Obchodní podmínky společnosti SK FINANZ, s.r.o.

Prohlášení klienta – obchodní podmínky

Navštívením našich stránek www.ABCpojisteni.cz klient potvrzuje, že si je plně vědom všech níže uvedených skutečností a podmínek, a že podle nich bude postupovat.

Sjednání pojištění

Sjednání pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), zákonem č. 38/2004 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), zákonem č.168/1999 o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, dalšími souvisejícími právními předpisy Evropské Unie a ČR, pojistnými podmínkami zvolené pojišťovny, a rovněž těmito obchodními podmínkami společnosti SK FINANZ, s.r.o. a pravidly užívání stránek www.ABCpojisteni.cz .

Aktuálnost dat a informací, uvedených na stránkach www.ABCpojisteni.cz nebo při telefonickém styku klienta se spolupracovníky společnosti SK FINANZ, s.r.o.

Společnost SK FINANZ, s.r.o. (dále jen SK FINANZ) usiluje o maximální možnou přesnost dat a informací, které uvádí na svých stránkách, nebo které můžou uvést její spolupracovníci při telefonickém rozhovoru s klientem. Nicméně, společnost SK FINANZ neručí za změny sazeb, pojistných podmínek anebo rozsahu krytí, o kterých ji partnerské pojišťovny neinformovali, a rovněž neručí za sazby a pojistné podmínky, které nejsou součástí pojistných produktů dané pojišťovny sjednávaných společností SK FINANZ a rovněž neručí za změny v nabídce pojistných produktů dané pojišťovny sjednávaných společností SK FINANZ, které společnost SK FINANZ nevčlenila do své nabídky z důvodů technických nebo časových.

Platba pojistného. Jakákoliv platba společnosti SK FINANZ, s.r.o. ze strany klienta.

Společnost SK FINANZ prohlašuje, že žádný klient společnosti neplatí pojistné ani jakékoliv jiné finanční plnění za sjednané pojištění anebo jiné produkty přímo společnosti SK FINANZ. Klient zásadně platí přímo dané pojišťovně, jejíž produkt si přeje sjednat. Žádný spolupracovník společnosti SK FINANZ není oprávněn vybírat od jakéhokoliv klienta pojistné ani žádné jiné finanční prostředky.

Zrušení žádosti o pojištění

Klient je oprávněn zrušit svou žádost o pojištění do podpisu pojistné smlouvy a to zejména telefonicky anebo e-mailem, s tím, že následně je klient povinen tuto svou žádost potvrdit. Po sjednání (podpisu) pojistné smlouvy klient může vypovědět smlouvu v souladu s pojistnými podmínkami dané pojišťovny a všeobecnými právními předpisy.

Obhlídka vozidla.

Zejména u havarijního pojištění a u některých doplňkových připojištění je klient povinen zajistit prohlídku pojišťovaného vozidla u spolupracovníka společnosti SK FINANZ, spolupracovníka dané pojišťovny nebo u specializovaného partnerem dané pojišťovny. V takovém případě může – dle pojistných podmínek dané pojišťovny – účinnost pojištění být vázána na okamžik a výsledek dané obhlídky.

Souhlas s uložením osobních údajů společností SK FINANZ, s.r.o. - ochrana osobních údajů.

Svou žádostí o návrh pojistné smlouvy nebo návrh smlouvy jiného finančního produktu sjednávaného společností SK FINANZ uživatel stránek www.ABCpojisteni.cz nebo klient společnosti SK FINANZ stvrzuje, že souhlasí s uložením osobních dat a údajů společností SK FINANZ. Tato data jsou potřebná k sjednání pojištění, přípravě nové nabídky anebo ke zkvalitnění stávající nabídky služeb pro klienta. Některé údaje uvedené klientem při žádostí klienta o pojištění mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon).

Veškeré údaje, které uživatel stránek www.ABCpojisteni.cz nebo klient společnosti SK FINANZ poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru; společnost SK FINANZ vyvine maximální úsilí na ochranu dat a osobních údajů uživatelů stránek www.ABCpojisteni.cz nebo klientů společnosti SK FINANZ.

Tyto údaje budou sděleny výhradně pojišťovně nebo finanční instituci o sjednání jejíž produktu uživatel stránek www.ABCpojisteni.cz nebo klient společnosti SK FINANZ žádá.

Společnost SK FINANZ si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje uživatelů stránek www.ABCpojisteni.cz nebo klientů společnosti SK FINANZ s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách společnosti SK FINANZ; oblast produktů a služeb nabízených společností SK FINANZ bude předmětem informací uvedených na stránkách www.ABCpojisteni.cz .

Každý uživatel stránek www.ABCpojisteni.cz  nebo klient společnosti SK FINANZ může kdykoliv písemně požádat společnost SK FINANZ o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti SK FINANZ kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím společnosti SK FINANZ.

Každý uživatel stránek www.ABCpojisteni.cz nebo klient společnosti SK FINANZ může rovněž kdykoliv písemně požádat společnosti SK FINANZ o zrušení zasílání zpráv ze strany společnosti SK FINANZ, a to takových, které se bezprostředně netýkají stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb daného klienta sjednaných prostřednictvím společnosti SK FINANZ.

Společnost SK FINANZ prohlašuje, že dodržuje zákonnou úpravu ochrany osobních dat. Společnost SK FINANZ prohlašuje, že ze zákona je povinna sdělit údaje Policie České republiky či jiným státním orgánům dle platných právních předpisů.

Podle Zákona má každý uživatel stránek www.ABCpojisteni.cz nebo klient společnosti SK FINANZ, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost SK FINANZ) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.ABCpojisteni.cz  je společnost SK FINANZ, Tŕnistá 6, 949 01 NITRA, IČ 35 905 913 (dále jen „provozovatel“). Veškerá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám zobrazujícím tyto stránky, jakož i k informacím a materiálům na nich uvedených a k jejich uspořádání jsou majetkem společnosti SK FINANZ. Veškerý obsah těchto stránek včetně textů, web designu, doporučení, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Tyto materiály lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely – tím se míní především to, že tyto stránky není možné používat k sjednání pojištění jiným subjektem podnikajícím dle zákona zákonem č.38/2004 ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí bez předchozího souhlasu společnosti SK FINANZ. Použití těchto stránek v takovéto souvislosti bude považováno za poškozování společnosti SK FINANZ; společnost SK FINANZ se v takovém případě bude domáhat svých práv prostřednictvím všech oprávněných prostředků, soudní cestu nevyjímaje.

Obsah a jakoukoli část těchto stránek – kromě návrhu sazeb pro klienta SK FINANZ a obsahu jeho klientské schránky - není možné uchovávat, modifikovat anebo šířit bez výslovného a písemného souhlasu provozovatele. Veškerá loga použitá na stránkách jsou registrována příslušnými subjekty.

Odpovědnost provozovatele za užívání stránek klientem společnosti SK FINANZ.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na těchto stránkách. Veškeré informace na stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnosti, úplnost či technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů ze stránek.

Právo změny stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo stránky a informace na nich uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

Odkazy na další stránky.

Kliknutím zejména na loga anebo www adresy jednotlivých partnerských pojišťoven, popřípadě jiné odkazy uvedené na stránkách www.ABCpojisteni.cz, lze opustit tyto stránky. Stránky jiných subjektů, na něž odkazují stránky provozovatele, nejsou stránkami provozovatele, ale jsou provozovány jinými subjekty a provozovatel neodpovídá za jejich obsah či informace v nich uvedené.

Kalkulačka povinného ručení

Najděte si online nejlevnější povinné ručení na trhu. Srovnáme pro Vás ceníky pojišťoven během několika vteřin.

Spočítat povinné ručení

Aktuality

Velké pojišťovny již nechtějí srovnávat ceny povinného ručení

Největší české pojišťovny s ohledem na svou cenovou politiku přestávají podporovat transparentní srovnávání cen povinného ručení na internetu! Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťo...

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Wüstenrot zavedl u svého povinného ručení ProAuto novinky, které se vymykají standardním podmínkám na českém trhu. Již po dvou letech jízdy bez nehod obdrží klient bonus ve výši 30 %, maximálně můž...

Nové povinné ručení České pojišťovny

Česká pojišťovna rozšiřuje nabídku povinného ručení o nové produkty Exclusive Plus a Exclusive Max. Nová nabídky zahrnuje tříletou garancí ceny, první pojistnou událost bez vlivu na bonus, či dokon...

Archiv aktualit


Ekonomika

14. 7. 2019 | E15.cz - zprávy z ekonomiky

American Airlines prodloužily odstávku Boeingů 737 MAX. Mimo provoz budou až do listopadu

Americké aerolinky American Airlines ponechají letouny Boeing 737 MAX mimo provoz nejméně do 2. listopadu,... více

V sociální demokracii slábne podpora vlády s hnutím ANO

Před pondělním jednáním předsednictva ČSSD o možné demisi jejích ministrů se podpora setrvání strany... více

Více z pojišťovnictví a bankovnictví