Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Dopravní nehoda je situace, co které se člověk většinou dostat nechce. Ale pokud tomu tak je, tak zde jsou rady „jak se zachovat při dopravní nehodě“. Stručně vystižené body v nepříjemném okamžiku mohou pomoci, ale přesto, je třeba jezdit bezpečně.

Jak se chovat při dopravní nehodě? Jaké jsou základní kroky, které podniknout?

1. Zastavit a zabezpečit auto

V první řadě je důležité zastavit v bezpečné vzdálenosti a ideálně co nejvíce u kraje silnice. Zapnou se varovné blinkry, aby bylo vozidlo vidět a nezpůsobilo by další nehodu.

Pak už jen vypnout motor, obléct si vestu a postavit výstražný trojúhelník pár desítek metrů před dopravní nehodu, aby si auta kolem všimli překážky na silnici a měli čas reagovat a objet nehodu.

2. Zjistit zraněné a zkontrolovat únik kapalin

Zjistí se zranění, a pokud je někdo zraněn, volá se policie a záchranná služba. Pokud člověka nic neohrožuje tak je povinen poskytnout první pomoc v případě, je-li potřeba.

Uniká-li kapalina z jakéhokoliv vozu, musí se ihned volat hasiči.

V dalším kroku člověk zjistí rozsah škody, odhadne její výši na svém autě a nebude-li podle něj vyšší než 100 tisíc korun, nemusí volat policii.

3. Domluva o míře zavinění

Vždy je nutné dohodu zaznamenat a nechat podepsat druhým účastníkem. Jestliže se nelze domluvit nebo si někdo není jistý, doporučuje se v takovém případě policisty přivolat.

Volá se policie, i když někdo z účastníků nehody odmítá sepsat záznam, je opilý nebo zdrogovaný, případně pokud je cokoliv podezřelé.

4. Vyplnit formulář ZÁZNAM O NEHODĚ

S druhým účastníkem se obecně zadokumentuje situace na místě nehody, nakreslí se plánek a vyfotí auta. Vždy se může tento doklad hodit jako důkaz pro případ, že si druhý účastník přiznání později rozmyslí.

Je tedy dobré mít uschovanou kopii vyplněného a podepsaného Záznamu o nehodě.

5. Vozidlo je nepojízdné, zajistit odtah

Člověk volá svou asistenční službu, která zprostředkuje odtah a dle možnosti přistaví i nové vozidlo. Číslo na odtahovou službu dostává většinou spolu se smlouvou o povinném ručení, třeba ve formě nálepky.

Člověk nesmí skočit všechny nabídky „náhodou“ projíždějících odtahových služeb. Pokud si ji totiž člověk sám neobjedná přes asistenční službu, pojišťovna ji nezaplatí.

6. Nahlásit událost pojišťovně

Jsou-li auta pojízdná, všichni mohou odjet co nejdříve. Je však nutné nehodu nahlásit pojišťovně. Většinou to jde telefonicky, mnohdy na bezplatné číslo nebo operátor z placeného čísla zavolá zpátky.

Je dobré se domluvit, který z účastníků nehodu nahlásí, pravidlem bývá, že viník nehody vzniklou skutečnost nahlásí jako první, a poškozený následně při kontaktování pojistitele potvrdí svou verzi. Událost se vždy nahlašuje a uplatňuje u pojišťovny viníka.

7. Domluvit si prohlídku vozu

Je-li si člověk tím, jehož vůz byl při nehodě poškozen, budou ho pracovníci viníkovy pojišťovny kontaktovat a domluví s ním prohlídku havarovaného vozu jejich technikem, návštěvu servisu a další postup.

Aby si svůj nárok na odškodnění řidič pojistil, může také sám zavolat na infolinku pojišťovny, u níž má viník nehody uzavřené povinné ručení, a sdělit, že je „poškozený“. To se hodí hlavně ve chvíli, kdy se pojišťovně viník neozve a nehodu neohlásí.

8. Nejdřív pojišťovna a pak servis

Poškozené vozidlo je zajištěno a nyní jej musí nejprve vidět likvidátor (znalec) pojišťovny.

V žádném případě se nenechává vozidlo opravit nebo se nepokouší o nápravu poškození. Pokud to někdo udělá, může se stát, že mu pojišťovna zaplatí pouze tabulkovou cenu poškozeného dílu, která může být jen zlomkem skutečné ceny opravy.

Proto je nutné nejprve se domluvit s pojišťovnou, nejlépe na její bezplatné klientské lince.

9. Proplacení škody

Viník nehody, který nemá sjednáno havarijní pojištění, nedostane od pojišťovny žádné odškodnění. Opravu a věci s ní spojené si musí zaplatit sám.

Poškozený dostane náhradu škody z povinného ručení viníka. Jsou dvě možnosti vyplacení peněz: buď si nechá auto opravit sám, nebo zajede do doporučeného servisu.

Náhrada rozpočtem znamená, že pracovník pojišťovny prohlédne auto, které mu přivezete ukázat, pak propočítá škodu a pošle cenový návrh. Jestliže člověk souhlasí, dostane peníze na účet a opravu si pak nechá udělat kdekoliv, takže může případně něco málo ušetřit.

Náhrada úhradou faktury znamená, že vozidlo je opraveno v servisu, který pojišťovna doporučí, nechává se vše na něm, od prohlídky přes opravu až po fakturaci. Pouze si pak majitel vyzvedne opravený vůz a faktura bude proplacena servisu.

Jak jezdit bez nehod

Zde je několik rad, které pomohou řidičům vyhnout se dopravní nehodě:

 1. Dodržování pravidel silničního provozu: Tato pravidla mají za cíl zajistit bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
 2. Soustředění: Je nutno soustředit svou pozornost výhradně na silnici a vnímat své okolí.
 3. Dodržování bezpečné vzdálenosti: To řidiči poskytne dostatek času na reakci, pokud se stane něco neočekávaného.
 4. Používání směrových světel/blinkrů: Vždy se používají blinkry, aby se ostatním řidičům naznačil záměr a směr cesty.
 5. Kontrolování mrtvých úhlů: Mrtvé úhly jsou oblasti kolem vozidla, které nejsou vidět ve zpětných nebo bočních zrcátkách.
 6. Časté kontrolování zpětných zrcátek: To pomůže zůstat v obraze a předvídat případná nebezpečí.
 7. Vhodné používání světel: Díky tomu bude vozidlo pro ostatní lépe viditelné.
 8. Vyvarování se agresivní jízdy: Důležité je zachovat klid a trpělivost, a to i v hustém provozu.
 9. Na křižovatkách být opatrný: Ke křižovatkám se přibližuje opatrně, rozhlíží se na obě strany a v případě potřeby dává přednost v jízdě. Dodržuje se dopravní značení a dává se pozor na chodce a cyklisty.
 10. Nejezdit pod vlivem alkoholu: Nikdy se nejezdí pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které snižují vaši schopnost bezpečně řídit vozidlo.

Je důležité si pamatovat, že prevence nehod vyžaduje, aby každý účastník silničního provozu byl zodpovědný a pozorný.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang