Warning: Undefined variable $section in /www/doc/www.abcpojisteni.cz/www/wp-content/themes/abcpojisteni/single.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on null in /www/doc/www.abcpojisteni.cz/www/wp-content/themes/abcpojisteni/single.php on line 16

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Každý, kdo je někde zaměstnaný má na svém triku jistou odpovědnost za všechny své činy v rámci povolání. Pokud ale udělá chybu, tak se mu to finančně ale vůbec nevyplatí. Jak předejít finanční zátěži při chybě v práci?

Pro tyto případy naštěstí existuje produkt, který se nazývá pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. Nejedná se sice o zákonem povinné pojištění, ale každý zaměstnanec by měl zvážit jeho sjednání.

Co je pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání poskytuje zaměstnancům ochranu před nároky klientů nebo třetích stran v důsledku chyb, omylů nebo nedbalosti při poskytování služeb.

Tento typ pojištění je důležitý pro profesionály, jako jsou právníci, účetní, konzultanti, architekti, inženýři a další, jejichž práce zahrnuje poskytování rad nebo služeb, které mohou mít finanční nebo právní důsledky.

Pokud jednání zaměstnance způsobí klientovi nebo třetí straně finanční ztráty nebo škody, může pojištění profesní odpovědnosti pokrýt náklady na právní zastoupení, náhradu škody nebo potřebné vyrovnání.

Celkově poskytuje zaměstnancům finanční ochranu a klid v případě jakýchkoli obvinění z profesního pochybení nebo nároků.

Informace pro klienty a zájemce o pojištění

Pojištění je určeno jak pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr „HPP“, tak  některé pojišťovny nabízí pojištění i pro zaměstnance na částečný pracovní poměr „DPP“.

Pojišťovny nabízející pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání poskytují krytí pro případ:

 • škod na zdraví a usmrcení 
 • škod na věci jejím poškozením nebo zničením 
 • finanční škody

Škody na věci vzniklé poškození nebo zničením se myslí:

 • obecná odpovědnost za způsobené škody způsobené neobratností apod.
 • odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, kdy zaměstnanec věděl o možnosti vzniku škody, ale tuto skutečnost zaměstnavateli, či vedoucímu pracovníkovi nenahlásil
 • odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování
 • odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

Pojištění je standardně platné na území ČR a je ale možné jeho sjednání i na území Evropy a dalších částí světa.

Pojišťovny a pojištění odpovědnosti zaměstnance

Většina pojišťoven nabízí pojištění s několika variantami výše spoluúčasti (čím nižší spoluúčast klient a na případně škodě, tím vyšší je pochopitelně cena pojištění).

Každá z pojišťoven nabízející pojištění odpovědnosti při výkonu povolání nabízí pojištění i pro případ řízení služební vozidla a jiných dopravních prostředků sloužících k výkonu povolání, které byly svěřeny do užívání zaměstnance písemnou formou.

To samé platí i pro případ dalších pracovních pomůcek (notebook, projektor, mobilní telefon apod. ) vždy je nutné převzetí věci přes písemný dokument, který následně slouží i jako platný doklad pro případ, že dojde ke škodě na svěřené věci.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance – srovnání pojišťoven

ABC pojištění připravilo srovnání pojištění odpovědnosti zaměstnance. Jedná se o nabídku pojištění od 5 pojišťoven, které nabízí pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. 

Seznam pojišťoven nabízející pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu povolání:

 • Generali Česká pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • ČSOB pojišťovna, a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa, a.s.

Pro kalkulaci a srovnání pojištění odpovědnosti zaměstnance potřebuje člověk vědět výši průměrného měsíčního výdělku, který vynásobí 4,5 násobkem – zaměstnavatel v případě vzniklé škody může požadovat finanční odškodnění právě do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnance?

Pojištění odpovědnosti za škodu, známé také jako pojištění profesní odpovědnosti, poskytuje zaměstnancům ochranu v případě nároků nebo žalob vyplývajících z chyb, omylů, nedbalosti nebo opomenutí při poskytování profesních služeb.

Zde je několik důvodů, proč by zaměstnanec mohl zvážit uzavření pojištění odpovědnosti:

 1. Právní ochrana: Pojištění odpovědnosti za škodu zajišťuje pokrytí právních nákladů, včetně odměny právníkovi, v případě, že je proti zaměstnanci vznesen nárok nebo žaloba za údajné profesní pochybení.
 2. Ochrana osobního majetku: V některých případech může být v případě úspěchu žaloby zaměstnanec osobně odpovědný a jeho osobní majetek může být ohrožen.
 3. Požadavek zaměstnavatele: Někteří zaměstnavatelé vyžadují, aby jejich zaměstnanci měli pojištění odpovědnosti za škodu jako podmínku zaměstnání. To platí zejména pro profese s vyšším rizikem, že budou čelit nárokům, jako jsou lékaři, architekti, inženýři nebo konzultanti.
 4. Profesní důvěryhodnost: Pojištění odpovědnosti za škodu může zvýšit profesní důvěryhodnost a pověst zaměstnance.
 5. Klid v duši: Pojištění odpovědnosti poskytuje zaměstnancům klid, protože vědí, že jsou finančně chráněni v případě chyb nebo opomenutí. Díky tomu se mohou soustředit na svou práci bez neustálého strachu, že budou čelit nákladným právním sporům.
 6. Požadavek klientů: Někteří klienti mohou vyžadovat, aby zaměstnanci měli pojištění odpovědnosti za škodu jako součást smlouvy nebo dohody.

Celkově lze říci, že pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje zaměstnancům finanční ochranu, právní podporu a klid, což jsou v dnešním stále více sporném podnikatelském prostředí zásadní faktory.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang