Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Pojišťovna Direct je jednou z nejmladších pojišťoven působící na českém trhu. Kromě povinného ručení nabízí Direct pojišťovna celou řadu dalších služeb, jako je pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, cestovní pojištění nebo také pojištění podnikání. Navíc u vybraných produktů nabízí slevu až 50 procent za sjednání online. Jaké další služby a výhody je možné u Direct pojišťovny získat?

Základní limity jsou u Direct pojišťovny 50 milionů korun, nicméně možné je si limity navýšit až na 250 milionů korun.

Shrnutí článku

Povinné ručení od Direct je možné sjednat rychle online a navíc s několika doplňkovými službami. Například asistenční služby je možné si vybrat ze čtyř variant.

Direct havarijní pojištění rozděluje podle stáří auta. Služby se mohou lišit na základě toho, jestli je auto staré do pěti let, nebo nad pět let.

Další doplňková pojištění – cestovní pojištění, pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti. Direct nabízí celou řadu dalších pojištění, která si mohou klienti vybrat dle individuálních potřeb.

Povinné ručení Direct

Povinné ručení Direct je možné sjednat online. Díky kalkulačce je možné zjistit cenu povinného ručení Direct během pár minut.

Sjednané povinné ručení také platí po celé Evropě, takže na dovolenou není nutné auto připojistit.

V případě nutnosti asistence je pak možné volat na číslo 291 291 291, v případě nahlášení škody pak 270 270 777 nebo je možné využít online formulář.

Při jakémkoli sjednávání pojištění je také vhodné vědět, jak smlouvu vypovědět. K tomu může pomoci návod, jak zrušit pojistku u Direct pojišťovny.

Direct pojišťovna povinné ručení – doplňkové služby

Jako doplňkovou službu, kterou nabízí Direct pojišťovna k povinnému ručení, je pojištění skel. Cena je 690 korun za rok, nicméně je potřeba počítat s 50 procentní spoluúčastí během prvních třech měsíců.

Dále je možné sjednat pojištění dětských sedaček a zavazadel za 250 korun za rok s fixní spoluúčastí 500 korun nebo úrazové pojištění řidiče a dalších cestujících za 100 korun za rok.

Nicméně u posledních dvou typů je potřeba si důkladně prostudovat podmínky, které se váží k dané individuální smlouvě.

K povinnému ručení nabízí Direct několik doplňkových služeb.

Co je to Direct asistence

Direct asistence je nabízena 24 hodin 7 dní v týdnu a to celkem ve čtyřech variantách:

Asistence SAsistence MAsistence LAsistence XL
odtah do nejbližšího servisuodtah kamkoliodtah kamkoliodtah kamkoli
limit pro práci mechanika 3 000 korunlimit pro práci mechanika 5 000 korunlimit pro práci mechanika 10 000 korunbez limitu práce mechanika
náhradní doprava nebo ubytování v zahraničí do 6 000 korunnáhradní doprava nebo ubytování v zahraničí do 15 000 korunnáhradní doprava nebo ubytování v zahraničí do 30 000 korunneomezená náhradní doprava a ubytování v zahraničí max 5 dnů
Přehled základních balíčků Direct asistence

Direct pojištění auta – havarijní pojištění

Direct pojištění auta, resp. havarijní pojištění je možné rozdělit na dvě skupiny – auto do 5 let stáří a auta starší 5 let.

V případě auta, které je mladší 5 let je v ceně pojistky riziko:

 • přírodního nebezpečí
 • střetu se zvířaty
 • vandalismu a odcizení

V případě auta, které je starší 5 let je možné si havarijní pojištění sjednat podle potřeb. Navíc je možné sjednat havarijní Direct pojištění auta jak dlouhodobě, tak pouze na dobu dovolené.

Proč sjednat havarijní pojištění

Dopravní nehody mohou být velmi nákladné, a to i v případě, že není řidič viníkem. Havarijní pojištění pomůže pokrýt náklady na opravy vozu, výměnu skla, odtažení a další výdaje související s nehodou.

Havarijní pojištění může zahrnovat i pojištění proti krádeži vozu. To pomůže pokrýt náklady na náhradu ukradeného vozu.

Mnoho pojišťoven nabízí slevy na havarijní pojištění pro řidiče s bezproblémovou historií, pro instalaci bezpečnostních prvků do vozu nebo pro platbu najednou.

Direct pojišťovna a ostatní typy pojištění

Direct pojišťovna nabízí kromě povinného ručení také:

 • pojištění majetku
 • cestovní pojištění
 • pojištění motorek
 • pojištění podnikání

Všechny pojistky je možné si kontrolovat v aplikaci Direct pojišťovny. Navíc je možné pomocí aplikace platit pojistky přes Apple Pay, Google Pay, nafotit auto nebo také nahlásit škody.

Direct pojišťovna a pojištění majetku

Pojištění majetku od Direct pojišťovny je možné využít nejen na pojištění domu, ale také bytů a chat proti živlům, vichřicím nebo dokonce tornádům.

Direct nabízí také pojištění pro nájemníky, rozšířenou asistenci za 300 korun na rok nebo také pojištění domácích mazlíčků za 3 000 korun za rok.

Navíc pokud se pojištění majetku sjedná online, nabízí Direct pojišťovna slevu 50 procent.

Kdy v domácnosti zvažovat pojištění majetku

Pojištění majetku je důležitým nástrojem pro ochranu domova a jeho obsahu před finančními ztrátami způsobenými neočekávanými událostmi.

Pokud vlastní rodina dům, byt nebo jinou nemovitost, je pojištění majetku nezbytné. Požár, povodeň, vichřice nebo jiné živelní pohromy mohou způsobit značné škody na nemovitosti a pojištění pomůže s jejich opravou nebo náhradou.

Pokud vlastní rodina cenný majetek, jako jsou šperky, elektronika, umělecká díla nebo sběratelské předměty, je vhodné pojistit ho proti krádeži, ztrátě nebo poškození.

Pokud má domácnost hypotéku na svůj dům, banka pravděpodobně vyžaduje, aby měla pojištění majetku. Pojištění chrání banku před ztrátou v případě, že by nemovitost byla poškozena nebo zničena.

Pokud pronajímá vlastník svou nemovitost, je vhodné pojistit ji proti škodám způsobeným nájemníky nebo jejich majetkem.

Cestovní pojištění Direct nabízí spousty doplňujících služeb.

Cestovní pojištění Direct

Cestovní pojištění Direct je možné sjednat také online. Jeho součástí je například proplacení letištního salonku nebo 500 korun v případě zpoždění letu o 2 a více hodin nebo online poradna s českým lékařem 24 hodin denně 7 dní v týdnu během zahraniční dovolené.

Navíc je možné cestovní pojištění Direct rozšířit o asistenci vozidla, pojištění storno poplatků, pojištění zavazadel nebo také úrazové pojištění.

Proč se vyplatí cestovní pojištění

I na krátké dovolené se může stát cokoli – od ztráty zavazadel a zrušení letu až po úraz nebo náhlou nemoc. Cestovní pojištění pomůže pokrýt náklady na neočekávané události, které by mohly vážně narušit rozpočet a dovolenou.

V mnoha zemích světa je zdravotní péče mnohem dražší než v České republice. Cestovní pojištění pomůže pokrýt náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci a repatriaci v případě vážnějšího onemocnění nebo úrazu.

Základní slovník pojistných pojmů

Existují pojmy, které se v souvislosti s pojištěním hodí znát. Které to jsou?

 • Pojištění

Smluvní vztah mezi pojištěným a pojišťovnou, ve kterém se pojišťovna zavazuje za určitou cenu (pojistné) plnit pojistné plnění v případě pojistné události.

 • Pojistná smlouva

Dokument, který upravuje práva a povinnosti pojištěného a pojišťovny. Obsahuje informace o typu pojištění, pojistném plnění, pojistných událostech, výlukách, pojistném, lhůtách pro hlášení pojistných událostí a dalších důležitých podmínkách.

 • Pojistné

Cena, kterou pojištěný platí pojišťovně za převzetí pojistného rizika. Výše pojistného se liší v závislosti na typu pojištění, pojistném plnění a dalších faktorech.

 • Pojistné plnění

Peněžní částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému v případě pojistné události. Výše pojistného plnění je uvedena v pojistné smlouvě a může se lišit v závislosti na typu pojištění a jeho rozsahu.

 • Pojistná událost

Událost, která je definována v pojistné smlouvě a na kterou se vztahuje pojistné plnění. Například dopravní nehoda, krádež, živelná pohroma, nemoc atd.

 • Vlastní spoluúčast

Část škody, kterou musí pojištěný uhradit ze svého, i když dojde k pojistné události. Výše vlastní spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě.

 • Výluky

Události, které nejsou kryty pojištěním. Výluky jsou uvedeny v pojistné smlouvě a je důležité se s nimi před sjednáním pojištění seznámit.

 • Pojistné riziko

Možnost, že dojde k pojistné události. Pojišťovna za převzetí pojistného rizika inkasuje pojistné.

 • Pojištěný

Osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou a je oprávněna k pojistnému plnění v případě pojistné události.

 • Bonus

Sleva na pojistném, kterou pojišťovna uděluje pojištěnému za bezproblémovou historii.

 • Malus

Navýšení pojistného, ​​které pojišťovna uděluje pojištěnému za způsobené škody.

 • Pojistný makléř

Nezávislý profesionál, který pomáhá klientům s výběrem a sjednáním pojištění.

 • Pojistný agent

Zaměstnanec pojišťovny, který zprostředkovává prodej pojištění.

 • Dozor nad pojišťovnami

Orgán státní správy, který dohlíží na činnost pojišťoven a chrání zájmy pojištěných.

Pro bližší pochopení se doporučuje seznámit se s pojistnou terminologií specifickou pro daný typ pojištění.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang