Jak postupovat při dopravní nehodě v ČR

Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších rad a kroků pro případ dopravní nehody. Najdete zde postup jak se zachovat při dopravní nehodě v ČR, co dělat v případě nehody způsobené vaším vozidlem, co dělat v případě, že bylo poškozeno vaše vozidlo jiným dopravním prostředkem, nebo se vám stala jiná pojistná událost v souvislosti s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla.

Obsah:

Jak se zachovat při nehodě

Pokud nedošlo k vašemu vážnému zranění nebo šoku, zachovejte klid a vykonejte následující kroky:

1. Urychleně zabezpečte místo nehody, je nutné zabránit řetězové havárii

 •  použijete: fosforeskující vestu, výstražný trojúhelník, blikající světlo apod.

2. Zjistěte zdravotní stav všech účastníků nehody, pokud je některý z nich ve stavu vyžadujícím ošetření, vždy volejte „155“ rychlou záchrannou službu.

 • Policii „158“  volejte až po první pomoci zraněným (např. zapadlý jazyk, zastavení krvácení).

3. Policii volejte v případě, že došlo

 • ke zranění či úmrtí osob,
 • k hmotné škodě vyšší než 100.000,- Kč (škoda na vozidle, přepravovaných věcech apod.),
 • k nejasnostem kolem zavinění dopravní nehody, kdy se účastníci nehody nemohou dohodnout na míře zavinění,
 • k poškození majetku třetí osoby (dopravní značka, svodidla, osvětlení, budova apod.).

4. Nepřemisťujte vozidla, osoby ani věci do příjezdu policie a rychlé záchranné služby.

 • Pouze v případě ohrožují-li život, vyznačte rozmístění a stopy vozidel.

5. Pokud je potřeba pomoct s nepojízdným vozidlem, volejte asistenční službu.

 • Nevyužívejte jiné odtahové služby, pokud potřebujete pomoc s nepojízdným vozidlem apod., vždy volejte asistenční službu vaší pojišťovny.

Povinnosti účastníků dopravní nehody ČR

Pokud nemáte povinnost hlásit dopravní nehodu policii (viz. výše), na místě nehody si připravte  „Záznam o nehodě“ neboli „Evropský záznam o dopravní nehodě". Tedy list papíru, na který musíte společně s druhým účastníkem nehody uvést údaje o vozidlech, o nehodě a dohodu na míře zavinění. Záznam o nehodě (dohoda) musí být podepsána oběma stranami tj. účastníky dopravní nehody.

1. Zaznamenejte řádně umístění vozidel při nehodě do „Záznamu o nehodě“ nebo na list papíru.

2. Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody.

3. Požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a  občanského a řidičského průkazu.

Zaznamenejte si:

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný,
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.).

Co dělat po nehodě v ČR

Je po nehodě, splnili jste své povinnosti (viz. výše) a nyní vás čeká komunikace s pojišťovnou a vyřízení pojistné události. V dopravní nehodě je vždy určen viník a poškozený, vhodné je postupovat podle doporučených postupů níže.

Jsem poškozený (nehodu jsem nezpůsobil)

1. Zajistil jsem si následující údaje

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče (viníka),
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný,
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.),
 • písemné prohlášení viníka akceptující jeho zavinění (na Záznamu o nehodě) nebo vyjádření policie.

Pokud se nepodařilo od viníka dopravní nehody údaje zjistit, vyhledejte si informace o pojišťovně dle SPZ viníka v databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP) pomocí internetu na www.ckp.cz , dále Informační středisko ČKP, kde vložíte SPZ viníkova vozidla a datum nehody (popř. vám informace sdělí i na telefonu + 420 221 772 773).

 2. Nahlaste vzniklou škodu u pojišťovny viníka a zažádejte o náhradu škody

Pokud viník z místa nehody utekl či v případě nezjištění viníka nahlaste tyto skutečnosti Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR je nutné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů (ČKP) se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4. ČKP je právnickou osobou zřízenou zákonem 168/1999 Sb. jako organizace pojistitelů, která poskytuje plnění z garančního fondu.

3. Další postup ohledně likvidace a náhrady škody upřesní pojišťovna

Jako poškozený si připravte tyto doklady

 • kopii řidičského průkazu,
 • kopii velkého technického průkazu,
 • originál nebo kopii vyplněného záznamu o nehodě,
 • kopii protokolu o dopravní nehodě s nabitím právní moci,
 • kopii faktury po opravě,
 • lékařskou zprávu (v případě zranění),
 • číslo bankovního spojení,
 • a popř. další, dle požadavků pojišťovny.

 

Jsem viník (způsobil jsem nehodu)

1. Neprodleně nahlaste vzniklou pojistnou událost pojišťovně, u které máte vozidlo pojištěné (kontakty na pojišťovny).

2. Připravte si a doložte neprodleně požadované doklady dle výzvy pojišťovny nebo poškozeného.

3. Vyčkejte na další pokyny pojišťovny.  

Jako viník si připravte tyto doklady

 • kopii řidičského průkazu,
 • kopii velkého technického průkazu,
 • kopii protokolu o dopravní nehodě s nabitím právní moci,
 • originál nebo kopii vyplněného záznamu o nehodě,
 • a popř. další, dle požadavků pojišťovny.

Ohlášení pojistné události na vozidle „Kontakty na pojišťovny“

Kalkulačka povinného ručení

Najděte si online nejlevnější povinné ručení na trhu. Srovnáme pro Vás ceníky pojišťoven během několika vteřin.

Spočítat povinné ručení

Aktuality

Velké pojišťovny již nechtějí srovnávat ceny povinného ručení

Největší české pojišťovny s ohledem na svou cenovou politiku přestávají podporovat transparentní srovnávání cen povinného ručení na internetu! Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťo...

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Wüstenrot zavedl u svého povinného ručení ProAuto novinky, které se vymykají standardním podmínkám na českém trhu. Již po dvou letech jízdy bez nehod obdrží klient bonus ve výši 30 %, maximálně můž...

Nové povinné ručení České pojišťovny

Česká pojišťovna rozšiřuje nabídku povinného ručení o nové produkty Exclusive Plus a Exclusive Max. Nová nabídky zahrnuje tříletou garancí ceny, první pojistnou událost bez vlivu na bonus, či dokon...

Archiv aktualit


Ekonomika

22. 3. 2019 | E15.cz - zprávy z ekonomiky

Mayová naznačila, že brexitovou dohodu parlamentu příští týden nepředloží

Britská premiérka Theresa Mayová rozeslala všem britským poslancům dopis, v němž podle agentury Reuters... více

Trump chce ve vedení Fedu svého bývalého volebního poradce

Donald Trump chce do Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) nominovat svého bývalého volebního... více

Více z pojišťovnictví a bankovnictví