Bezeškodní průběh "BONUS" u HVP

Pravidla uznání bonusu

 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.
 • Bonus převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 60%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodného průběhu vzniká nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.

 Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává- 36 měsíců bezeškodní doby. Přirážku k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění, tzv.malus, pojistitel uplatňuje ke dni počátku pojištění, resp. k výročnímu dni počátku pojištění.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Výňatek ze Všeobecných pojistných podmínek HVP

Systém bonus/ malus

1. Slevu na pojistném za bezeškodní průběh pojištění odpovědnosti, tzv. bonus, poskytne pojistitel ke dni počátku pojištění, resp. k výročnímu dni počátku pojištění. Rok 2000 je pro účely načítání bonusu rokem výchozím.

2. Přirážku k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění, tzv. malus, pojistitel uplatňuje ke dni počátku pojištění, resp. k výročnímu dni počátku pojištění.

3. Výše bonusu / malusu je určována aktuální rozhodnou dobou.

4. Rozhodná doba je doba trvání pojištění upravená v důsledku vzniku rozhodné události. Sleduje se v celých měsících.

5. Rozhodnou událostí se rozumí každá pojistná událost s výplatou pojistného plnění bez ohledu na míru účasti pojištěného na vzniklé škodě, není-li ujednáno jinak.

6. Rozhodná doba se zvyšuje za každý celý měsíc doby trvání pojištění. Za každou rozhodnou událost se snižuje délka rozhodné doby vždy o 36 měsíců ke dni pojistné události.

7. Pojistitel započítá kladnou prokázanou rozhodnou dobu z předchozího pojištění téhož pojistníka, pokud předchozí pojištění odpovědnosti zaniklo před 12 a méně měsíci. Záporná rozhodná doba z předchozího pojištění se na nově vzniklé pojištění odpovědnosti započítá vždy celá.

8. Pojistitel na základě originálu potvrzení od předchozího pojistitele nebo výjimečně písemného čestného prohlášení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu, přizná odpovídající bonus nebo uplatní malus ve stanovené výši podle bodu 10 tohoto článku. Pojistitel ověří výši rozhodné doby v databázi škod ČKP 3NP/1/2008 a v případě zjištění rozdílu bude postupovat v souladu s bodem 9 tohoto článku.

9. Bylo-li na základě nepravdivých, nedoložených nebo neúplných skutečností stanoveno nižší pojistné, než by pojistitel stanovil znaje veškeré skutečnosti, má pojistitel právo na zaplacení rozdílu pojistného od počátku pojištění a úhradu vzniklých nákladů s tím související ve výši 500,- Kč.

10. Konkrétní výše pojistného se určí jako základní pojistné náležející k daným limitům pojistného plnění pro konkrétní tarifní skupinu vozidel upravené koeficientem náležejícím k vypočtené rozhodné době dle následující tabulky:

Kód stupně Bonusu B/ malusu M

 • M2     - 13 a méně         30 %
 • M1     - 12 až - 1            10 %
 • Z            0 až 11              0 %
 • B1        12 až 23           - 5 %
 • B2        24 až 35         - 10 %
 • B3        36 až 47         - 15 %
 • B4        48 až 59         - 20 %
 • B5        60 až 71         - 25 %
 • B6        72 až 83         - 30 %
 • B7        84 až 95         - 35 %
 • B8        96 až 107       - 40 %
 • B9      108 až 119       - 45 %
 • B10    120 až 131       - 50 %
 • B11    132 až 143       - 55 %
 • B12    144 a více        - 60 %

 

POJISTNÉ PODMÍNKY HVP

 

Kalkulačka povinného ručení

Najděte si online nejlevnější povinné ručení na trhu. Srovnáme pro Vás ceníky pojišťoven během několika vteřin.

Spočítat povinné ručení

Aktuality

Velké pojišťovny již nechtějí srovnávat ceny povinného ručení

Největší české pojišťovny s ohledem na svou cenovou politiku přestávají podporovat transparentní srovnávání cen povinného ručení na internetu! Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťo...

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Wüstenrot zavedl u svého povinného ručení ProAuto novinky, které se vymykají standardním podmínkám na českém trhu. Již po dvou letech jízdy bez nehod obdrží klient bonus ve výši 30 %, maximálně můž...

Nové povinné ručení České pojišťovny

Česká pojišťovna rozšiřuje nabídku povinného ručení o nové produkty Exclusive Plus a Exclusive Max. Nová nabídky zahrnuje tříletou garancí ceny, první pojistnou událost bez vlivu na bonus, či dokon...

Archiv aktualit


Ekonomika

22. 3. 2019 | E15.cz - zprávy z ekonomiky

Mayová naznačila, že brexitovou dohodu parlamentu příští týden nepředloží

Britská premiérka Theresa Mayová rozeslala všem britským poslancům dopis, v němž podle agentury Reuters... více

Trump chce ve vedení Fedu svého bývalého volebního poradce

Donald Trump chce do Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) nominovat svého bývalého volebního... více

Více z pojišťovnictví a bankovnictví