Bezeškodní průběh "BONUS" u ČSOB pojišťovny

Pravidla uznání bonusu

 • Bonus je převoditelný za jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus lze převádět v rámci stejné kategorie vozidel nebo na kategorii nižší.
 • Doba přerušení pojištění nesmí být delší než 12 měsíců, bonus je následně krácen nebo nemusí být uznaný.
 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 24 měsíců bezeškodní doby tj. o dvě třídy bonusu/ malusu, a zároveň se nezapočítávají kladné měsíce tohoto pojistného roku.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Speciální nabídka SLEVA DOBRÉHO ŘIDIČE pro dobré řidiče

Pro všechny dobré řidiče, kteří mají pojištění více než 12 měsíců beze škody je k dispozici extra bonus. Stačí když řidič předloží doklad o alespoň jednoletém předchozím bezeškodném průběhu povinného ručení a obdrží v prvním roce pojištění u ČSOB Pojišťovny slevu 30 %, ve druhém 25 % a ve třetím 20 % atd. Sleva se vztahuje na řidiče starší 29 let.

Výňatek ze Všeobecných pojistných podmínek ČSOB

Systém bonus/ malus

1. Pojistitel za podmínek uvedených v tomto článku poskytne slevu (bonus) nebo uplatní přirážku (malus) na pojistné na další pojistný rok podle toho, zda v uplynulém pojistném roce nastala či nenastala pojistná událost.

2. Bonus, resp. malus se vztahuje k pojistníkovi. Bonus lze převést, resp. malus lze uplatnit pouze pro jedno vozidlo stejného druhu.

3. Bonus se přiznává, resp. malus se uplatňuje vždy k datu počátku pojistného období následujícího po uplynutí hodnoceného pojistného roku. Pojistitel pak upraví výši pojistného

na další pojistné období.

4. Pro přiznání bonusu/ přidělení malusu je rozhodující doba škodného průběhu, který se počítá v celých ukončených měsících.

5. Za každou pojistnou událost v pojistném roce sníží pojistitel dobu škodného průběhu o 24 měsíců. Kladné měsíce tohoto pojistného roku se zároveň nezapočítávají.

6. Bonus/ malus dle doby škodného průběhu nabývá těchto hodnot: Doba škodného průběhu Výše bonusu/ malusu (%)

 • 120 měsíců a více 50%
 • 108 až 119 měsíců 45%
 • 96 až 107 měsíců 40%
 • 84 až 95 měsíců 35%
 • 72 až 83 měsíců 30%
 • 60 až 71 měsíců 25%
 • 48 až 59 měsíců 20%
 • 36 až 47 měsíců 15%
 • 24 až 35 měsíců 10%
 • 12 až 23 měsíců 5%
 • 0 až 11 měsíců 0%
 • – 1 až – 12 měsíců 5%
 • – 13 až – 24 měsíců 10%
 • – 25 až – 36 měsíců 15%
 • – 37 až – 48 měsíců 20%
 • – 49 až – 60 měsíců 25%
 • – 61 až – 72 měsíců 30%
 • – 73 až – 84 měsíců 40%
 • – 85 až – 96 měsíců 50%
 • – 97 až – 108 měsíců 60%
 • – 109 až – 120 měsíců 70%
 • – 121 až – 132 měsíců 80%
 • – 133 až – 144 měsíců 90%
 • – 145 měsíců a více 100%

7. Doba škodného průběhu se nesnižuje za pojistnou událost:

 • a) za kterou odpovídá osoba, která užila vozidlo neoprávněně (§ 249 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, popř. § 50 odst. 1. písm. b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích),
 • b) za kterou pojištěný (nebo jiná osoba) poskytl pojistiteli náhradu toho, co za pojištěného pojistitel plnil, a to nejdéle do 30 dnů od výplaty pojistného plnění poškozenému.

To neplatí, vzniklo-li pojistiteli právo vůči pojištěnému na náhradu toho, co za něho plnil (§ 10 zákona č. 168/1999 Sb.).

 

 

 

Kalkulačka povinného ručení

Najděte si online nejlevnější povinné ručení na trhu. Srovnáme pro Vás ceníky pojišťoven během několika vteřin.

Spočítat povinné ručení

Aktuality

Velké pojišťovny již nechtějí srovnávat ceny povinného ručení

Největší české pojišťovny s ohledem na svou cenovou politiku přestávají podporovat transparentní srovnávání cen povinného ručení na internetu! Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťo...

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Wüstenrot zavedl u svého povinného ručení ProAuto novinky, které se vymykají standardním podmínkám na českém trhu. Již po dvou letech jízdy bez nehod obdrží klient bonus ve výši 30 %, maximálně můž...

Nové povinné ručení České pojišťovny

Česká pojišťovna rozšiřuje nabídku povinného ručení o nové produkty Exclusive Plus a Exclusive Max. Nová nabídky zahrnuje tříletou garancí ceny, první pojistnou událost bez vlivu na bonus, či dokon...

Archiv aktualit


Ekonomika

24. 3. 2019 | E15.cz - zprávy z ekonomiky

Trumpův tým s Ruskem nespolupracoval, vyplývá ze zprávy vyšetřovatele Muellera

Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller podle amerického ministerstva spravedlnosti nedospěl k závěru,... více

NKÚ začal hledat stavaře svého sídla

Projekt nové úřednické budovy v pražských Holešovicích se dostává téměř do finální fáze.... více

Více z pojišťovnictví a bankovnictví