Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Pro motoristy, kteří provozují motorové vozidlo i v zahraničí, je vždy podstatný stručný přehled nejdůležitějších rad a kroků pro případ dopravní nehody v zahraničí.

Je nutné upozornit, že povinné ručení je platné v zemích vyznačených bez přeškrtnutí na zelené kartě, kterou je nutné vždy mít ve voze. Zelenou kartu je mít vždy s řádným podpisem pojistníka, slouží jako jediný prokazatelný doklad o pojištění.

Před každou cestou do zahraničí je třeba si zjistit pravidla silničního provozu a poznamenat si důležitá telefonní čísla např. policie, záchranné služby, hasičů, odtahové služby apod.

Jak se zachovat při nehodě v zahraničí

Pokud nedošlo k vážnému zranění nebo šoku, je nutno zachovat klid a vykonat následující kroky:

1. Urychleně zabezpečit místo nehody, je nutné zabránit řetězové havárii

 • použije se: fosforeskující vesta, výstražný trojúhelník, blikající světlo apod.

2. Zjistit zdravotní stav všech účastníků nehody, pokud je některý z nich ve stavu vyžadujícím ošetření, vždy volat „155“ rychlou záchrannou službu.

 • policie „158“  se volá až po první pomoci zraněným (např. zapadlý jazyk, zastavení krvácení)

3. Vždy volat policii či dálniční policii.

4. Nepřemisťovat vozidla, osoby ani věci do příjezdu policie a rychlé záchranné služby.

 • pouze v případě ohrožují-li život, se vyznačí rozmístění a stopy vozidel

5. Pokud je potřeba pomoct s nepojízdným vozidlem, volat asistenční službu.

 • nevyužívají se jiné odtahové služby, pokud potřebujete pomoc s nepojízdným vozidlem apod., vždy se volá asistenční služba pojišťovny

Přesný postup po dopravní nehodě se může lišit v závislosti na místních zákonech a předpisech. Je důležité seznámit se s konkrétními požadavky a doporučeními v dané jurisdikci.

Povinnosti účastníků dopravní nehody v zahraničí 

Na místě nehody si člověk připraví „Záznam o nehodě“ neboli „Evropský záznam o dopravní nehodě“. Záznam o nehodě (dohoda) musí být podepsána oběma stranami tj. účastníky dopravní nehody.

1. Zaznamenat řádně umístění vozidel při nehodě do „Záznamu o nehodě“ nebo na list papíru.

2. Vždy si zapsat jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody.

3. Požadovat na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a  občanského a řidičského průkazu.

Vždy si zaznamenat:

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla
 • typ a SPZ jeho vozidla
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.)

Pro viníka dopravní nehody

Poškozenému člověk sdělí:

 • své jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
 • registrační značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • číslo zelené karty, kompletní údaje z její rubriky č. 4

Další účastníci nehody:

S nimi je nutné vyplnit evropský záznam o dopravní nehodě. Tento formulář je obsahově shodný v celé evropské unii, takže se člověk nemusí bát jazykové bariéry, je nutné ho vyplnit jak v češtině tak i v jiném jazyce.

Formulář vždy podepíší účastníci nehody a vždy je nutné řádně vyplnit body (otázky) ohledně nehody a uvést počet těchto bodů, zabrání se tak pozdějším nepříjemnostem. Následně je nutné oddělit originál od kopie.

Nezapomenout:

1. Opatřit plánek místa nehody a případně i fotodokumentaci místa nehody (fotoaparátem, mobilem apod.).

2. Vždy zavolat policii, protokol podepsat pouze tehdy, rozumí-li mu člověk a souhlasí-li s jeho zněním, jinak do něho v češtině uvede své vlastní vyjádření o nehodě.

3.  Zapsat si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech:

 • státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla

4. Bezodkladně oznámit pojistiteli, u kterého má sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • že došlo ke škodné události
 • předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele

Doporučení: Pokud si člověk neví rady a nemůže kontaktovat svého pojistitele v České republice tj. pojišťovnu, obrátí se na národní kancelář země, ve které došlo k dopravní nehodě. Kontaktní údaje najde na zadní straně zelené karty.

Pro poškozeného v dopravní nehodě

Od viníka se vyžaduje (doporučuje se předložení dokladů k ověření):

 • jeho jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • registrační značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy
 • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost, kompletní údaje z její rubriky č. 3,4

Nesmí se zapomínat, že každá situace při dopravní nehodě může být jedinečná, proto je vždy vhodné konzultovat konkrétní okolnosti s odborníky a experty.

Další účastníci nehody:

S nimi je nutné vyplnit evropský záznam o dopravní nehodě. Tento formulář je obsahově shodný v celé evropské unii, takže se nikdo nemusí bát jazykové bariéry, je nutné ho vyplnit jak v češtině tak i v jiném jazyce.

Formulář vždy podepíší účastníci nehody a vždy je nutné řádně vyplnit body (otázky) ohledně nehody a uvést počet těchto bodů, zabrání se tak pozdějším nepříjemnostem. Následně je nutné oddělit originál od kopie.

Nezapomenout:

1. Opatřit plánek místa nehody a případně i fotodokumentaci místa nehody (fotoaparátem, mobilem apod.).

2. Vždy zavolat policii, protokol podepsat pouze tehdy, rozumí-li mu člověk a souhlasí-li s jeho zněním, jinak do něho v češtině uvede své vlastní vyjádření o nehodě.

3. Zapsat si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (registrační značku, značku vozidla, barvu apod.) a svědcích dopravní nehody.

4. Sdělí se případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresa.

Nesmí se zapomínat, že tyto kroky se mohou lišit v závislosti na místě a závažnosti nehody. Vždy je nutné dát přednost své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních účastníků nehody.

Kde nahlásit a nárokovat odškodnění

1. Zahraniční pojistitel nebo Rada kanceláří

S nárokem na pojistné plnění se lze obrátit buď přímo na příslušného zahraničního pojistitele (pojišťovnu), kde je viník pojištěný, nebo na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo. Kontaktní údaje jsou na zadní straně zelené karty nebo na webové stránce Rady kanceláří.

2. Česká kancelář pojistitelů

Pokud někomu byla škoda způsobena cizozemským vozidlem registrovaným mimo státy Evropského hospodářského prostoru, tj. účastníkem mimo státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, je nutné se obrátit na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice, k jehož zjištění lze využít služeb informačního střediska České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz).

3. Česká kancelář pojistitelů (za určitých podmínek)

Na Českou kancelář pojistitelů se člověk obrací, nedošlo-li k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody.

Také v případě kdy nedošlo k uspokojení nároku, či odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (případně jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku, či nedošlo k identifikaci vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda na zdraví.

Doporučení: pokud člověk potřebuje informace jak postupovat ve složitějších případech, které nejsou zde popsány, je nejlepší obrátit se přímo na Českou kancelář pojistitelů (ČKP).

Pojistné plnění jen jednorázově

Pro všechny varianty platí, že pojistné plnění lze legálně získat jen jednou.

Doporučuje se tedy použít vždy jen jednu jedinou variantu, a v případě souběžného nebo postupného použití více variant vždy všechny oslovené subjekty řádně informovat o dosud podniknutých krocích a získaných částkách.

V České republice a podobně v řadě dalších zemí je duplicitní získání úhrady protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang