kromě jiných produktů, hasičská vzájemná pojišťovna, nabízí povinné ručení. Vztahuje se na veškerá vozidla, pohybující se po veřejných pozemních komunikacích. Samozřejmostí povinného ručení u hasičské vzájemné pojišťovny je také platnost tohoto pojištění v zahraničí.

Vztahuje se na většinu problémů vzniklých nehodou vozidla na pozemní komunikaci. Kryje škody na zdraví či škody vzniklé usmrcením, škody vzniklé poškozením, zničením či ztrátou věci, nebo na ty, které mají prokazatelnou povahu ušlého zisku. Pojištění chrání například i před vzniklými náklady, spojenými s právním zastoupením pojištěného.

Pojišťovna nabízí tři varianty pojištění, konkrétně variantu STANDARD, NADSTANDARD a EXKLUZIV. Hlavním rozdílem je limit plnění, který je u prvně zmíněného 35 miliónu Kč, pro druhou nadstandardní variantu 70 miliónu Kč a u exkluzivní nabídky je 100 miliónů Kč. Samozřejmosti jsou bonusy až do hodnoty 60 %, sleva pro držitele průkazu ZTP, sleva pro dobrovolné hasiče, sleva za roční platbu či sleva pro vozidla sdružení hasičů Čech, Moravy, Slezska.

Pojišťovna nabízí možnosti připojištění, jako je například dodatečné pojištění čelního skla či ostatních skel vozidla pro osobní automobily, připojištění vozidla při poškození přírodními živly, nebo střetem se zvěří. Příplatkovou službou jsou také dodatkové asistenční služby.

Havarijní pojištění Hasičské vzájemné pojišťovny

Pojištění lze sjednat pro všechna osobní, nákladní vozidla, či pracovní stroje, traktory, ale i pro obytné nebo nákladní přívěsy. Havarijní pojištění rozdělují na 4 varianty balíčků.

Základní pojištění KARAMBOL pojistí vůz a pokryje náklady spojené se střetem, nárazem, či živlem. Jedná se tedy o ochranu před požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem předmětu, povodní, záplavou, krupobitím či vichřicí.

Druhou variantou havarijního pojištění je balíček JISTOTA. Ten ochrání vlastníka před škodou vzniklou živlem a odcizením.

Třetí balíček, který Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí, je varianta KOMFORT. Ten ochrání před střetem, nárazem, ale i odcizením. Jedná se o havarijní pojištění, které poskytne dobrou ochranu před škodnými událostmi.

Nejvyšší balíček MAX havarijního pojištění pokryje škody vzniklé z důvodu živelné pohromy, střetu, nárazu, odcizení, vandalismu, ale i poškozením zvířetem, vzniklé pro zaparkované vozidlo.

Pojišťovna nabízí i doplňkové pojištění pro věci mimořádné výbavy, zavazadla či věci osobní potřeby. Dodatkem lze ochránit rizika a škody před úrazem dopravované osoby, či poškozením čelního skla.

Pojištění samozřejmě zahrnuje také asistenční služby, které zajišťují technickou a administrativně-právní asistenci. Výhodou je územní platnost v Evropě.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang