Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Povinné ručení, nebo zákonné pojištění vozidla? Oboje a vlastně ani jedno.

Oficiální název zní v souladu se zákonem 168/1999 pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vžil je však pro něj kratší název povinné ručení, který vystihuje jeho nejdůležitější vlastnost – je totiž povinné pro všechny účastníky provozu na našich silnicích.

Co je zákonné pojištění?

A proč se mu někdy říká rovněž zákonné pojištění auta? Jednak je upraveno jako povinně-smluvní pojištění v již zmiňovaném zákoně 168/1999 Sb., ale především až roku 2000, tedy do platnosti tohoto zákona skutečně existovalo pod tímto názvem.

Zákonné pojištění auta a zelenou složenku od (v té době) monopolní České pojišťovny pamětníci platili desítky let, tak není divu, že tento název přežívá i po změně zákonných pravidel. 

Jedná se tedy o zákonné pojištění, tedy povinné pojištění pro každé provozované vozidlo. Na českém trhu je řada pojišťoven a většina z nich nabízí pojištění vozidel.

Vybrat z jejich nabídky to nejlevnější nebo nejvhodnější bývá často pracné a časově náročné. Pojištění motorových vozidel, to je vedle havarijního pojištění hlavně povinné ručení.

Co je povinné ručení?

Povinné ručení je povinným pojištěním motorového vozidla upraveným zákonem 68/1999 Sb. Podle zákona každé vozidlo provozované v České republice musí být povinně pojištěno.

Minimální rozsah pojištění, základní pravidla pro poskytování tohoto pojištění a další náležitosti jsou určeny v zákoně. Ceny pojištění vozidel si ale dnes již určují pojišťovny samy, bez zásahu státu.

Před touto zákonnou úpravou bylo povinné pojištění vozidel, tehdy pod názvem zákonné pojištění vozidel, provozováno monopolně Českou pojišťovnou a formu pojištění a výši ceny stanovoval stát zákonem.

Název zákonné pojištění vozidla nebo zákonné pojištění auta ještě dnes lze často zaslechnout, hlavně mezi staršími řidiči, i když dnes již neexistuje jednotný ceník zákonného pojištění vozidel jako za „oněh dob“ a nabízí jej celá řada pojišťoven.

Kolik stojí povinné ručení?

Jak tedy zjistit, kolik bude člověka zákonné pojištění/povinné ručení stát? A která pojišťovna je pro něj nejvhodnější (většinou myšleno jako nejlevnější)?

U ABCpojištění všechny pojišťovny představí svůj ceník pojištění vozidel a cenové nabídky a člověk si tak může vybrat to nejlevnější povinné ručení, nebo to, které nejvíce vyhoví představám a požadavkům.

Online kalkulačka pro srovnání povinného ručení

Nejlevnější nabídku člověk nalezne po vyplnění online kalkulačky povinného ručení, přičemž vyplnit formulář pro srovnání pojištění vozidel nezabere více než minutu, a srovnání získá prakticky okamžitě.

Kalkulačky povinného ručení srovnají nabídky od nejlevnější podle parametrů, které se do kalkulačky zadávají. Kalkulačka vyžaduje většinou informace o vozidle a řidiči a na základě toho vybere nabídky.

Proč se platí povinné ručení?

Zde je několik důvodů, proč by si jednotlivci měli platit povinné ručení:

 1. Dodržování právních předpisů: Nesplnění těchto zákonných povinností může mít za následek pokuty, penále nebo dokonce soudní řízení.
 2. Finanční ochrana: Povinné ručení pomáhá finančně chránit tím, že poskytuje krytí případných škod nebo závazků.
 3. Ochrana ostatních: Povinné ručení pomáhá chránit ostatní fyzické nebo právnické osoby, které mohou být činností pojištěného dotčeny. Pokud například osoba způsobí nehodu a nemá pojištění, může to poškozeného ponechat bez možnosti vymáhat náhradu škody nebo léčebné výlohy.
 4. Řízení rizik: Povinné ručení podporuje odpovědné řízení rizik tím, že zajišťuje, aby jednotlivci nebo podniky převzali finanční odpovědnost za své jednání. Podněcuje jednotlivce k tomu, aby přemýšleli o možných rizicích a přijímali opatření k jejich minimalizaci.
 5. Sociální péče: Povinné pojištění odpovědnosti slouží širšímu zájmu společnosti tím, že pomáhá zmírnit finanční zátěž veřejnosti nebo vlády v případě nehod nebo škod.

Je však důležité poznamenat, že povinné ručení je v České republice povinné a jeho neplacení se pojí s pokutami.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění, známé také jako autopojištění nebo pojištění vozidel, je smlouva mezi jednotlivci a pojišťovnou, která poskytuje finanční ochranu v případě nehod jejich vozidel.

Obvykle pokrývá jak škody na majetku, tak odpovědnost za škodu na zdraví a nabízí také volitelné krytí pro případy střetu, komplexního pojištění nebo nepojištěných/nepojištěných řidičů.

V případě nehody pomáhá pojištění vozidel pokrýt náklady na opravu nebo výměnu poškozených vozidel, léčebné výlohy a právní poplatky v závislosti na rozsahu pojistné smlouvy. Chrání také pojištěnou osobu před nároky z odpovědnosti ostatních účastníků nehody.

Konkrétní krytí a pojistné se liší v závislosti na pojišťovně, typu pojistky a individuálních faktorech, jako je historie řízení a značka a model pojištěného vozidla.

Jak jezdit bez nehod?

I přes to že by s každým vozidlem na silnici mělo být spojeno povinné ručení, nejlepší způsob, jak se finančně chránit, je jezdit bez nehod. Jak na bezpečné jízdy bez nehod?

 1. Dodržování dopravních předpisů
 2. Soustředění se a vyhýbání se rozptýlení
 3. Dodržování bezpečné vzdálenosti
 4. Kontrolování mrtvých úhlů
 5. Používání směrovek/blinkrů
 6. Dávání pozor na stav vozovky
 7. Vyhýbání se agresivní jízdě
 8. Efektivní používání zrcátek
 9. Dbaní na chodce a cyklisty
 10. Pravidelné provádění údržby vozidla

Je důležité pamatovat, že na silnici je nutné zůstat pozorný, trpělivý a defenzivní. Všímavost k okolí a dodržování bezpečných řidičských návyků výrazně snižují pravděpodobnost nehod.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang