Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Nejspíš nikdo nechce způsobit, ani být nijak součástí dopravní nehody. Nicméně pokud už se tomu tak stane, tak je potřeba vědět, jak se zachovat. Jaké jsou ty nejdůležitější rady a kroky pro případ dopravní nehody?

Pro každého účastníka provozu je důležité znát postup jak se zachovat při dopravní nehodě v ČR, co dělat v případě nehody způsobené svým vozidlem, co dělat v případě, že bylo poškozeno vozidlo jiným dopravním prostředkem, nebo se stala jiná pojistná událost v souvislosti s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla.

Jak se zachovat při nehodě

Pokud nedošlo k vašemu vážnému zranění nebo šoku, je nutno zachovat klid a vykonat následující kroky:

1. Urychleně zabezpečit místo nehody, je nutné zabránit řetězové havárii

 • použije se: fosforeskující vesta, výstražný trojúhelník, blikající světlo apod.

2. Zjistit zdravotní stav všech účastníků nehody, pokud je některý z nich ve stavu vyžadujícím ošetření, vždy volat „155“ rychlou záchrannou službu.

 • policie „158“  se volá až po první pomoci zraněným (např. zapadlý jazyk, zastavení krvácení).

3. Policii volat v případě, že došlo

 • ke zranění či úmrtí osob
 • k hmotné škodě vyšší než 100 000 Kč (škoda na vozidle, přepravovaných věcech apod.)
 • k nejasnostem kolem zavinění dopravní nehody, kdy se účastníci nehody nemohou dohodnout na míře zavinění
 • k poškození majetku třetí osoby (dopravní značka, svodidla, osvětlení, budova apod.)

4. Nepřemisťovat vozidla, osoby ani věci do příjezdu policie a rychlé záchranné služby.

 • pouze v případě ohrožují-li život, vyznačí se rozmístění a stopy vozidel

5. Pokud je potřeba pomoct s nepojízdným vozidlem, volat asistenční službu.

 • nevyužívají se jiné odtahové služby, pokud je potřeba pomoc s nepojízdným vozidlem apod., vždy se volá asistenční služba pojišťovny

Důležité je nedělat nadbytečné kroky, které by mohly ztížit práci policii nebo záchranářům. A v první řadě je vždy potřeba dávat pozor hlavně na sebe a zajistit hlavně své bezpečí.

Povinnosti účastníků dopravní nehody ČR

Pokud člověk nemá povinnost hlásit dopravní nehodu policii (viz. výše), na místě nehody si připraví „Záznam o nehodě“ neboli „Evropský záznam o dopravní nehodě“. Tedy list papíru, na který musí společně s druhým účastníkem nehody uvést údaje o vozidlech, o nehodě a dohodu na míře zavinění.

Záznam o nehodě (dohoda) musí být podepsána oběma stranami tj. účastníky dopravní nehody.

 1. Zaznamenat řádně umístění vozidel při nehodě do „Záznamu o nehodě“ nebo na list papíru.
 2. Vždy si zapsat jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody.
 3. Požadovat na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a občanského a řidičského průkazu.

Vždy si zaznamenat:

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla
 • typ a SPZ jeho vozidla
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.)

Neexistuje zákonem daná povinnost vozit tento dokument neustále ve vozidel pro případ nehody, nicméně hodí se to. Na internetu lze stáhnout mnoho jeho vzorů.

Co dělat po nehodě v ČR

Je po nehodě, člověk splnil své povinnosti (viz. výše) a nyní ho čeká komunikace s pojišťovnou a vyřízení pojistné události.

V dopravní nehodě je vždy určen viník a poškozený, vhodné je postupovat podle doporučených postupů níže. Pokyny jsou rozdílné pro poškozeného a pro viníka.

Poškozený (nehodu nezpůsobil)

1. Zajištění si následujících údajů:

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče (viníka)
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla
 • typ a SPZ jeho vozidla
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.)
 • písemné prohlášení viníka akceptující jeho zavinění (na Záznamu o nehodě) nebo vyjádření policie.

Pokud se nepodařilo od viníka dopravní nehody údaje zjistit, lze si vyhledat informace o pojišťovně dle SPZ viníka v databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP) pomocí internetu na www.ckp.cz , dále Informační středisko ČKP, kde se vloží SPZ viníkova vozidla a datum nehody (popř. informace sdělí i na telefonu + 420 221 772 773).

 2. Nahlášení vzniklé škody u pojišťovny viníka a zažádání o náhradu škody

Pokud viník z místa nehody utekl či v případě nezjištění viníka, se tyto skutečnosti nahlásí Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR je nutné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů (ČKP) se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4.

ČKP je právnickou osobou zřízenou zákonem 168/1999 Sb. jako organizace pojistitelů, která poskytuje plnění z garančního fondu.

3. Další postup ohledně likvidace a náhrady škody upřesní pojišťovna

Jako poškozený si člověk připraví tyto doklady

 • kopii řidičského průkazu
 • kopii velkého technického průkazu
 • originál nebo kopii vyplněného záznamu o nehodě
 • kopii protokolu o dopravní nehodě s nabitím právní moci
 • kopii faktury po opravě
 • lékařskou zprávu (v případě zranění)
 • číslo bankovního spojení
 • a popř. další, dle požadavků pojišťovny

Pokud člověk na něco zapomene, nemusí se obávat. Pojišťovna i Policie ČR se na chybějící informace doptají, aby měli všechno kompletní.

Viník (způsobil nehodu)

Bohužel se někdy podaří i nehodu způsobit. V tomto případě je důležité nezačít panikařit a nesnažit se z místa nehody utéct. Správné je, aby viník vždy přiznal svou vinu a napomohl k řešení celé situace.

1. Neprodleně nahlásit vzniklou pojistnou událost pojišťovně, u které má vozidlo pojištěné

2. Připravit si a doložit neprodleně požadované doklady dle výzvy pojišťovny nebo poškozeného.

3. Vyčkat na další pokyny pojišťovny.  

Jako viník si člověk připraví tyto doklady

 • kopii řidičského průkazu
 • kopii velkého technického průkazu
 • kopii protokolu o dopravní nehodě s nabitím právní moci
 • originál nebo kopii vyplněného záznamu o nehodě
 • a popř. další, dle požadavků pojišťovny

Nejlepší způsob je samozřejmě jezdit bezpečně bez nehod, aby se člověk vyvaroval celému procesu. Bezpečná jízda řidiče i finančně chrání.

Jak jezdit bez nehod?

Řízení bez nehod vyžaduje kombinaci dovedností, znalostí a správného rozhodování. Zde je několik tipů, které lidem pomohou řídit bezpečně:

 • soustředit se
 • dodržovat pravidla silničního provozu
 • dodržovat bezpečnou vzdálenost
 • používat směrová světla/blinkry
 • kontrolovat mrtvé úhly
 • dávat pozor na chodce a cyklisty
 • přizpůsobit se povětrnostním podmínkám
 • vyhnout se agresivní jízdě
 • sledovat silnici před sebou
 • používat techniky defenzivní jízdy
 • nikdy neřídit pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
 • před jízdou si dostatečně odpočinout

Je nutno si pamatovat, že bezpečná jízda je zodpovědnost, která chrání nejen samotného řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang